Go to Top
เลขที่สมาชิก ชื่อ Lat Lng เว็บไซต์ ประวัติสหกรณ์ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ รายชื่อเจ้าหน้าที่ ระเบียบ/ข้อบังคับ หมายเลขประจำตัว วันที่เป็นสมาชิก กลุ่มอาชีพ ที่อยู่ เบอร์โทร
0 ' 0.0 0.0 ' 16 มีนาคม 2567 สถาบันอุดมศึกษา ' '
974 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด 20.045214391338035 99.89483502936031 https://sites.google.com/mfu.ac.th/cooperative/index?authuser=0 https://sites.google.com/mfu.ac.th/cooperative/%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93?authuser=0 https://sites.google.com/mfu.ac.th/cooperative/about-us/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3?authuser=0 https://sites.google.com/mfu.ac.th/cooperative/about-us/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97?authuser=0 https://sites.google.com/mfu.ac.th/cooperative/about-us/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%9A-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%9A?authuser=0 0994001033315 12 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันอุดมศึกษา 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 053-916002
100001 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 13.68645 101.07072 https://www.cctscc.com/home https://www.cctscc.com/show/17 https://www.cctscc.com/show/25 https://www.cctscc.com/show/104 https://www.cctscc.com/show/27 2400000124997 03 มิถุนายน 2516 ครู 63 ถ.ยุทธดำเนิน ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000 038 511 214,038 814 332
100002 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด 13.752622 100.4832308 http://www.dockcoop.com/web/ http://www.dockcoop.com/web/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4/ http://www.dockcoop.com/web/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-62/ http://www.dockcoop.com/web/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/ http://www.dockcoop.com/web/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c/ 1010000224998 01 ธันวาคม 2515 ทหาร 2 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0 2457 4059, 0 2475 4145,0 2475 3196
100003 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 14.9409546 102.0511393 https://www.korattsc.com/main.php https://www.korattsc.com/detail/history.html https://www.korattsc.com/detail/committi.html http://www.korattsc.com/detail/person.html http://www.korattsc.com/detail/order.html 3000000125003 21 พฤศจิกายน 2515 ครู 669 ม.5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ตำบล ปรุใหญ่ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 044-278222,044-278333,(044) 277158, 277166
100004 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จำกัด 13.7464397 100.4925378 1010000125002 17 พฤศจิกายน 2515 ทหาร 2 กรมการรักษาดินแดน ถ.เจริญกรุง แขวง พระราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02 224 8788 ,02 224 8788
100005 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด 16.4187287 101.1532162 https://www.pbntsc.com/ https://www.pbntsc.com/15701643/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C https://www.pbntsc.com/15694532/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://www.pbntsc.com/15694536/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 https://sites.google.com/view/pbntsc-rules 6700000125007 13 ธันวาคม 2515 ครู 116 ม.2 ถ.พระพุทธบาท ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000 0 5671 1101,0 5671 1101 , 0 5674 4090,0 5672 1931
100006 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด 9.1299043 99.3174557 https://www.suratthsc.com/index https://www.suratthsc.com/showabout/main https://www.suratthsc.com/showPersonnel/per12 https://www.suratthsc.com/showPersonnel/per10 https://www.suratthsc.com/list/rules 8400000125000 21 พฤศจิกายน 2515 ครู 7/37 ถ.ราษฎร์บำรุง ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000 0 7722 2134-6,0 7727 2299 , 0 7722 2134-6,0 7728 3156
100007 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 14.8524688 103.532714 https://www.coopsurin.com/2022/ https://www.coopsurin.com/2022/viewdetail.php?No= https://www.coopsurin.com/2022/viewdetail.php?No=37 https://www.coopsurin.com/2022/viewpeople_all1.php?bran=%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://www.coopsurin.com/2022/knowrabeb.php?depart=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&pagetitle=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C 3200000125009 12 ธันวาคม 2515 ครู 297 ม.16 ตำบล สลักได อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000 0 4414 1753 - 6,0 4414 1753 - 6,0 4414 1757
100008 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 13.0905021 99.9383215 https://sites.google.com/view/newphetcoop65/home http://www.phetcoop.com/private_folder/PDF/plan_2562.pdf https://sites.google.com/view/newphetcoop65/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://sites.google.com/view/newphetcoop65/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 http://www.phetcoop.com/private_folder/PDF/2564_kuabagkub.pdf 7600000125005 24 พฤศจิกายน 2515 ครู 89 ม.6 ถ.เพชรเกษม ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000 (032)425301,424120,(032)425301,411923,411924,424120,032-400876
100009 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 16.41891966059856 103.51181603708312 http://kalasintsc.com/main/ http://kalasintsc.com/main/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ http://kalasintsc.com/main/2021/06/30/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ http://kalasintsc.com/main/2021/06/23/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/ 4600000125002 26 พฤศจิกายน 2515 ครู 8/1 ถ.สนามบิน ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000 099-128-8882
100010 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 13.751434 100.4816966 https://www.teachercoop-ged.or.th/ https://teachercoop-ged.or.th/page.php?pid=85 https://www.teachercoop-ged.or.th/page.php?pid=102 https://www.teachercoop-ged.or.th/staff.php? https://www.teachercoop-ged.or.th/document.php?id=269 1010000125015 24 พฤศจิกายน 2515 ครู กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชสีมา แขวง วังจันทร์เกษม เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 280 5458 - 9 , 0 2280 4288 - 9,0 2280 2908
100011 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 14.9216181 104.2058085 http://www.ssktco-op.com/extended/extended.php http://www.ssktco-op.com/extended/about_ssk/history.pdf http://www.ssktco-op.com/extended/Executives/index.php http://www.ssktco-op.com/extended/department2/template.php http://www.ssktco-op.com/extended/rules/rules.php 3300000125015 22 ธันวาคม 2515 ครู 6 ม.9 ถ.ศรีสะเกษ - ขุขันธ์ ตำบล หนองครก อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 045 631153-4,0 4561 2285 , 0 4561 3340 ,0 4,0 4563 1476
100012 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 15.7934727 102.0282573 https://chaiyaphumsc.com/ https://chaiyaphumsc.com/show.php?Category=history https://chaiyaphumsc.com/show.php?Category=committee https://chaiyaphumsc.com/show.php?Category=officer https://www.chaiyaphumsc.com/list.php?Category=rag 3600000125014 17 พฤศจิกายน 2515 ครู 268 ม.2 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ตำบล รอบเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000 0 4481 5222,0 4481 5222,0 4481 5234
100013 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 6.858068446802805 101.22546299321084 https://www.pntsc.com/main/index.php https://www.pntsc.com/main/index.php/about-us/historycoop https://www.pntsc.com/main/index.php/person/comittee https://www.pntsc.com/main/index.php/person/officer https://www.pntsc.com/main/index.php/about-us/rules 9400000125014 04 ธันวาคม 2515 ครู 31/4 ม.4 ถ.หนองจิก ตำบล รูสะมิแล อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000 0 7331 3242-3 , 0 7333 6209,0 7331 3242-3 , 0 7333 6209,0 7331-3085
100014 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด 16.4383653 100.3437271 https://ptscl.org/ https://ptscl.org/history https://ptscl.org/board https://ptscl.org/officer https://ptscl.org/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c 6600000125020 23 พฤศจิกายน 2515 ครู 41675 ถ.บึงสีไฟ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000 0 5661 1323 , 0 5661 3251 , 0 5661 3241,0 5661 1323 , 0 5661 3251 , 0 5661 3241,0 5661 3241
100015 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด 7.5520406 99.6107215 https://www.ttscc.net/home https://www.ttscc.net/show/24 https://www.ttscc.net/list/committee https://www.ttscc.net/list/officer https://www.ttscc.net/list/regulations 9200000125021 17 พฤศจิกายน 2515 ครู 111 ซอย 5 ถ.วิเศษกุล ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000 075-270611-2,0 7521 8543 , 0 7521 1992,075 211 992, 075-218543
100016 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 17.019911689029655 99.82166454232944 https://sktcoop.net/ https://sktcoop.net/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2/ https://sktcoop.net/committee/ https://sktcoop.net/employee/ https://docs.google.com/document/d/1-4DmbPpdW_YXnZVDJ0jhuyBHuqvPFNy8uZ5hzJl-FI4 6400000125024 16 มิถุนายน 2502 ครู 118/2 ม.4 ถ.จรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64000 055612431,055613049
100017 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 16.4861925 99.5149838 https://www.coopkpp.in.th/ https://www.coopkpp.in.th/index.php?module=view_memu_top&cluster_id=&id=73 https://www.coopkpp.in.th/?module=view_memu_top&cluster_id=&id=84 https://www.coopkpp.in.th/?module=view_memu_top&cluster_id=&id=81 https://www.coopkpp.in.th/index.php?module=view_memu_top&cluster_id=&id=72 6200000125028 24 พฤศจิกายน 2515 ครู 251 ถ.เทศา 2 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000 0 5571 1115,0 5571 1115,0 5571 4191
100018 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด 13.4135512 99.9997281 https://smskcoop.com/home https://smskcoop.com/show/446 https://smskcoop.com/show/445 https://smskcoop.com/show/448 https://smskcoop.com/show/452 7500000125028 24 พฤศจิกายน 2515 ครู 26/12 ซอย บางประจัน ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000 0 3471 2149,0 3471 2149,0 3471 2149
100019 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 14.8098605 100.6480137 https://www.lopburitsc.org/ https://www.lopburitsc.org/?page=ht https://www.lopburitsc.org/?page=bd https://www.lopburitsc.org/?page=of https://www.lopburitsc.org/?page=rl2 1600000125025 16 พฤศจิกายน 2515 ครู 7 ถ.พหลโยธิน ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000 0 3641 1223 ,0 3641 1223 0 3642 2595 , 0 4341 4166,0 3641 4165
100020 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 14.8724145 100.3844012 http://www.singtscc.org/ http://www.singtscc.org/history.php http://www.singtscc.org/team.php http://www.singtscc.org/team5.php http://www.singtscc.org/order.php 1700000125028 04 ธันวาคม 2515 ครู 43/2 ม.4 ตำบล ต้นโพธิ์ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000 036-813533-5,036-813533-5,036-813533-5 ต่อ 116
100021 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 16.4898254 102.8303984 https://ktc-coop.org/home https://ktc-coop.org/show/1420 https://ktc-coop.org/list/executive https://ktc-coop.org/home https://ktc-coop.org/list/performance 4000000125033 18 ตุลาคม 2516 ครู 432 ม.2 ถ.มิตรภาพ ขอนแก่น - อุดร ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 0 4346 5287, 0 4346 5286,0 4346 5249
100022 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 17.418578701324606 102.78696028722754 https://udtscc.com/ https://udtscc.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C https://udtscc.com/archives/1611 https://udtscc.com/archives/1613 https://udtscc.com/archives/1706 4100000125036 21 พฤศจิกายน 2515 ครู 5 ถ.โพนพิสัย ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000 042 221 285,0 4222 1285 , 0 4224 6010,0 4223 0357
100023 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด 13.548026 100.2650161 7400000125038 24 พฤศจิกายน 2515 ครู 930/25 ถ.สุรศักดิ์ ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 099-287-5754,063-214-9949,0 3442 3015,034-820-192 ต่อ 108
100024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 18.841168 100.6657697 https://www.coopkrunan.com/ https://www.coopkrunan.com/history/ https://www.coopkrunan.com/chief2566/#panel-3929-0-0-2 https://www.coopkrunan.com/chief2566/#panel-3929-1-0-1 https://drive.google.com/file/d/1fQs-h-Kd6mwmQnTHWvy6pk52M1YdWpcr/view 5500000125039 21 พฤศจิกายน 2515 ครู 537 ม.5 ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000 0 5471 6121 -3 ,0 5471 8448
100025 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 16.0492254 103.6451808 http://www.rets101.com/ http://www.rets101.com/html/profile.html http://www.rets101.com/pic/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg http://www.rets101.com/pic/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.jpg http://www.rets101.com/html/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A.html 4500000125038 12 ธันวาคม 2515 ครู 66 ถ.ปัทมานนท์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000 0 4351 1022,0 4351 1022-122 , 0 4351 2410,,0 4351 5380
100026 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 8.4152736 99.9635057 https://nts-coop.com/home https://nts-coop.com/show/29 https://nts-coop.com/show/103 https://nts-coop.com/show/106 https://nts-coop.com/list/law_saving 8000000125037 24 พฤศจิกายน 2515 ครู 626 ถ.ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000 0 7535 6284 ,075-320100 กด 7,0 7535 6284 , 0 7534 4635,075 320100,075 344635,0 75 344634
100027 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 14.5524028 100.9041948 https://www.sttcc.net/ https://www.sttcc.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/58bf6d6187ea53000172da80 https://www.sttcc.net/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/58bf6d6ba9dc0f00017bf101 https://www.sttcc.net/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/58edf1b11130c40001dcad57 https://www.sttcc.net/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/58edf1c50a431a000160779c 1900000125037 24 พฤศจิกายน 2515 ครู 79 ม.3 ถ.บายพาสเลี่ยงเมืองสระบุรี ตำบล ดาวเรือง อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 0-3631-6078-9, 065-665-7348,0 3621 1881,212775,0-3631-6081
100028 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 17.4165028 104.7749207 https://nkp-coop.com/ https://nkp-coop.com/data_14277 https://nkp-coop.com/executives https://nkp-coop.com/person_2030 https://nkp-coop.com/news__2 4800000125037 27 มีนาคม 2516 ครู 77/1 ถ.อภิบาลบัญชา ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000 0 4251 3003 ,0 4251 3003 , 0 4251 3151,0 4252 0698
100029 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด 16.8698898 99.1321598 http://www.taktcoop1.com/index.php http://www.taktcoop1.com/index.php http://www.taktcoop1.com/ceo.php http://www.taktcoop1.com/staff.php http://www.taktcoop1.com/rule_all.php 6300000125034 24 พฤศจิกายน 2515 ครู 461 ม.5 ถ.พหลโยธิน ตำบล น้ำรึม อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000 055 511 061,0 5551 1061 , 0 5554 1554,055 508 609
100030 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด 17.827268 102.6780202 4300000125045 22 ธันวาคม 2515 ครู 143 ถ.ประจักษ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000 0 4241 1334,0 4246 5223,0 4241 1334,0 4242 0746
100031 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด 15.1535178 100.1515412 https://www.chainattsc.com/ https://www.chainattsc.com/show.php?Category=history https://www.chainattsc.com/show.php?Category=committee https://www.chainattsc.com/show.php?Category=officer https://www.chainattsc.com/list/rule 1800000125047 10 มกราคม 2516 ครู 248 ม.5 ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท 17000 0 5641 1067,0 5641 1067 , 0 5641 1412,0 5641 4184
100032 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 14.9973951 103.0976218 https://brr.br-tsc.com/ https://brr.br-tsc.com/about/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%af/ https://brr.br-tsc.com/sample-page/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94/ https://brr.br-tsc.com/sample-page/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/ https://brr.br-tsc.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%af/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c/ 3100000125048 17 พฤศจิกายน 2516 ครู 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 0 4462 0038,0 4461 1581 , 0 4461 2264,0 44620038-39,044-612264
100033 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 11.8108475 99.7864437 https://pktsc.com/ https://pktsc.com/history/ https://pktsc.com/board/ https://pktsc.com/personnel/ https://pktsc.com/rules-regulation/ 7700000125040 17 เมษายน 2516 ครู 5/1 ถ.ประจวบศิริ ตำบล ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000 0 3261 1212 ,0 3261 1212 , 0 3260 2343,0 3261 1212ต่อ111
100034 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด 9.9867264 98.6381096 https://ranongthsc.com/home https://ranongthsc.com/show/1357 https://ranongthsc.com/show/1361 https://ranongthsc.com/show/1362 https://ranongthsc.com/list/order 8500000125045 04 ธันวาคม 2515 ครู 112/1 ม.3 ถ.เพชรเกษม ตำบล บางนอน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000 0 7782 1187,0 7782 1187 , 0 7783 0850,0 77 830850
100035 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 6.4192157 101.8068028 https://www.krunaracoop.com/main/index.php https://www.krunaracoop.com/main/history.html https://www.krunaracoop.com/main/comittee.html https://www.krunaracoop.com/main/officer.html https://krunaracoop.com/rules-and-regulations.html 9600000125049 20 มีนาคม 2516 ครู 50 ถ.ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบล บางนาค อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 96000 0 7351 1535 , 0 7351 3445-6,0 7351 1535 , 0 7351 3445,0 7351 3446 ต่อ 110
100036 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 18.1438662 100.1392808 https://www.ptscoop.com/home/ https://www.ptscoop.com/history/ https://www.ptscoop.com/boardnew/ https://www.ptscoop.com/staff_officer/ https://www.ptscoop.com/rules-and-regulation/ 5400000125049 24 พฤศจิกายน 2515 ครู 313 ม.7 ตำบล นาจักร อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000 054 511 777, 054 524444,0 5452 4444 , 0 5451 1777,054 522 772
100037 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 13.3076755 100.9499296 https://www.chtsc.com/index.php https://www.chtsc.com/index.php/about-us/about-us1.html https://www.chtsc.com/index.php/2021-02-03-07-14-06/2021-02-03-08-30-48.html https://www.chtsc.com/index.php/2021-02-03-07-14-06/2021-02-03-08-31-29.html https://www.chtsc.com/index.php/about-us/about-us8.html 2000000125044 04 ธันวาคม 2515 ครู 55/99 ม.3 ถ.สุขุมวิท ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 038 111 092-6,0 3827 1250 , 0 3879 1073,038 111 090
100038 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด 14.0019924 99.5468407 https://mainweb.ktscc.org/ https://mainweb.ktscc.org/?page_id=307 https://mainweb.ktscc.org/?page_id=359 https://mainweb.ktscc.org/?page_id=3908 https://mainweb.ktscc.org/?page_id=1585 7100000125055 16 มีนาคม 2516 ครู 245/1 ถ.แสงชูโต ตำบล ปากแพรก อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000 0 3462 3338-9,0 3462 3338-9,0 3462 3340
100039 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด 6.6316281 100.0670622 https://www.stt-coop.com/ https://www.stt-coop.com/?page_id=145 https://www.stt-coop.com/?page_id=5566 https://www.stt-coop.com/?page_id=5555 http://www.stt-coop.com/?page_id=148 9100000125060 24 พฤศจิกายน 2515 ครู 458 ม.6 ถ.ยนตรการกำธร ตำบล คลองขุด อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล 91000 0 7471 1933 , 0 7472 2367,0 7471 1933 , 0 7472 2367,074 772187
100040 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 6.5538614 101.280999 https://www.coopyala.com/ https://www.coopyala.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.html https://www.coopyala.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html https://www.coopyala.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.html http://www.coopyala.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A.html 9500000125062 15 ธันวาคม 2515 ครู 375 ถ.สิโรรส ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000 073 212 509 , 073 214 473,0 7321 2509 , 0 7321 4473,073 244 489
100041 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด 13.7310682 100.5080269 https://www.facebook.com/TeacherBMACOOP/ 1010000125073 08 ธันวาคม 2515 ครู 869 ถ.ลาดหญ้า แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0 28610330 1,0 2437 2074
100042 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด 6.859629463463297 101.23184641916276 https://www.coop-pattanipolice.com/main/index.php https://www.coop-pattanipolice.com/main/index.php/historycoop https://www.coop-pattanipolice.com/main/index.php/committee https://www.coop-pattanipolice.com/main/index.php/officer https://www.coop-pattanipolice.com/main/index.php/rules 9400000125085 25 ธันวาคม 2515 ตำรวจ 112/44-45 ซอย - ม.5 หมู่บ้าน - ถ.หนองจิก ตำบล รูสะมิแล อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000 073710495,0 7331-0200,073332077
100043 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด 12.619586600375847 102.0867841 https://www.chancoop.com/ https://www.chancoop.com/show.php?Category=history_coop https://www.chancoop.com/show.php?Category=committee https://www.chancoop.com/show.php?Category=officer https://www.chancoop.com/list.php?Category=procedure 2200000125095 16 กุมภาพันธ์ 2516 ครู 9 ม.10 ถ.พระยาตรัง ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000 039-303379-81,0 3930 3380,039-303382
100044 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำกัด 12.6895467 102.2008367 https://sites.google.com/site/bpp11thailand/home https://sites.google.com/site/bpp11thailand/prawati-rph-st https://sites.google.com/site/bpp11thailand/khna-krrmkar-sthan-suksa 2200000125109 10 เมษายน 2516 ตำรวจ 250 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ม.1 ตำบล มะขาม อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี 22150 0 3936 1138,039-460927,0 3936 1138,039-460927
100045 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด 15.25774707 104.84566 https://www.saving22.net/home https://www.saving22.net/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C https://www.saving22.net/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://www.saving22.net/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://www.saving22.net/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C 3400000125308 24 พฤศจิกายน 2515 ตำรวจ ถ.ชยางกรู ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000 0 4531 3534,0 4531 3534,0 4531 3534
100046 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 13.7474529 100.5622597 https://www.facebook.com/swutcc/?locale=th_TH 1020000125117 17 พฤศจิกายน 2515 สถาบันอุดมศึกษา 114 ถ.สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02 259 1474, 02 258 0227,0 2258 0227 , 0 2259 1474,0 22,02 261 5703, 02 262 0807
100047 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำกัด 7.1818202 100.6061336 9000000125113 12 มกราคม 2516 ตำรวจ 432/1 ถ.ไทรบุรี ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000 0 7432 3778,0 7432 3778,0 7431 3234
100048 สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 13.8925371 100.5602067 https://www.postcatsavings.com/ https://www.postcatsavings.com/about/derivation https://www.postcatsavings.com/about/action-committee https://www.postcatsavings.com/about/personnel https://www.postcatsavings.com/announcement 1020000425129 21 พฤศจิกายน 2515 99 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0 21044344 ต่อ 1501,0 2574 5703-4,0 104 4344 ต่อ 1333
100049 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด 10.536461 99.1741577 https://th-th.facebook.com/people/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%98%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/pfbid0357KKfNkDEKyVsjNusMTVpCt6wtU1TobCWuCthpjqTTbCv881HbCJeoS1sXRvJcapl/ 8600000125123 21 ธันวาคม 2516 ตำรวจ 190 ม.2 ตำบล บางลึก อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000 077 507 585, 088 758 3242,0 7750 7585,077 658 359
100050 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด 8.1651589 99.7096137 https://www.sahakornbpp42.com/ https://www.sahakornbpp42.com/?page_id=8 8000000525185 24 พฤศจิกายน 2515 ตำรวจ 43 (ค่ายศรีนครินทรา) ม.7 ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110 0 7577 3062,0 7577 3062 , 0 75 421427 , 41,0 7277 3062
100051 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด 13.57660445 99.83116504 https://rtsccoop.com/ https://rtsccoop.com/history.html https://rtsccoop.com/pics/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2066.jpg https://rtsccoop.com/people.html https://rtsccoop.com/rules.html 7000000125010 ครู 109 ม.5 ตำบล โคกหม้อ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000 0 3273 7211-3,0 3273 7211-14,0 3273 7215
100052 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 15.68004498 100.0964912 https://www.nswtsco.com/home https://www.nswtsco.com/show/00322 https://www.nswtsco.com/show/645 https://www.nswtsco.com/show/00362 https://www.nswtsco.com/list/statute 6000000124986 21 พฤศจิกายน 2515 ครู 943/12 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000 056 221 340,0 5622 1340 , 0 5622 5240,0 5622 7666
100053 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 16.84704809 100.2684724 https://www.phsc.net/phscdata/ https://www.phsc.net/phscdata/Files/%7B11038c55-2c66-4eed-9d91-90344cdc572a%7D_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94.pdf https://www.phsc.net/phscdata/?PID=bWFpbi9wdnR5cGUzLmFzY3g=&LID=OTc=# 6500000125030 24 พฤศจิกายน 2515 ครู 137 ม.8 ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 055303393,0 5525 8745 , 0 5524 2619,0 5537 7477
100054 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด 14.58202072 100.4629934 https://atgtsc.com/ https://atgtsc.com/?page_id=727 https://atgtsc.com/?page_id=119 https://atgtsc.com/?page_id=45 https://atgtsc.com/?page_id=1790 1500000125051 08 พฤศจิกายน 2515 ครู 99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบล บ้านอิฐ อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000 035-611023 035-614754,(035) 611023 , 614757,035-612040
100055 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด 7.614536331 100.0712291 https://www.kruphatlung.com/main/index.php https://www.kruphatlung.com/main/index.php/history https://www.kruphatlung.com/main/index.php/committee https://www.kruphatlung.com/main/index.php/officer https://www.kruphatlung.com/main/index.php/rules 9300000125024 21 พฤศจิกายน 2515 ครู 439/15 ถ.ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000 0 7461 3322 , 0 7462 1326,0 7461 3322 , 0 7462 1326,074 621326
100056 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด 7.5587123 99.6093587 https://trangpolice-coop.com/main/index.php 9200000125119 04 ธันวาคม 2515 ตำรวจ 59/56-57 ถ.ห้วยยอด ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000 0 7521 3046,0 7521 3046,075 213046
100057 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด 12.240743668256954 102.5176757 https://krutrat.com/ https://krutrat.com/contact.htm https://krutrat.com/Executives.htm https://krutrat.com/Government_Officer.htm https://krutrat.com/member_regulation.htm 2300000125043 21 พฤศจิกายน 2515 ครู 2 ถ.เนินตาแมว ตำบล บางพระ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด 23000 039 512 460,0 3951 2460, 039 512 461
100058 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด 9.109710712 99.29811104 http://www.suratpolice-coop.com/main/index.php http://www.suratpolice-coop.com/main/historysuratpolicecoop.html http://www.suratpolice-coop.com/main/committee.html http://www.suratpolice-coop.com/main/officer.html http://www.suratpolice-coop.com/main/cooperativeregulation.html 8400000125097 21 พฤศจิกายน 2515 ตำรวจ 128/4 ม.10 ตำบล วัดประดู่ อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000 0-7720-1164,0 7720 1164-65,0 7722 1515
100059 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 13.75014749378783 100.4989618 https://www.codopa.com/web/ https://www.codopa.com/web/page/about https://www.codopa.com/web/page/committee https://www.codopa.com/web/page/staff https://www.codopa.com/web/page/rute 1010000125060 21 พฤศจิกายน 2515 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 68/9-11 ถ.ราชบพิธ แขวง ราชบพิธ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2622 1603 - 8,0 2221 8871
100060 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 14.37772442226504 100.541218 https://www.ayutthayatsc.net/main/ https://www.ayutthayatsc.net/main/history.php https://www.ayutthayatsc.net/main/viewboss.php?no=12 https://www.ayutthayatsc.net/main/viewboss.php?no=1 https://www.ayutthayatsc.net/main/listdocs.php?no=4 1400000125032 27 มีนาคม 2516 ครู 102 ม.6 ถ.อยุุธยา-ป่าโมก ตำบล ลุมพลี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 0 3570 4838-9,081-8515262,0 3570 4838-9,0 3570 4840
100063 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด 16.43538270608989 103.50483779941904 https://www.ksnpolice-coop.com/web/?page_id=750 https://www.ksnpolice-coop.com/web/?page_id=46 https://www.ksnpolice-coop.com/web/?page_id=788 https://www.ksnpolice-coop.com/web/?page_id=52 https://www.ksnpolice-coop.com/web/?page_id=47 4600000125145 21 พฤศจิกายน 2515 ตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000 0 4381 2695,0 4381 2695,0 4381 3343
100064 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด 8.059883122 98.91264599 https://www.krtsc.com/home https://www.krtsc.com/show/1223 https://www.krtsc.com/show/1227 https://www.krtsc.com/show/1228 https://www.krtsc.com/list/rules 8100000125043 21 พฤศจิกายน 2515 ครู 18 ถ.กระบี่ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ 81000 0 7561 1247,0 7561 1247,0 7563 0187
100065 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 15.8076392 102.0318322 cyppolice.com 3600000125128 15 ธันวาคม 2515 ตำรวจ 333/1 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ถ.หฤทัย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000 0- 4482- 2180,0- 4482- 2180,0- 4481- 2660 0- 4482-2180
100066 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 8.4438103 98.5267968 https://www.pngt-coop.com/main/index.php https://www.pngt-coop.com/main/history.html https://www.pngt-coop.com/main/committee.html https://www.pngt-coop.com/main/officer.html https://www.pngt-coop.com/main/rules.html 8200000125020 04 ธันวาคม 2515 ครู 73 ม.3 ถ.เทศบาลบำรุง ตำบล ถ้ำน้ำผุด อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา 82000 0 7646-0664 ,0 7646-0664 , 0 7646 -0665 , 0 7641 3901,07646-0513,076460513
100067 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 15.40276004104857 100.0683693 https://www.ckuthai.org/home https://www.ckuthai.org/show/446 https://www.ckuthai.org/show/445 https://www.ckuthai.org/show/448 https://www.ckuthai.org/list/regularity 6100000125012 16 พฤศจิกายน 2515 ครู 723 ถ.ศรีเมือง ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000 0 5651 1585,0 5651 1585 , 0 5652 4345,056-514856
100068 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จำกัด 15.40429627897612 100.0219610475946 https://web.upc-police.com/ https://web.upc-police.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://web.upc-police.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://web.upc-police.com/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://web.upc-police.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a/ 6100000125096 12 ธันวาคม 2515 ตำรวจ หมู่ 2 ถนนอุทัย-โกรกพระ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 056 503 115
100069 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด 14.88313499 103.5335758 https://www.pscsurin.com/web/ https://www.pscsurin.com/web/2015-09-11-00-26-09/2015-09-12-01-04-54 https://www.pscsurin.com/web/2015-09-11-00-27-24/2015-09-12-02-10-41 https://www.pscsurin.com/web/2015-09-11-00-27-24/2015-09-12-02-12-11 https://www.pscsurin.com/web/2015-09-11-00-28-23/2015-09-12-02-26-52 3200000125126 04 ธันวาคม 2515 ตำรวจ 516 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000 0 4451 4667,0 44 51664 ,0 4451,0 4451 4667,0 44 51664 ,0 4451,0 4451 2512
100070 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 16.19553029 103.3230477 http://www.mkttc.com/ http://www.mkttc.com/?page_id=20 http://www.mkttc.com/?page_id=142 http://www.mkttc.com/?page_id=23 http://www.mkttc.com/?page_id=186 4400000125110 10 มกราคม 2516 ครู 1102/6 ถ.สมถวิลราษฎร์ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000 043 711 557,0 4371 1557,043 722 731
100071 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 7.121851225 100.5443503 https://www.skcooper.com/coopNew/ https://www.skcooper.com/coopNew/STSC_History.php https://www.skcooper.com/coopNew/STSC_committee.php https://www.skcooper.com/coopNew/STSC_personnel.php https://skcooper.com/list.php?Category=statute 9000000125070 20 พฤศจิกายน 2515 ครู 424 ม.6 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 0 7458 2881-6,0 7458 2881-6,0 7458 2885
100072 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 10.5117958 99.11151101 https://www.ctscc.or.th/ https://www.ctscc.or.th/page/1 https://www.ctscc.or.th/page/5 https://www.ctscc.or.th/staff_off.php https://www.ctscc.or.th/page/6 8600000125006 24 พฤศจิกายน 2515 ครู 19/3 ม.4 ถ.ชุมพร-ระนอง ตำบล วังไผ่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86190 077-596762-3 / 077-596673-4,0 7757 6974,0 7757 6973
100073 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 18.58504558 99.00856885 https://www.lpntsc.com/ https://www.lpntsc.com/page.php?pid=98 https://www.lpntsc.com/staff.php https://www.lpntsc.com/staff_off.php https://www.lpntsc.com/page.php?pid=100 5100000125109 21 พฤศจิกายน 2515 ครู 103/1 ถ.พระคงฤาษี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000 0 5351 1653 , 0 5353 4916 ,0 5351 0442,0 5351 1653 , 0 5353 4916 ต่อ 13,0 5353 4916 ต่อ 26
100074 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด 14.04996889 101.3727508 https://www.prachintc.com/ https://prachintc.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://prachintc.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://prachintc.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://prachintc.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A 2500000125124 16 พฤศจิกายน 2515 ครู 672 ถ.หน้าศาลากลางจังหวัด (เก่า) ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000 037 211 398,0 3721 1398 , 0 3721 6278,037 216 278
100075 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 13.84207206 100.5781536 https://baaccoop.com/coop_them5/ https://baaccoop.com/coop_them5/aboutus.php https://baaccoop.com/coop_them5/file/board/poster_board66A4.pdf https://baaccoop.com/coop_them5/contractus.php https://baaccoop.com/coop_them5/orderbcoop.php 1020000325142 21 พฤศจิกายน 2515 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 2346 อาคารโพเดียม ชั้น 5 ถ.พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0 2558 6100 ต่อ 8262,0 2579 3311
100076 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด 6.542207794 101.2780685 https://yalapolice-coop.com/main/index.php https://yalapolice-coop.com/main/history.html https://yalapolice-coop.com/main/comittee.html https://yalapolice-coop.com/main/officer.html https://yalapolice-coop.com/main/regulation.html 9500001125382 27 มีนาคม 2516 ตำรวจ 31 ถ.วงเวียน 2 ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000 0 7324 4105,0 7321 2634,073-228595
100077 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 13.623317396436693 100.5898124524013 https://www.spktcoop.com/index.php https://www.spktcoop.com/page.php?pid=5 http://www.spktcoop.com/document.php?cid=201804061730501HOpgqU 0994000280386 02 กุมภาพันธ์ 2567 ครู 23/17-20 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 0-2384-2493 / 0-2384-2494
100077 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 13.62749525 100.5979429 https://www.spktcoop.com/ https://www.spktcoop.com/page.php?pid=5 https://drive.google.com/file/d/1Cyn7_j52XjZarbt6Y0V2FGaIH-PfKeFP/view https://www.spktcoop.com/document.php?cid=201804061730501HOpgqU 1100000125059 07 ธันวาคม 2515 ครู 23/17 - 21 ถ.สุขุมวิท ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 0 2384 2493 - 4,0 2384 2493 - 5,0 2384 2495
100078 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด 17.46915297 101.7338565 https://www.lt-coop.com/ https://www.lt-coop.com/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2/ https://www.lt-coop.com/cpt_team/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://www.lt-coop.com/cpt_team/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/ https://www.lt-coop.com/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a-%e0%b8%aa%e0%b8%ad-%e0%b8%84/ 4200000125039 24 พฤศจิกายน 2515 ครู 510 ม.9 หมู่บ้าน ติดต่อ ถ.เจริญรัฐ ตำบล นาอาน อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000 0 4281 2192 ,042 811149,0 4281 2192 , 0 4283 2109,042-832433
100079 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 13.73625056 100.5259649 http://www.savings.chula.ac.th/ http://www.savings.chula.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4 http://www.savings.chula.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3 http://www.savings.chula.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3 http://www.savings.chula.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A.-%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C 1010000125044 23 พฤศจิกายน 2515 สถาบันอุดมศึกษา อาคารจามจุรี 9 ถ.พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 02 218 0555,
100080 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำกัด 14.03684592 100.730838 https://www.rmutscc.com/ https://www.rmutscc.com/?page_id=2378 https://www.rmutscc.com/?page_id=2380 https://www.rmutscc.com/?page_id=2358 https://www.rmutscc.com/?page_id=2413 1010000125145 24 พฤศจิกายน 2515 สถาบันอุดมศึกษา 2 ซอย สวนพลู ถ.นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 065-220-4949,0 2287 9600 ต่อ 7935
100081 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 13.845094384260321 100.56738129340653 https://www.coop.ku.ac.th/ https://apps3.coop.ku.ac.th/coop2020/build/#/struct https://apps3.coop.ku.ac.th/coop2020/build/#/committee https://apps3.coop.ku.ac.th/coop2020/build/#/staff https://apps3.coop.ku.ac.th/coop/build/#/prnews 1020000125029 08 ธันวาคม 2515 สถาบันอุดมศึกษา ตู้ ปณ. 1012 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903 0 2579 5561 - 64,02-5797521 ,0 2579 5561 - 4,0 2579 6017,0 25797521,0 2 579 5521, 02 942 8646-48
100082 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย 19.97541477 99.85966909 https://crtc-coop.com/www_wp/ https://crtc-coop.com/www_wp/crtc-history/ https://crtc-coop.com/www_wp/commt-prt/ https://crtc-coop.com/www_wp/%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://crtc-coop.com/www_wp/all-rules/ 5700000125048 21 พฤศจิกายน 2515 ครู 402 ม.3 ถ.พหลโยธิน ตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57100 053-702999,053-702555,0 5370 2555 , 0 5370 2999 ,0 5,053-175556
100083 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด 13.77140013 100.5279036 https://www.coopmsds.com/ https://www.coopmsds.com/aboutus.php https://www.coopmsds.com/committeeoperations.php https://www.coopmsds.com/officers.php https://www.coopmsds.com/regulation.php 1010000225047 10 มกราคม 2516 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 255 ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงฯ ถ.ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0 2354 7486 - 8 ต่อ 108,0 2354 7486 - 8 ต่อ 115
100085 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด 13.783364 100.5456119 https://www.bppco-op.com/th https://www.bppco-op.com/th/pages/32917-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2 https://www.bppco-op.com/th/pages/32918-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://www.bppco-op.com/th/pages/33430-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 https://www.bppco-op.com/th/pages/32973-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C 1010000225151 17 มกราคม 2516 ตำรวจ 1279 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02-2785129,02-0429901,093-5535909,02-2799520-34 ,0 2279 9520 - 34 ต่อ 254,02-2792016
100086 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัด http://www.np-coop.com/main/index.php 9600000125137 23 เมษายน 2516 ตำรวจ 2/3 ถ.ชาญอุทิศ ตำบล บางนาค อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 96000 0 7351-1899,0 7351-1899,0 7351 4457,0 7351 -1 899ต่อ106
100087 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด 14.87411459 103.5061233 http://www.surinhospital-coop.com/2022/ http://www.surinhospital-coop.com/2022/maindetail.php?No=21 http://www.surinhospital-coop.com/2022/maindetail.php?No=36 http://www.surinhospital-coop.com/2022/maindetail.php?No=37 3200000225129 16 มีนาคม 2516 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 68 ถ.หลักเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000 044 519 877,0 4451 1757 , 0 4451 9877 , 0 4451 3901 ต่อ 398,-
100088 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด 14.45535331 100.1061727 https://www.sptcoop.net/ https://www.sptcoop.net/16908080/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99 https://www.sptcoop.net/16908397/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://www.sptcoop.net/16908224/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C https://www.sptcoop.net/16986472/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C 7200000125016 07 เมษายน 2516 ครู 77 ม.3 ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000 0 3551 1492 ,0 3551 1492 , 0 3552 1870,0 3552 1870
100089 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 13.76383199 100.5520884 https://www.molcoop.com/ https://www.molcoop.com/show.php?Category=history https://www.molcoop.com/show.php?Category=committee https://www.molcoop.com/show.php?Category=officer https://www.molcoop.com/list.php?Category=reg_coop 1020000325126 26 มีนาคม 2516 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น อาคารกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ชั้น 1 ถ.มิตรไมตรี แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 02-277-9810-11,0 2247 9810 - 2,02-277-9810 กด 801
100090 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 7.90682215 98.39428771 https://www.pktco-op.com/index9.php https://www.pktco-op.com/history.php https://www.pktco-op.com/person_pktcoop.php https://www.pktco-op.com/person_pktcoop.php https://www.pktco-op.com/file2.php 8300000125049 18 เมษายน 2516 ครู 6/4 ม.3 ถ.รัษฏานุสรณ์ ตำบล รัษฏา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000 076-685212,076-354770,094-5799911,0 7621 2724 (076) 240994,240321,076-354770
100091 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด 13.74354239 100.538415 https://www.cpdcoop.com/ https://www.cpdcoop.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2/ https://www.cpdcoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://www.cpdcoop.com/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://www.cpdcoop.com/category/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87/ 1010000825159 03 เมษายน 2516 ตำรวจ อาคาร 33 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0 22051151-1152,0 2252 7984
100092 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 13.81187535 100.0352798 https://nptcoop.com/home https://nptcoop.com/show/1 https://nptcoop.com/personal/ceo https://nptcoop.com/personal/teller https://nptcoop.com/list/rule 7300000124999 05 เมษายน 2516 ครู 39 ถ.ลำพยา ตำบล ลำพยา อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 034-217265,034-251520,034-256987,0 3425 1520 , 0 3425 6986 - 7,0 3425 6986
100093 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 13.77905143 100.5181325 https://cpd.upbean.co.th/ https://cpd.upbean.co.th/page.php?pid=49 https://cpd.upbean.co.th/page.php?pid=53 https://cpd.upbean.co.th/page.php?pid=51 https://cpd.upbean.co.th/document.php?cid=20170126160317L4FIZkD 1010000124924 16 เมษายน 2516 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 20 ในบริเวณสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2241 4711 - 2,0 2241-4404
100094 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 17.14454628 104.1166947 http://www.sakon-coop.net/ http://www.sakon-coop.net/list.php?Category=010 http://www.sakon-coop.net/view.php?No=34 http://www.sakon-coop.net/list.php?Category=016 http://www.sakon-coop.net/list.php?Category=014 4700000125021 30 เมษายน 2516 ครู 255 ถ.สกลนคร - กาฬสินธุ์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000 0 4297 2018 ,0 4297 2074,0 4297 2018 ,0 4297 2042,0 4273 3464
100095 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด 19.91286589 99.83362159 https://www.chiangraipsc.com/ https://www.chiangraipsc.com/board/ https://www.chiangraipsc.com/official/ https://www.chiangraipsc.com/rules/ 5700000325145 14 พฤษภาคม 2516 ตำรวจ 489 ม.2 ถ.รัตนาเขต ตำบล เวียง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000 053 718 077,053 744 039 ต่อ 112
100096 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด 14.20336852 101.2141517 https://www.ntsc1.com/ https://www.ntsc1.com/data_7896 https://www.ntsc1.com/person_1742 https://www.ntsc1.com/person_1130 https://www.ntsc1.com/data_11773 2600000125026 15 พฤษภาคม 2516 ครู ข-1 381 ตำบล บ้านใหญ่ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000 0 3731 1293,0 3731 1293,0 3731 1298
100097 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก จำกัด 14.20481545 101.2156132 https://www.facebook.com/nypolicesaving/?locale=th_TH 2600000125097 21 พฤษภาคม 2516 ตำรวจ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก (หลังเก่า) ชั้น 1 ถ.บ้านใหญ่ ตำบล นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000 0 37 349771,0 3732-1438, 0 3731 1284,0 3734 9770
100098 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์ จำกัด 13.74208653 100.4829588 https://tsaving.co/ https://tsaving.co/about/ https://tsaving.co/committee/ 1010000125158 11 มิถุนายน 2516 เอกชน 288/7 ถ.อิสระภาพ แขวง ไม่ระบุ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 0 2891 1768,0 2465 5587 ,0 2891 1768,0 2465 5587
100099 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 15.80168048 104.1413403 https://www.yasocoop.in.th/2022/ https://www.yasocoop.in.th/2022/?page_id=316 https://www.yasocoop.in.th/2022/?page_id=811 https://www.yasocoop.in.th/2022/?page_id=63 https://www.yasocoop.in.th/2022/?p=669 3500000125154 11 มิถุนายน 2516 ครู 272 ถ.เลี่ยงเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000 0 4571 2758,0 4571 2758,0 4571 2758 ต่อ 28
100100 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำกัด 16.80965221 99.06018333 https://www.facebook.com/p/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-34-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-100025026739314/?paipv=0&eav=AfafnhDFhAcHlDBU5Ajnf2UcfomD5g5lpCLHRt5M0ukzDgbi966aNOuwRllmmhKh9-o&_rdr 6300000225167 24 กรกฎาคม 2516 ตำรวจ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ถ.ตาก-แม่สอด ตำบล หนองบัวใต้ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000 0 5551 1197 ต่อ218 , 0 1474 92 ,0814749269,0 5551 1197 ต่อ218 , 0 1474 92 ,0814749269,0 5551 1935
100101 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด 17.59615128 100.0920766 http://www.uttcoop.com/wp511/ http://www.uttcoop.com/wp511/organization/r62/ http://www.uttcoop.com/wp511/organization/personnel/ 5300000125046 22 สิงหาคม 2516 ครู 36 ม.5 ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000 055-407350-2,(055) 414280 (055) 411820 ต่อ 13,055 407353
100102 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 13.79408845772207 100.32156388468317 https://www.si.mahidol.ac.th/musaving/index.asp https://www.si.mahidol.ac.th/musaving/aboutus.asp https://www.si.mahidol.ac.th/musaving/committee.asp https://www.si.mahidol.ac.th/musaving/personnal.asp https://www.si.mahidol.ac.th/musaving/regulations.asp?tt=3 1010000725156 05 กันยายน 2516 สถาบันอุดมศึกษา 2 ถ.พรานนก แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02 444 7741-3, 02 419 7543-5,02 444 7738, 02 444 7740, 02 444 7747
100103 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด 13.923672613665216 100.52338894004784 https://www.landcoop.com/ https://www.landcoop.com/about-us/ https://www.landcoop.com/committee/ https://www.landcoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5/ https://www.landcoop.com/definition/ 1200000125166 10 กันยายน 2516 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 117 ม.9 ถ.ติวานนท์ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 02-1942377-79,(02)503-4370-2 ,0 2224 8209-10 ต่อ 115,02-1942380
100106 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 15.28198450000746 104.88466275766623 https://www.facebook.com/Ubteacher.coop/ http://www.ubonteacher.com/it/?name=page&file=page&op=%BB%C3%D0%C7%D1%B5%D4%A4%C7%D2%C1%E0%BB%E7%B9%C1%D2 http://www.ubonteacher.com/it/index.php?name=personnel&file=gdetail&id=1&op=gdetail&gr=%A4%B3%D0%A1%C3%C3%C1%A1%D2%C3%20%20%AA%D8%B4%B7%D5%E8%20%2063 http://www.ubonteacher.com/it/index.php?name=personnel&file=gdetail&id=3&op=gdetail&gr=%BD%E8%D2%C2%A8%D1%B4%A1%D2%C3 http://www.ubonteacher.com/it/?name=page&file=page&op=law 3400000125047 19 มีนาคม 2517 ครู 292 ม.12 ถ.สายรองเมือง ตำบล ไร่น้อย อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000 045-425146-9 ต่อ 117,045 435 276-7
100107 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 14.996497896413867 103.10956912149445 http://www.burirampolice-co-op.com/ http://www.burirampolice-co-op.com/home-v/ http://www.burirampolice-co-op.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ http://www.burirampolice-co-op.com/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1/ http://www.burirampolice-co-op.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ 3100000125152 18 เมษายน 2517 ตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ถ.จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 0 4461 2024 ,0 4461 2064,0 4461 2024 ,0 4461 2064,0 4461 2024
100108 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด 13.750795605686411 100.49791207187343 http://www.moicoop.com/?fbclid=IwAR0ylFc7c8Iip07XNoAKOrjpgJ21ve_H_hHTqZJiLoS3swEMd_kb7og8gWY http://www.moicoop.com/objective.php http://www.moicoop.com/pdf/aud67.pdf http://www.moicoop.com/personnel-structure.php http://www.moicoop.com/regularity.php 1010000125086 04 เมษายน 2517 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น อาคารดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ถ.อัษฎางค์ แขวง ราชบพิธ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2622 1451-4,(02) 225-7511
100109 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 19.897972495421556 99.82939010603208 https://cricoop.com/ https://cricoop.com/content.php?p=fhistory https://cricoop.com/content.php?p=fstucture https://cricoop.com/content.php?p=fstucture https://cricoop.com/content.php?p=frule2 5700000125165 26 เมษายน 2517 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 1039/74 ถ.ร่วมจิตถวาย ตำบล เวียง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000 065-9312559,0 5371 2585,
100110 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจลำปาง จำกัด 18.299370138719894 99.50739979782433 https://www.facebook.com/lampangpsc/ http://www.lampangpsc.com/lampangpsc/about/view http://www.lampangpsc.com/lampangpsc/board/view http://www.lampangpsc.com/lampangpsc/staff/view http://www.lampangpsc.com/lampangpsc/rule/view 5200000125157 15 มกราคม 2517 ตำรวจ 24 ถ.พระแก้ว ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000 0 5422 5650 ,0 5422 5650 , 0 5421 7241 , 0 5421 7243,0 5422 5650
100113 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด 13.759309985595383 100.50691990582533 https://www.moac-coop.com/ https://www.moac-coop.com/content.php?g=1 https://www.moac-coop.com/content.php?g=5 https://www.moac-coop.com/content.php?g=6 https://www.moac-coop.com/regularity.php 1010000725169 05 มิถุนายน 2517 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (02) 282-5989,02-2825989
100114 สหกรณ์ออมทรัพย์รพช. จำกัด 13.772816073417602 100.5079605495197 https://www.ardcoop.com/index.php https://www.ardcoop.com/show.php?Category=history https://www.ardcoop.com/show.php?Category=committee https://www.ardcoop.com/show.php?Category=officer http://www.ardcoop.com/list.php?Category=co-result 1010000125174 26 มิถุนายน 2517 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 3/12 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถ.อู่ทองนอก แขวง วชิระ เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2243 0509-10,02-6689229,0 2668 9230,02-2436843
100115 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด 14.02272670271338 100.52728168112311 http://pathumtsc.com/home?fbclid=IwAR0gXcQDenC6N1x1RmkXxj9-U64TYX5WbovSbmwfI29lqWFdjmGqvdnp76A http://pathumtsc.com/show/Category/history http://pathumtsc.com/list/dl_statute 1300000125013 19 มิถุนายน 2517 ครู 62/1 ถ.พัฒนสัมพันธ์ ตำบล บางปรอก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000 02-5816371,02-5816371,02-5812808
100116 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 19.295696379953046 97.97832937059377 https://www.co-opmhs.com/index1.php https://www.co-opmhs.com/history https://www.co-opmhs.com/structure https://www.co-opmhs.com/structure https://www.co-opmhs.com/document.php?cid=20160623141027NGhLgmT 5800000125070 19 มิถุนายน 2517 ครู 348 ม.5 ถ.อุดมชาวนิเทศ ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000 053-611479,08 6430 2088,0 5361 1479,0 5361 1479 ต่อ 106
100117 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 13.783161617899795 100.45489555163358 https://www.munsaving.com/ https://www.munsaving.com/view.php?No=1 https://www.munsaving.com/view.php?No=5 https://www.munsaving.com/view.php?No=6 https://www.munsaving.com/list.php?Category=003 1010000425160 15 สิงหาคม 2517 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 15 ซอย เทศา ถ.ราชบพิตร แขวง ราชบพิตร เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10170 0 2532 4513,0 2225 4084 , 0 2222 2470 , 0 2223 7788 ต่อ 133,0 2622 1595 ,0 2622 3203
100118 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด 17.38201816769376 102.83876152810164 https://bpp24-coop.com/ https://bpp24-coop.com/history/ https://bpp24-coop.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ https://bpp24-coop.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/ https://bpp24-coop.com/statute/ 4100000125140 15 สิงหาคม 2517 ตำรวจ 187 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ม.4 ถ.นิตโย ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000 08 5000 3032,(042) 321-784,0 4222 1245
100119 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด 18.292096992557244 99.50214029827603 https://lptcoop.com/home-2/ https://lptcoop.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://lptcoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94/ https://lptcoop.com/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/ https://lptcoop.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a/ 5200000125014 21 สิงหาคม 2517 ครู 20 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 054218943 , 054323485
100121 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด 15.803307925993211 104.13847455457899 https://www.yasothonpolicecoop.com/?fbclid=IwAR2LZEWg4RnH6_d5b4HVp6-hAvDiFRVjA4VdGwXh_aGG0ZREMCXA9p9pEnU https://www.yasothonpolicecoop.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://www.yasothonpolicecoop.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://www.yasothonpolicecoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/ https://www.yasothonpolicecoop.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c/ 3500000125170 28 ตุลาคม 2517 ตำรวจ 3 ถ.ตำรวจ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000 0 4571 1862,0 9291 44497 ,0 9291 44498,0 4572 4862,0 4571 4862
100122 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 14.885916875087789 103.47673920002987 https://www.sphcoop.com/index.php https://www.sphcoop.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C https://www.sphcoop.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://www.sphcoop.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C https://www.sphcoop.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8 3200000225145 10 กุมภาพันธ์ 2518 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 130/1 ถ.โพธิร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000 044 519 239, 044 538 854,0 4451 9239 ,0 1967 5523,044 538 854 ต่อ 14
100123 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด 13.837617641450288 100.57297428238998 http://www1.ldd.go.th/LDDCO-Op/Index.html http://www1.ldd.go.th/LDDCO-Op/about.htm http://www1.ldd.go.th/LDDCO-Op/About/new_1.pdf http://www1.ldd.go.th/LDDCO-Op/About/new_2.pdf http://www1.ldd.go.th/LDDCO-Op/regulation.htm 1020000325096 02 ธันวาคม 2518 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 0 25795069 ,0 2579 0111 ต่อ 261 ,0 25795069 , 0 2412391,0 2941-1291,0 2561 5542
100124 สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด 7100000225175 23 เมษายน 2518 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 96 เขื่อนแม่กลอง ม.1 ตำบล ม่วงชุม อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71110 034 612859 , 081 869 9883,034 612859 , 081 869 9883,034 612858
100125 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำกัด 13.757620928802714 100.51488835033909 https://www.nesdc.go.th/cooperative/index.html https://www.nesdc.go.th/cooperative/index01.html https://www.nesdc.go.th/cooperative/%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%20%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2566.html https://www.nesdc.go.th/cooperative/%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%20%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%202566.html https://www.nesdc.go.th/cooperative/index15.html 1010000525121 29 พฤษภาคม 2518 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 962 ถ.กรุงเกษม แขวง ป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 02 281 8462,0 2280 5990 - 4 ต่อ 200 , 0 2281-8462,0 2628-2814
100126 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด 13.843220018317695 100.57686435060228 https://www.facebook.com/doaecooppage/?locale=th_TH https://doaeweb.icoopsiam.com/about/history https://doaeweb.icoopsiam.com/about/organizational_chart https://doaeweb.icoopsiam.com/about/officer https://doaeweb.icoopsiam.com/regulations 1020000225136 14 กรกฎาคม 2518 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02 579 0885, 02-579-8699 ต่อ 104 ,02-5798699,0 2579-0885 0 2396 1000 ต่อ 2090 , 0 2940 6313 , 0 2579 6519,02-558 0165
100127 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 18.766710084411006 99.03938027192842 https://www.cmcoop.or.th/ https://www.cmcoop.or.th/history https://cmcoop.or.th/page.php?pid=20 https://cmcoop.or.th/staff.php https://www.cmcoop.or.th/regularity 5000000125122 16 กรกฎาคม 2518 ครู 175 ม.2 ตำบล ท่าศาลา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000 0 53 851888,0 53 851888,053 850924
100128 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 13.870881431926659 100.48566057302197 https://www.ntbcoop.com/ https://www.ntbcoop.com/list.php?Category=010 https://www.ntbcoop.com/list.php?Category=032 https://www.ntbcoop.com/view.php?No=872 https://www.ntbcoop.com/list.php?Category=014 1200000125036 03 ธันวาคม 2518 ครู 776 ถ.รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 0 25254270-2,02-9968201-2,0 2969 8201 - 2 ,0 2525 4270-2,0 2969 8200
100129 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด 13.782105830335544 100.50804448743328 https://www.vajiracoop.com/ https://www.vajiracoop.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C https://www.vajiracoop.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://www.vajiracoop.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 https://www.vajiracoop.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A 1010000725185 09 ธันวาคม 2518 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 146/69-74 ข้างวังสุโขทัย ถ.สุโขทัย แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2241 8111,0 2241 3451
100130 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด 13.650660948863651 100.49195904608416 https://coop.kmutt.ac.th/ https://coop.kmutt.ac.th/about/index.php https://coop.kmutt.ac.th/about/board.php https://coop.kmutt.ac.th/about/board.php https://coop.kmutt.ac.th/regulations/index.php#regularity 1010000425186 19 ธันวาคม 2518 สถาบันอุดมศึกษา 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 0 2470 8297-8,02-47083988-9,02-4708370,0 24708298
100131 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำกัด 1010000625182 29 ธันวาคม 2518 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 55/1 ม.11 ถ.ลำลูกกา-ฉะเชิงเทรา (คลอง 9) ตำบล บึงทองหลาง อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150 0 2987 1860-70 ต่อ 1201,02 2795034-6 ต่อ 116,02-2795034 ต่อ 116
100132 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอ่างทอง จำกัด 1500000125165 22 มกราคม 2519 ตำรวจ 130 กองกำกับการตำรวจภูธร จ.อ่างทอง ม.8 ตำบล โพสะ อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000 035 610 771,0 3562 1148, 035-614559,035 610 772
100133 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด 15.23522964468815 104.86548211534647 http://www.sunpasitcoop.com/coop/ http://www.sunpasitcoop.com/coop/2011-12-23-05-49-26.html http://www.sunpasitcoop.com/coop/2011-12-23-05-49-26/2011-12-23-09-06-41.html http://www.sunpasitcoop.com/coop/2011-12-23-05-49-26/2011-12-28-04-16-02.html http://www.sunpasitcoop.com/coop/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87.html 3400000125177 11 กุมภาพันธ์ 2519 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 247/1 ถ.สรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000 045255838,0 4525 4053,0 4525 4392 ต่อ 34,0 4526 4714
100134 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด 8.097364202734546 98.91269799964354 https://www.kp-coop.com/main/index.php https://www.kp-coop.com/main/history.html https://www.kp-coop.com/main/committee.html https://www.kp-coop.com/main/personal.html http://www.kp-coop.com/main/regulations.html 8100000125173 16 มีนาคม 2519 ตำรวจ 1/20-21 ถ.ธงไชย ตำบล กระบี่ใหญ่ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ 81000 0 7566 3988-9,0 7566 3988-9,0 7566 3988
100135 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด 13.823011698475641 100.03762703161168 http://www.co-op.su.ac.th/ http://www.co-op.su.ac.th/aboutsahakorn.html http://www.co-op.su.ac.th/executive.html http://www.co-op.su.ac.th/staff.html http://www.co-op.su.ac.th/rulesahakorn.html 7300000125194 24 มีนาคม 2519 สถาบันอุดมศึกษา 6 ถ.ราชมรรคาใน ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 0 3425 5819 ต่อ 2227,29636,0 3725 5819
100136 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 13.795591069894822 100.51811410902047 https://www.parliamentcoop.com/web/ https://www.parliamentcoop.com/web/index.php/aboutcoop/coophistory https://www.parliamentcoop.com/web/index.php/boards/commd/48 https://www.parliamentcoop.com/web/index.php/boards/staffs https://www.parliamentcoop.com/web/index.php/regulations/regulations2 1010000125190 23 เมษายน 2519 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 1111 อาคารรัฐสภา ถ.สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-242-5900 ต่อ 1771-1772,0 2244 1058 , 0 2244 2032 , 0,
100137 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จำกัด https://www.prachinburi.police.go.th/cooperative/coopindex.html https://www.prachinburi.police.go.th/cooperative/history.html https://www.prachinburi.police.go.th/cooperative/commite.html https://www.prachinburi.police.go.th/cooperative/officer.html 2500000125111 12 พฤษภาคม 2519 ตำรวจ 323/1 ถ.เทศบาลดำริ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000 037-480780,0 3721 1135 , 0 3721 7656,037-480780
100138 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด 13.773477248560596 100.50957190730006 https://www.paosavingcoop.com/main/web_index https://www.paosavingcoop.com/info_organ/about1 https://www.paosavingcoop.com/info_organ/about2/topic226 https://www.paosavingcoop.com/info_organ/about7/topic213 https://www.paosavingcoop.com/info_organ/about8 3100000125194 26 ตุลาคม 2519 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 0-2669-7363 0-2669-7363 0-2669-7363
100139 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด cooppptl.com 9300000125095 26 พฤษภาคม 2519 ตำรวจ 3/1 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ถ.ช่วยทุกขราษฎร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000 0 7462 0412,0 7462 0412,0 7461 7582
100140 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 14.072421561620647 100.60402577784045 https://www.tucoop.or.th/ https://www.tucoop.or.th/view.php?No=24 https://www.tucoop.or.th/view.php?No=1120 https://www.tucoop.or.th/view.php?No=1085 https://www.tucoop.or.th/view.php?No=1110 1010000425157 26 พฤษภาคม 2519 สถาบันอุดมศึกษา 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ.พระจันทร์ แขวง พระราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02-623-5086-7,0 2225 9487
100141 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเอกชน จำกัด 1010000325112 27 พฤษภาคม 2519 เอกชน 20/1 ม.13 ถ.บรมราชชนนี แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 0 2448-5933,02-8841940,0 2448 5933 ต่อ 14
100142 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 13.846451574064181 100.57399336742907 https://www.facebook.com/doacoop/?locale=th_TH https://www.doacoop.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.aspx https://www.doacoop.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.aspx https://www.doacoop.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.aspx https://www.doacoop.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.aspx 1020000625196 05 ตุลาคม 2519 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 50 ตึกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 0-2940-5088-9,080-4390844,080-5583070,084-9223897,,0 2561-1502,0 2940-5088,0 2940-5718,0 2579-0151-8,0 2561 1502
100143 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จำกัด http://www.pol-rbr-coop.police7.go.th/ 7000000425194 08 มีนาคม 2520 ตำรวจ 231 ถ.อัมรินทร์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000 0 3232 6327,0 3232 6327,032-321437
100144 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร จำกัด 16.439044343735688 100.3495185496844 https://www.phichitpolice-coop.com/ https://www.phichitpolice-coop.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c/ https://www.phichitpolice-coop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://www.phichitpolice-coop.com/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/ https://www.phichitpolice-coop.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a/ 6600000125192 09 พฤษภาคม 2520 ตำรวจ 166 ถ.ศรีมาลา ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000 0 5661 3020,0 5661 3020,0 5661 3020
100145 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จำกัด 13.818224764072218 100.07199069033014 7300000525196 26 เมษายน 2520 ตำรวจ 109 ถ.ข้างวัง ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 0 3427 5840 , 0 3421 8393,0 3427 5840
100146 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จำกัด 16.490138895650944 99.51090333654905 http://www.kptpolicecoop.com/cooppolicekpt/home/index http://www.kptpolicecoop.com/cooppolicekpt/about/view http://www.kptpolicecoop.com/cooppolicekpt/board/view http://www.kptpolicecoop.com/cooppolicekpt/staff/view http://www.kptpolicecoop.com/cooppolicekpt/rule/view 6200000525192 21 มีนาคม 2520 ตำรวจ 96 ถ.เทศา 2 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000 0 5572 1837,0 5572 1837,0 5572 1837
100147 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 จำกัด 13.35110358650645 100.97650366219679 2000000325196 09 พฤษภาคม 2520 ตำรวจ 102 ม.8 ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 038 278 201,038 781913, 038 781406, 084 16,038 278 202
100148 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด 13.731223655331704 100.21682237906198 coopthai.com/policesch 7300000425193 04 พฤษภาคม 2520 ตำรวจ 90 ม.7 ตำบล สามพราน อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110 0 3422 2415,0 3431 2009,0 3422 2415,0 3431 2009,0 3422 2415
100149 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จำกัด 7100000325194 16 พฤษภาคม 2520 ตำรวจ 56 ตำบล ท่ามะขาม อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000 0 3462 5002,0 3451 5978-54 ต่อ 300,0 3462 5002,0 3462 1278,0 3462 5002
100150 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 16.47896335255143 102.81295392697558 https://www.coopkku.com/index https://www.coopkku.com/show/364 https://www.coopkku.com/showPersonnel/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://www.coopkku.com/showPersonnel/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 https://www.coopkku.com/showorder 4000000225209 26 พฤษภาคม 2520 สถาบันอุดมศึกษา 123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40002 083 142 2699,089-6224432 ต่อ 44301-44329,043-142-2699,0 4320-2422
100151 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม จำกัด https://th-th.facebook.com/sahakonnkppolice/ 4800000225199 05 กรกฎาคม 2520 ตำรวจ 218 ถ.สุนทรวิจิตร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000 0 4251 3691,0 4251 3691,0 4251 3691
100152 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จำกัด 6500000325195 20 มิถุนายน 2520 ตำรวจ 234 ม.5 ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 0 5524 4136,0 5524 4136,0 5524 5435
100154 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจรถไฟ จำกัด https://www.railwaypolice.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=196 https://www.railwaypolice.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%9A%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%9F/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F.html 1010000225207 11 กรกฎาคม 2520 ตำรวจ กองบังคับการตำรวจรถไฟ 1 ถ.รถไฟ แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 02 -2204362 0 2225 5075,02 -2204362 0 2225 5075,02- 2204362
100155 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 14.975262955663293 102.1124704835402 https://www.koratcoop.com/web2020/ https://www.koratcoop.com/web2020/content.php?arcid=1 https://www.koratcoop.com/web2020/content.php?arcid=4 https://www.koratcoop.com/web2020/content.php?arcid=7 https://www.koratcoop.com/web2020/content.php?arcid=28 3000000225208 21 พฤศจิกายน 2520 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 529/1 สนง.สาธารณสุข จ.นครราชสีมา ถ.จอมพล ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 044 341 441, 081 760 5034,0 4425 4614,044 248 227, 044 254 614
100156 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร จำกัด 17.152609677646687 104.13549503510785 https://web.coop-skn.com/ https://web.coop-skn.com/?page_id=5429 https://web.coop-skn.com/?page_id=197 https://web.coop-skn.com/?page_id=203 https://web.coop-skn.com/?page_id=195 4700000225196 03 ตุลาคม 2520 ตำรวจ 1899 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000 0 4271 3727,0 4271 3727,0 4271 3727
100157 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด 13.765465599938901 100.5088020386055 https://www.moecoop.com/ https://www.moecoop.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2/ https://www.moecoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://www.moecoop.com/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://www.moecoop.com/wp-content/uploads/2023/06/staff2563.pdf 1010000825205 05 ตุลาคม 2520 ครู 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 ถ.พิษณุโลก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 26287500-3,0 2628-7504-5
100158 สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จำกัด 13.741603382692208 100.53137588420579 https://uthen-enar.rmutto.ac.th/ https://uthen-enar.rmutto.ac.th/?page_id=1086 https://uthen-enar.rmutto.ac.th/?page_id=1271 https://uthen-enar.rmutto.ac.th/?page_id=934 https://uthen-enar.rmutto.ac.th/?page_id=1062 1010000325200 11 ตุลาคม 2520 สถาบันอุดมศึกษา 225 ถ.พญาไท แขวง ปทุมวัน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0 2252 7029 ,02 252-7580
100160 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด 14.377548324205351 100.54121789848874 https://www.coopaya.com/ https://www.coopaya.com/link/vision.html https://www.coopaya.com/link/command.html https://www.coopaya.com/link/staff.html https://www.coopaya.com/link/regulation.html 1400000225194 25 พฤศจิกายน 2520 ตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอยุธยา ถ.ป่าโทน ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 081-7040022,0 3524 1591 - 5 ต่อ 141 , 0 3524 3331,035-323472
100161 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน จำกัด 18.775253272767355 100.77438690552648 https://coop-nanpolice.com/ https://coop-nanpolice.com/about.html https://coop-nanpolice.com/team.html https://coop-nanpolice.com/team2.html https://coop-nanpolice.com/faq.html 5500000525190 24 มกราคม 2521 ตำรวจ 52 ถ.สุริยพงษ์ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000 0 5477 1356,0 5477 1356,0 5475 0962
100162 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 11.808048961880306 99.79638049882202 https://www.facebook.com/policepkncoop/?locale=th_TH https://www.pknpol-coop.com/main/index.php/historycoop https://www.pknpol-coop.com/main/index.php/comittee https://www.pknpol-coop.com/main/index.php/officer https://www.pknpol-coop.com/main/index.php/rules 7700000225199 28 กุมภาพันธ์ 2521 ตำรวจ 214 ม.3 ถ.เพชรเกษม ตำบล อ่าวน้อย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032-604148,0 3260 0858,0 3255 1188 , 0 3260 4148,0 3260 4834,0 3260 0858
100163 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 4 4000000525208 10 เมษายน 2521 ตำรวจ กองบัญชาการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 4 ถ.ศูนย์ราชการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 088 557 5653 043-331199,0 4333 1199,043-331199 ต่อ 264
100164 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด 13.720652580051732 100.51753288646665 https://www.facebook.com/lerdsincoop/?locale=th_TH http://www.lerdsincoop.com/2016-07-14-05-11-02/2016-07-14-05-11-41 http://www.lerdsincoop.com/2016-07-14-05-12-19/2016-07-14-05-13-42 http://www.lerdsincoop.com/2016-07-14-05-12-19/2016-07-14-05-14-01 http://www.lerdsincoop.com/data/regulations1.pdf 1010000325170 03 มีนาคม 2521 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 190 ถ.สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 0 2234 7297, 0 2353-9800-01 ต่อ 2805,9726,0 2234 7297
100165 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด 18.841298508337243 98.97978993464719 http://www.chiangmai-esc.net/ http://www.chiangmai-esc.net/chiangmai-location-a.php http://www.chiangmai-esc.net/chiangmai-location-b.php http://www.chiangmai-esc.net/chiangmai-location-b.php http://www.chiangmai-esc.net/chiangmai-discipline-c.php 5000000925201 03 มีนาคม 2521 ครู 36/2 ซอย 28 ถ.โชตนา ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300 0 53 122819-21,0 53 122819-21,0 53 122733
100166 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด 17.881095404457163 102.74181515566897 https://www.nksaving.com/main/ https://www.nksaving.com/main/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://www.nksaving.com/main/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94/ https://www.nksaving.com/main/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1/ https://www.nksaving.com/main/download/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa/ 4300000125205 22 มีนาคม 2521 ตำรวจ 819 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ม.3 ถ.มีชัย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000 0 4246 0763,0 4246 0763,0 4246 0763
100167 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจชลบุรี 2000000425199 14 มีนาคม 2521 ตำรวจ ตึกงบประมาณและการเงินตำรวจภูธร จ.ชลบุรี ชั้น 2 ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 0 3828 4979,0 3828 4979,0 3828 4903
100168 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จำกัด 13.88233227205803 100.50417201958477 https://nppsaving.com/ https://nppsaving.com/history https://www.nppsaving.com/newsdetail/0513b660-863e-4d7b-a382-2e620d53de41 1200000225198 27 มีนาคม 2521 ตำรวจ 2/1 ซอย นนทบุรี 39 ม.5 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 0 2591-6429,02-5801779
100169 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จำกัด 14.898060547269685 100.42010407542581 coopthai.cpm/policesbr 1700000125190 17 มีนาคม 2521 ตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000 0 3652 4652 ,0 3650 7218,0 3652 4652 ,0 3650 7218,(036) 511773,0 3650 7218
100171 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด 16.44605350896278 102.84486535390043 https://www.khonkaenpsc.com/ https://www.khonkaenpsc.com/vision/ https://www.khonkaenpsc.com/board/ https://www.khonkaenpsc.com/official/ https://www.khonkaenpsc.com/rules/ 4000000525194 11 เมษายน 2521 ตำรวจ 222/58 ม.13 ถ.จอมพลพัฒนา ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 043-237988,084-4222071,0 4323 7988
100172 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด 16.137941701602433 103.24728686248012 https://www.mskpolicesavingcoop.com/wp/ https://www.mskpolicesavingcoop.com/wp/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://www.mskpolicesavingcoop.com/wp/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/ https://www.mskpolicesavingcoop.com/wp/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://www.mskpolicesavingcoop.com/wp/%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94/ 4400000325190 17 เมษายน 2521 ตำรวจ 183 หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ม.15 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ บ้านหนองจิก ถ.นคสวรรค์ ตำบล แก่งเลิงจาน อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000 0 4372 2643,(043) 711098, 0 4372 2643,0 4372 2643
100173 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด 8000000425195 02 พฤษภาคม 2521 ตำรวจ 162 ถ.ศรีธรรมราช ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000 0 7534 5531, 0 7535 6434,0 7534 5531,0 7535 6434,0 7534 0707
100174 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด 15.121276949032213 104.3326179752853 http://103.40.116.148/ http://103.40.116.148/index101.php?getLink=uploads/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2046.jpg&getMode=PNG&getHome=HOME http://103.40.116.148/index101.php?getLink=uploads/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.jpg&getMode=PNG&getHome=HOME 3300000425199 02 พฤษภาคม 2521 ตำรวจ 1229 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ถ.เทพา ตำบล เมืองเหนือ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 045 613 504,0 4561 3504,045 617 102
100175 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครปฐม จำกัด https://www.facebook.com/p/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-100057480361874/ 7300000625199 02 พฤษภาคม 2521 ตำรวจ 168/8 ม.6 ตำบล ถนนขาด อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 034-272511,0 3421 0442,0 3421 0442
100176 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภา จำกัด https://www.facebook.com/people/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/100064365474823/?locale=th_TH 1020001925200 09 พฤษภาคม 2521 เอกชน 2249 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 0 2538 3021 ต่อ 181, 0 2530 6237,0 2932 4635,0 2538 3021 ต่อ 181, 0 2530 6237,0 2932 4635,0 2530 6237,0 2932 4635
100178 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ จำกัด 13.781510392167998 100.52832324417484 1010000425203 07 กรกฎาคม 2521 ตำรวจ 52 กองพลาธิการและสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.เศรษฐศิริ แขวง ไม่ระบุ เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2241-4174 , 0 2241 3341 - 5 ต่อ 294 - 5,0 2241-4174 , 0 2241 3341 - 5 ต่อ 294 - 5,0 241 3174
100179 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเยื่อและกระดาษ 7000000225202 26 พฤษภาคม 2521 เอกชน 19 (สยามคราฟ์) ม.19 ถ.แสงชูโต ตำบล ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 032-339800-20 ต่อ29936,29937 เบอร์ตรง 032-210219,032-211388-90 ต่อ2456,2492 เบอร์ตรง 032-210219,0 3234 4984
100180 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด 14.971584977827373 102.10601060190163 https://www.coop-pnm.com/login.php https://www.coop-pnm.com/about/history.php https://www.coop-pnm.com/about/director.php https://www.coop-pnm.com/about/officer.php https://www.coop-pnm.com/about/regulation.php 3000000625141 23 มิถุนายน 2521 ตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 0 4424 4301 ,0 4426 5466,0 4424 4301 ,0 4426 5466,0 4424 4301
100181 สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด 13.775405735617454 100.64606992072362 https://www.facebook.com/nhasaving/?locale=th_TH http://nhasaving.com/about_us/ http://nhasaving.com/board/ http://nhasaving.com/board/ http://nhasaving.com/privacy/ 1020001625201 20 มิถุนายน 2521 905 ที่ทำการการเคหะแห่งชาติ ถ.นวมินทร์ แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02-7330351,02-3751938,0 2375-1938 ,0 2377-2010 -22 ต่อ 111,0 2733 0351,0 2375 1938 ,02733 0351
100182 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดตาก 6300000225196 23 มิถุนายน 2521 ตำรวจ 226 ม.11 ตำบล น้ำรึม อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000 0 5551 2782,0 5551 2782,0 5551 2782
100184 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด 13.768399330584828 100.5096185148865 https://www.msc2519.com/?fbclid=IwAR09HAYL0rgFTuJyZUXRhdba3NnkBp725JhTHoUStesATOWoSxbTWbIa9a4 https://www.msc2519.com/show.php?Category=History https://www.msc2519.com/list.php?Category=statute 1010002325198 04 กรกฎาคม 2521 ตำรวจ 323 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2280 5193,0 2805 193 - 4 , 0 2280 5193,0 2282 8286
100185 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด 16.450261583968395 100.32850969586042 https://www.phichitcoop.com/ http://www.phichitcoop.com/objective.html https://www.phichitcoop.com/wg_board.html https://www.phichitcoop.com/wg_coop_work.html http://www.phichitcoop.com/regulations.html 6600000325202 21 กรกฎาคม 2521 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 27/4 ถ.คลองคะเชนทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000 0 5699 0359 ,0 5699 0359 - 60,0 5699 0360
100186 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 2300000225192 21 กรกฎาคม 2521 ตำรวจ 1159 ม.1 ถ.สายรุกขชาติ ตำบล วังกระแจะ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด 23000 0 3952 2611 ,0 3952 2611 , 0 3951 1950,039-511950
100187 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจฉะเชิงเทรา จำกัด https://www.chachoengsaopolice.com/?p=3282 2400000225195 21 กรกฎาคม 2521 ตำรวจ 99/2 ม.1 ตำบล บางแก้ว อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000 0 3808 8155,0 3881 7901,0 3881 7901
100188 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 18.804112425252313 98.95490866566577 https://www.savingscmu.or.th/index1.php https://www.savingscmu.or.th/page.php?pid=72 https://www.savingscmu.or.th/staff2.php?cid=1 https://www.savingscmu.or.th/staff2.php?cid=2 https://www.savingscmu.or.th/page.php?pid=221 5000000425192 14 กรกฎาคม 2521 สถาบันอุดมศึกษา 239 ถ.ห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200 053-211042 053-943651-6,0 5321 1042 , 0 5394 3652,053-225491
100189 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด 18.719880302836028 99.04179584886853 http://www.chiangmai-psc.com/chiangmaipsc/?fbclid=IwAR0TakNyaosqwGCoMzf2SiVwJSi6RLvZil4Em64yIVibfgAKPvMKTxS_E5k http://www.chiangmai-psc.com/chiangmaipsc/about/view http://www.chiangmai-psc.com/chiangmaipsc/board/view http://www.chiangmai-psc.com/chiangmaipsc/staff/view http://www.chiangmai-psc.com/chiangmaipsc/rule/view 5000001325190 03 สิงหาคม 2521 ตำรวจ 150 ม.1 ตำบล ไชยสถาน อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ 50140 0 5396 3948,0 5324 7917 , 0 5324 9360 , 0 5324 6568,0 5396 3949
100190 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด 16.0556923176839 103.65413444321184 https://www.roietpolice-coop.com/ https://www.roietpolice-coop.com/establish https://www.roietpolice-coop.com/board https://www.roietpolice-coop.com/board https://www.roietpolice-coop.com/roles 4500000625192 19 กันยายน 2521 ตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.สุริยเดชบำรุง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000 091 057 9810, 043 513 977,(043) 513977,0 4351 3977
100191 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจทางหลวง จำกัด highwaypolice-sct.com 1010002725190 05 กรกฎาคม 2521 ตำรวจ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0 2644 4399,0 2644 4399,0 2354 6016
100192 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อุบล จำกัด 3400000425206 29 สิงหาคม 2521 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 212 ถ.แจ้งสนิท ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000 045 314438,045 314438,045 314438
100193 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด 7.213108743929794 100.58219027116101 http://skpcoop.org/main/index.php http://skpcoop.org/main/history.html http://skpcoop.org/main/comittee.html http://skpcoop.org/main/officer.html http://skpcoop.org/main/regulation.html 9000000125139 29 สิงหาคม 2521 ตำรวจ 2/99 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ถ.แหล่งพระราม ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000 0 7431 1161 ต่อ 164,0 7492 677,0 7431 1161 ต่อ 164,0 7492 677,0 7432 2522
100194 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม 7500000325196 14 กันยายน 2521 ตำรวจ 100 ม.12 ถ.เอกชัย ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000 034 716 121 ,089-1336825,(034) 716121,034 716 121
100195 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 13.805044120931317 100.56217785579753 https://www.tgsaving.com/ https://www.tgsaving.com/cooperative/history https://www.tgsaving.com/cooperative/comittee https://www.tgsaving.com/cooperative/comittee https://www.tgsaving.com/download 1020000225194 22 กันยายน 2521 เอกชน 59/39-40 ซอย ทรงสะอาด ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0 2545-2040-2 ,0 2545-2040-2 ดอนเมือง 0 2535-3184-6,0 2513 6160 (ลาดพร้าว) , 0 2535 3190 (ดอนเมือง)
100196 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จำกัด 19.19033263024355 99.88116808095022 http://www.coop-phayao.com/ https://www.coop-phayao.com/about https://www.coop-phayao.com/board https://www.coop-phayao.com/officer http://www.coop-phayao.com/regularity 5600000325214 26 ตุลาคม 2521 ตำรวจ 89 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ม.11 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000 0 54 449 714-5 , 0 5448 3852,0 54 449 714-5 , 0 5448 3852,0 5444 714
100197 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด 13.717355370083034 100.5426075876703 https://coopdoa.com/#/ https://coopdoa.com/#/committee/47 1010001025202 02 พฤศจิกายน 2521 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 71 ซอย งามดูพลี ถ.พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 0 2287 0320 ต่อ 2181-2183,0 2287 0320 ต่อ 1237 ,0 2287 0320-9,02-287-3557
100199 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 13.716590965869973 100.54307426253247 https://www.coopaero.com/ https://www.coopaero.com/ https://www.coopaero.com/ https://www.coopaero.com/ https://www.coopaero.com/ 1010000825218 28 กุมภาพันธ์ 2522 เอกชน 102 ซอย งามดูพลี แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 0 2285 9095 - 96 , 0 2285 9358 , 0 2285 9372,0 2285 9359 , 0 2286 0344
100200 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) 1010002125192 22 มีนาคม 2522 เอกชน 1404 คลังน้ำมันเชฟรอน ตึก HET ชั้น 4 ถ.นางลิ้นจี่ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02-0814000 ต่อ 4281-2,0 2969 4281 - 2,02-6964320
100201 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด 19.18080050000018 99.89864205889567 http://www.phayaotcl.com/?fbclid=IwAR3PkESk0QJ6CW6g14_zSRdQpSO3DIwWA7Tsrjyv67n8VXtI2XWdXwpIFpU http://www.phayaotcl.com/home.php?page=resu_co_ltd http://www.phayaotcl.com/home.php?page=empoyee http://www.phayaotcl.com/home.php?page=empoyee_public http://www.phayaotcl.com/home.php?page=raberbkan 5600000125218 20 มีนาคม 2522 ครู 672 ม.3 ถ.เชียงราย - นครสวรรค์ ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000 0 5443 1994,0 5448 1481 ,0 5441 0185,0 5443 1994,0 5448 1501
100202 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 13.760023662973708 100.52439880013657 https://www.dohsaving.com/ https://www.dohsaving.com/CoopHistory https://www.dohsaving.com/Board https://www.dohsaving.com/Executive https://www.dohsaving.com/Regularity 1010001125205 26 เมษายน 2522 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 2/486 อาคาร 26 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02 6447940 ต่อ 105,02 6444826
100203 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด 6000000425207 14 มกราคม 2522 ทหาร 305 กองบิน 4 ม.5 ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60140 0 5626 2313,083-629 3621,0 5626 2313,0 5626 2313
100204 สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด 13.759015881480053 100.62133985342632 http://www.scc.ru.ac.th/ http://www.scc.ru.ac.th/index.html http://www.scc.ru.ac.th/index01.html http://www.scc.ru.ac.th/index01.html http://www.scc.ru.ac.th/index.html 1020000225211 14 พฤษภาคม 2522 สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารเวียงผา ถ.รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0 2310 8060,0 2310 8060 ,0 2318 0867 - 85 ต่อ 166,0 2310 8060
100205 สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด 13.815867570851276 100.57492659137503 https://jus.coj.go.th/coop/home.php https://jus.coj.go.th/coop/history.php https://jus.coj.go.th/coop/board.php https://jus.coj.go.th/coop/employee.php https://jus.coj.go.th/coop/pdfshow.php?file=rule.pdf 1020000425217 26 มิถุนายน 2522 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น สนง.ศาลยุติธรรม ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ตู้ ปณ. 08 ปณ.ยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10907 02-938-1049-50,0 2938 1048 - 50 , 0 2541 2284 - 99 ต่อ 1257 , 1258,0 2541 2334
100206 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี 1600000525199 23 กรกฎาคม 2522 ตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000 (036) 421662,(036) 411657 , 421662,036 421662
100207 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 18.845860686935232 98.99297995119015 https://www.cmphcoop.com/ https://www.cmphcoop.com/vision_02.php https://www.cmphcoop.com/organization.php https://www.cmphcoop.com/organization.php https://www.cmphcoop.com/faq.php 5000000425219 23 กรกฎาคม 2522 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 446 ม.6 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300 0 5311 5015-7,0 5389 5160 - 1 ต่อ 111 , 0 5389 5161 9,0 5311 5018
100208 สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด 13.771568646953535 100.46756776135351 https://www.facebook.com/Raotcoop/?locale=th_TH https://www.rubbercoop.com/main/index.php/vision-mission https://www.rubbercoop.com/main/index.php/comittee https://www.rubbercoop.com/main/index.php/officer https://www.rubbercoop.com/main/index.php/rules 1010000325213 30 สิงหาคม 2522 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 67/53 ถ.บางขุนนนท์ แขวง บางขุนนนท์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 098 278 7918,02 424 8083
100209 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 13.743050784501357 100.49977409171791 https://www.meacoop.com/ https://www.meacoop.com/view.php?No=00314 https://www.meacoop.com/list.php?Category=committee https://www.meacoop.com/list.php?Category=officer https://www.meacoop.com/list.php?Category=statute 1010000125220 18 กันยายน 2522 121 ถ.จักรเพชร แขวง วังบูรพา เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2226 2511 - 13,0-2225-7713-4 ต่อ 122
100210 สหกรณ์ออมทรัพย์กทม. จำกัด 13.771404677507443 100.55573035767522 https://www.bmacoop.com/home https://www.bmacoop.com/show/409 https://www.bmacoop.com/show/614 https://www.bmacoop.com/show/662 https://www.bmacoop.com/list/regularity 1020002225196 02 ตุลาคม 2522 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น อาคารกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ถ.มิตรไมตรี แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0 2245 2093,0 2245 2093 , 0 20643 4858 0 2,0 2248 1183
100211 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจป่าไม้ 1020002525195 04 ตุลาคม 2522 ตำรวจ 61 กองตำรวจป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 02-561-4812-7 ต่อ 268,0 2561 4812 - 7 ต่อ 223,0 2579 1516, 0 2940 6233,02-940-6233
100212 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จำกัด 17.485209455876145 101.74021519551735 https://web.shkloei.com/ https://web.shkloei.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c/ https://web.shkloei.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/ https://web.shkloei.com/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://web.shkloei.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a/ 4200000125228 08 กรกฎาคม 2517 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 32/1 ถ.นกแก้ว ตำบล กุดป่อง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000 042 862150,0 4281 1679 , 0 4283 2279 ต่อ 208,042-862150
100213 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด 12.695857713699517 101.28840443356931 https://rycoop.com/ https://rycoop.com/history/ https://rycoop.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ https://rycoop.com/officer/ https://rycoop.com/regulation/ 2100000125119 22 ตุลาคม 2522 ครู 444 ม.4 ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000 038 017 156-8,0 3861 2933,038-948217,038 948 217
100214 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด 12.248221287867482 102.51151864495158 https://www.trathealthcoop.com/mainpage# https://www.trathealthcoop.com/data_16647 https://www.trathealthcoop.com/person_1 https://www.trathealthcoop.com/person_2155 https://www.trathealthcoop.com/data_16650 2300000125216 02 พฤศจิกายน 2522 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 6 ซอย ชัยมงคล 1 ตำบล บางพระ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด 23000 081-3059612,0 3951 1285 , 0 3953 2555 (081,
100215 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด 16.810663055929126 100.2610195423384 http://www.co-pean.com/co-pean/ http://www.co-pean.com/co-pean/about/view http://www.co-pean.com/co-pean/board/view http://www.co-pean.com/co-pean/staff/view http://www.co-pean.com/co-pean/rule/view 6500000525218 08 พฤศจิกายน 2522 รัฐวิสาหกิจ 209/21 ถ.บรมไตรโลกนาถ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 055 252 468,0 5525 2468 ,0 5521 9680,055 219 475
100216 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 1 1400000125289 15 พฤศจิกายน 2522 ตำรวจ 29/5 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0 2936 3824,0 2537 8671 - 2 , 0 2537 8578 - 97 ต่อ 207 276,0 2936 3824
100217 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอ่างทอง 1500000125224 27 ธันวาคม 2522 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 3 ถ.เทศบาล 6 ตำบล บางแก้ว อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000 0 3562 0803,0 3561 1151 ,0 3562 0803,0 3562 0803
100218 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 15.005243286543644 102.25183008891369 https://www.koratngos.com/home https://www.koratngos.com/show/54 https://www.koratngos.com/list/committee https://www.koratngos.com/list/officer https://www.koratngos.com/list/order 3000000225224 17 ธันวาคม 2522 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 111 ม.8 หมู่บ้าน ตะกุดขอน ถ.เพชรมาตุคลา ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครราชสีมา 30230 044-247033,044-254019,044-257006,0 4425 4019 , 0 4425 7006,044-257006 ต่อ 12
100219 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทรัพยากรธรณี จำกัด 13.762051784455972 100.52804233034473 https://www.dmr-coop.com/ https://www.dmr-coop.com/17299538/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C https://www.dmr-coop.com/17299538/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C https://www.dmr-coop.com/17299538/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C https://www.dmr-coop.com/17412657/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A 1010002425191 21 พฤศจิกายน 2522 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 75/10 ถ.พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0 2644 5264,0 2248 3143,0 2644 5264,0 2644 8838
100221 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด 16.80905980494508 100.26354234426947 https://cooperatives.budhosp.com/ https://cooperatives.budhosp.com/ https://cooperatives.budhosp.com/ https://cooperatives.budhosp.com/ 6500000125229 19 ธันวาคม 2522 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 90 ตึกอำนวยการชั้น 2 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 055-270300 ต่อ 20215-7,055-270300 ต่อ 20215-7,055-259444
100222 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด https://www.facebook.com/p/Sahakorn-Goodyear-100068552311283/?_rdr 1300000125185 27 ธันวาคม 2522 เอกชน 50/9 ม.3 ถ.พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 092-2781250,02-909-8080 ต่อ 134,0 2909 8080 ต่อ 134,02-9022510
100223 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 15.231302753404268 104.84963898683236 https://www.ombon-ubon.com/www/home.html https://www.ombon-ubon.com/www/our-history.html https://www.ombon-ubon.com/www/committee.html https://www.ombon-ubon.com/www/our-staff.html https://www.ombon-ubon.com/DOC/OMBON%20Rule%202566.pdf 3400000425219 21 มกราคม 2523 ครู 171/1 ถ.พนม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000 0 4525 4102 ,0 4525 4102 , 0 4524 3223,0 81389 9219,0 4525 4102
100224 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 7.009543216664234 100.49829647732444 https://psucoop.psu.ac.th/home/ https://psucoop.psu.ac.th/home/content/history https://psucoop.psu.ac.th/home/personal?cid=2 https://psucoop.psu.ac.th/home/personal?cid=4 https://psucoop.psu.ac.th/home/news_rules 9000000125171 31 มกราคม 2523 สถาบันอุดมศึกษา 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ตำบล คอหงษ์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 074 286 931-3,0 7428 6930,,074 286 930
100225 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จำกัด 18.57096434035801 99.03956716502817 http://www.psc-lp.com/index.html http://www.psc-lp.com/S1.html http://www.psc-lp.com/S2.html http://www.psc-lp.com/S7.html 5100000125196 21 มีนาคม 2523 ตำรวจ 125 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จำกัด ม.10 ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000 053 525505,(053)511043 ,(053) 562-249(ตรง),053 525501
100227 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 14.991874633065372 103.11969610746526 https://www.bpphsc.com/ https://www.bpphsc.com/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/ https://www.bpphsc.com/101-2/ https://www.bpphsc.com/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://www.bpphsc.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ 3100000125208 15 เมษายน 2523 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 434 ม.3 ถ.ถนนเลี่ยงเมือง ตำบล อิสาณ อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 0 4461 3480, 0 4461 7000,0 4461 3480, 0 4461 7000,0 4461 7000 ต่อ 13 ,0 4461 3480
100228 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด 13.769477077996248 100.52720217908218 https://phscoop.com/ https://phscoop.com/about_us/detail/4 https://phscoop.com/about_us/team https://phscoop.com/about_us/team https://phscoop.com/#banner 1010000125233 24 มิถุนายน 2523 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 312 ถ.ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0 2306 9899 ต่อ 1255,0 2354 7085
100229 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด 6.645821750858217 100.08122007074843 https://www.stt-coop.com/?page_id=17 https://www.stt-coop.com/?page_id=145 https://www.stt-coop.com/?page_id=5566 https://www.stt-coop.com/?page_id=5555 http://www.stt-coop.com/?page_id=148 9100000225193 24 มิถุนายน 2528 ตำรวจ 57/3 กองกำกับการตำรวจภูธร ถ.สตูลธานี ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล 91000 074 740 523,0 7473 2276 , 0 7471 1245,074 724 218
100230 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด 8000000725211 02 กรกฎาคม 2523 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 198 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000 0 7534 0773,0 7534 3062 - 5 , 0 7534 0250,0 7534 0773
100232 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง จำกัด 2100000325199 21 กรกฎาคม 2532 ตำรวจ กองกำกับการภูธรระยอง ถ.ตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000 0 3867 1070,038 870-800,0 3867 1080
100233 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบินตำรวจ จำกัด https://www.facebook.com/tpad.cooperative.ltd/?locale=th_TH 1020002025220 05 สิงหาคม 2523 ตำรวจ 100 ถ.รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 0 2973-1379,081-1728592,0 2973-1379,0 2510 9100-4,0 2973 1379
100234 สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด 13.781577983581524 100.53639641785446 https://www.savingoag.com/ https://www.savingoag.com/main/index.php/history https://www.savingoag.com/main/index.php/person/committee https://www.savingoag.com/main/index.php/person/officer https://www.savingoag.com/main/index.php/regulation 1010000525235 29 สิงหาคม 2523 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น อาคาร สนง.ตรวจเงินฯ ชั้น 7 ซอย อารีย์ ถ.พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02 273 9716,02 273 9716
100236 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัยภูมิ 3600000125232 08 กรกฎาคม 2524 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 401/47 ม.9 หมู่บ้าน บ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000 0 4483 5176,0 4483 5176,044824699
100238 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด 13.785240779209941 100.54152049999533 https://rdcoop.com/publish/ https://rdcoop.com/publish/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c https://rdcoop.com/publish/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3 https://rdcoop.com/publish/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-2 https://rdcoop.com/publish/archives/download-category/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a 1010001425233 17 สิงหาคม 2524 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 90 พหลโยธินซอย 7 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02-2728350-53,0 2272 8351-53,0 2617 3353
100239 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนราธิวาส จำกัด 6.4123355503319885 101.82425139328933 https://www.narahos.com/th https://cache-igetweb-v2.mt108.info/uploads/images-cache/429/filemanager/e05813d8f68e39323e24caae2001e440.pdf https://www.narahos.com/th/pages/34499-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3 9600000225228 11 พฤษภาคม 2524 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 80 ถ.ระแงะมรรคา ตำบล บางนาค อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 96000 0 7351 2389,0 7351 1379 ต่อ 8136,0 7351 23,0 7351 2389
100240 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด 13.780646164182379 100.53686976379731 https://www.treasury-coop.com/ https://www.treasury-coop.com/images/pdf/aboutstatus62.pdf https://www.treasury-coop.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-43.html https://www.treasury-coop.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-43.html https://www.treasury-coop.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A.html 1010001025231 25 พฤษภาคม 2524 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น อาคารกรมธนารักษ์ ซอย อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0 2270 1670,(02) 2701670,0 2270 1670
100241 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด 13.651215307320369 100.41851818499488 https://www.bmta05.com/ https://www.bmta05.com/about/ https://www.bmta05.com/ https://www.bmta05.com/ 1020000625239 01 มิถุนายน 2524 เอกชน 99/55 ซอย 3/1 ม.3 หมู่บ้าน อิมเมจ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11100 02-1976690,0 2559 2705 - 9,0 2559 3850
100242 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 11.808104839988763 99.796694320494 https://www.pkhcoop.com/ https://www.pkhcoop.com/2015/06/18/history/ https://www.pkhcoop.com/2015/06/20/committee/ https://www.pkhcoop.com/2015/06/20/officer/ https://www.pkhcoop.com/2015/06/20/regulation_rule/ 7700000225232 05 มิถุนายน 2524 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 237 ถ.พิทักษ์ชาติ ตำบล ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032-611625,032-601060-4 ต่อ 3518,032-611625
100243 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด 15.801622206409727 104.14129074233422 https://www.yasocoop.com/ https://www.yasocoop.com/2021/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://www.yasocoop.com/2021/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://www.yasocoop.com/2021/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://www.yasocoop.com/form_/kobchapanakij.pdf 3500000425238 29 กรกฎาคม 2524 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 17/9-12 ม.9 ถ.เทศบาล 1 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000 045 712 272,045-972109,0 4571 2272,045 715 172
100244 สหกรณ์ออมทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1020001125235 16 มิถุนายน 2524 เอกชน 93 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0 2009 9707,0 2229 2000 ต่อ 2216, 0 2229-2216,
100245 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด 13.808822109656584 100.55802672990791 https://tmbcoop.com/index https://tmbcoop.com/show/625?Notypes=1 https://tmbcoop.com/listPersonnel/management https://tmbcoop.com/listPersonnel/authorities https://tmbcoop.com/list/regulations 1020001325231 28 ธันวาคม 2524 เอกชน ตู้ ปณ.3 ปณฝ. ซันทาวเวอร์ส แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10905 0 2242 3578-80 ,0 2242 3578-80 , 0 2242-3578,0 2617 4088
100246 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเลย จำกัด 17.491003735736786 101.71085969696259 https://web.loeipolicecoop.com/ https://web.loeipolicecoop.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c/ https://web.loeipolicecoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/ https://web.loeipolicecoop.com/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://web.loeipolicecoop.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a/ 4200000325194 11 สิงหาคม 2524 ตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ถ.เลย - ด่านซ้าย ตำบล กุดป่อง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000 0 4283 4388,0 4283 0387,0 4283 4388
100247 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก. 13.7779537 100.5259494 1010000425232 18 สิงหาคม 2524 1131/69 อาคารเทอดดำริ ชั้น 7 ถ.เทอดดำริ แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2668 3101 - 2,02-243-7018
100248 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย 1010000525219 21 กันยายน 2522 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 328 อาคารทบวงมหาวิทยาลัย ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10240 02 6105346 7,02 6105346-7,02 3545524
100249 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำกัด 13.8499427 100.5248416 http://wops.moph.go.th/ngo/coop/welfare.php http://wops.moph.go.th/ngo/coop/vision.php http://wops.moph.go.th/ngo/coop/director.php http://wops.moph.go.th/ngo/coop/officer.php http://wops.moph.go.th/ngo/coop/laws.php 1200000325247 30 กันยายน 2524 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 88/20 อาคาร 2 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ม.4 ถ.ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 0 2590 1263 - 4,0 2590 1263 - 4,0 2591 8197
100250 สหกรณ์ออมทรัพย์รพช.อบจ.ตาก 16.879123 99.1242446 6300000125249 01 ตุลาคม 2524 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 999 ม.9 ถ.จรดวิถีถ่อง ตำบล น้ำรึม อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000 055-511-562,0 5551 1562,0 5551 3388,08 6209 6559,055-511-562
100251 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามบรรจุภัณฑ์ 1300000125244 12 ตุลาคม 2524 เอกชน 101/66 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 02 5290065 ต่อ 242,02 5290065 ต่อ 242,02 529 3775
100252 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด 9.1555516 99.3469862 https://sphsccoop.net/home https://sphsccoop.net/show/1 https://sphsccoop.net/list/committee https://sphsccoop.net/list/officer https://sphsccoop.net/list/rules 8400000425214 15 มีนาคม 2525 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 99/44-46 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ตำบล บางกุ้ง อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000 077-950517-8 ,086-4792542,0 -7721-3564-5 0-7728-2251,0- 7720-4690
100253 สหกรณ์ออมทรัพย์ยางสยาม 13.649513 100.5595697 1100000125235 20 พฤศจิกายน 2524 เอกชน 32 ม.2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 02-491-6486 ,02-491-6487,0 2754 5525,0 2754 5525
100254 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด 13.755348542267688 100.53430708464506 https://www.dldcoop.com/index https://www.dldcoop.com/show/420 https://www.dldcoop.com/show/1792 https://www.dldcoop.com/show/330 https://www.dldcoop.com/list/reg_coop 1010000925237 28 ธันวาคม 2524 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 69/1 ถ.พญาไท แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02-6534444 ต่อ 5312,5313,5314,02 653 4560
100255 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด 17.4073823 102.7794555 https://semaudoncoop.com/web/ https://semaudoncoop.com/web/?page_id=72 https://semaudoncoop.com/web/?page_id=78 https://semaudoncoop.com/web/?page_id=85 http://semaudoncoop.com/web/?page_id=76 4100000125241 26 มกราคม 2525 ครู 77 อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ถ.ศรีสุข ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000 0 4224 3020,0 4224 3020,042 243 581
100256 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด 13.7147312 100.5833657 https://coop.bjc.co.th/home https://coop.bjc.co.th/show/284 https://coop.bjc.co.th/show/286 https://coop.bjc.co.th/show/288 https://coop.bjc.co.th/list/order 1020001825249 21 มกราคม 2525 เอกชน 99 ซอย รูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 02 367 1417-9,0 2367 1417 - 9,02 391 6266
100257 สหกรณ์ออมทรัพย์ปปข.8 15.2356902 104.8519387 3400000125249 09 มีนาคม 2525 ทหาร 38/6 ถ.เทพโยธี (ตรงข้ามอุทยานบุญนิคม) ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000 045 260255, 094 310 5258,0 4528 550-5,045 956 292
100258 สหกรณ์ออมทรัพย์สังกะสีไทย 13.5497412 100.6614593 1100000325244 11 มีนาคม 2525 เอกชน 58 บริษัทสังกะสีไทย ถ.สุขุมวิท ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 0 2756 5700-4,0 2756 5700-4,0 2384 0871
100259 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จำกัด 13.7500406 100.5128819 https://hcusaving.com/ https://hcusaving.com/about/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2/ https://hcusaving.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3/ 1010000825247 08 เมษายน 2525 เอกชน 665 ถ.บำรุงเมือง แขวง คลองมหานาค เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 02 621 5130, 081 831 5429 02-2231351 ต่อ 4183,02 621 5130
100260 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด 13.353922 100.9786882 https://cbicoop.com/ https://cbicoop.com/?page_id=487 https://cbicoop.com/?page_id=510 https://cbicoop.com/?page_id=21 2000000125246 10 มิถุนายน 2525 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 29/86 ม.4 ถ.วชิรปราการ ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 (038) 274-798,(038) 274-798,0 3828 8450
100261 สหกรณ์ออมทรัพย์รพช.นครพนม จำกัด 4800000125242 23 เมษายน 2525 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น รพช.นครพนม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000 (042) 516013,(042) 511025,สายตรง 516013,042 516013
100262 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 17.4871327 101.7105822 4200000125231 23 เมษายน 2525 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น ศาลากลางประชาคม ชั้น 2 ถ.จรัสศรี ตำบล กุดป่อง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000 0 4283 2321, 0 4281 2564,0 4283 2321,0 4283 2321
100263 สหกรณ์ออมทรัพย์สภาวิจัยแห่งชาติ 13.8311671 100.569304 1020000125250 22 มิถุนายน 2525 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 196 ถ.พหลโยธิน แขวง บางเขน เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0 2579 1370 ต่อ 474,0 25797605,0 2579 1370 - 9 ต่อ 474,0 25797605,0 2579 7605
100264 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด 13.7676151 100.5258378 https://www.gposc.com/ https://www.gposc.com/?page_id=230 https://www.gposc.com/?page_id=2752 https://www.gposc.com/?page_id=2710 https://www.gposc.com/?page_id=1642 1010001625242 17 พฤษภาคม 2525 75/1 ถ.พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-3548774,02-2038091-3,0 2354 8775
100265 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด 13.9112903 100.5355142 https://sccl.stou.ac.th/ https://sccl.stou.ac.th/about/ https://sccl.stou.ac.th/about/board/ https://sccl.stou.ac.th/about/official/ https://sccl.stou.ac.th/rule-and-raw/ 1200000625246 25 มกราคม 2525 สถาบันอุดมศึกษา 9/9 ม.9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 02 503 3624,0 2503 3624 , 0 2503 2121 - 4,02 503 3624
100266 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด 18.1341015 100.1505304 coopthai.com/cpd/phsc 5400000225257 04 มิถุนายน 2527 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 144 ถ.ช่อแฮ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000 0 5452 1895,0 5452 1895,,0 5452 1895
100267 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 7.860302296940689 98.36684478982468 8300000125238 08 มิถุนายน 2525 เอกชน 8 ม.8 ถ.ศักดิ์เดช ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000 (076) 371111 ต่อ 1311,(076) 371111 ต่อ 1311,076 371121
100268 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 21 15.3106991 104.8212717 3400000125252 09 กรกฎาคม 2525 ทหาร 97 ม.2 ถ.อุปลีสาน ตำบล ไร่น้อย อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000 0 4525 4118 ต่อ 2312,0 4525 0082,0 4525 4118 ต่อ 2312,0 4525 0082,0 4525 0082
100269 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง 13.843339407433811 100.57653002737115 https://www.fishcorp.in.th/ https://www.fishcorp.in.th/history.html https://www.fishcorp.in.th/personnel/action-committee.html https://www.fishcorp.in.th/personnel/officer.html https://www.fishcorp.in.th/rules-regulations/rules.html 1020001525240 12 กรกฎาคม 2525 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 50 กรมประมง ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0 2562 0600 - 15 , 0 2562 0572 - 3,0 2562 0600 - 15 , 0 2562 0572 - 3,0 25792790
100270 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 18.615372755692444 99.02725869343247 https://www.lpnphcoop.or.th/ https://www.lpnphcoop.or.th/history.php https://www.lpnphcoop.or.th/committee.php https://www.lpnphcoop.or.th/officer.php https://lpnphcoop.or.th/Scan_18-04-2565_1530.pdf 5100000125242 13 กรกฎาคม 2525 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 263/1 ถ.ลำพูน-เชียงใหม่ ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000 053 093 788,0 5353 1153,0 5356 0480,053 093 788 ต่อ 16
100271 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด 13.8532588 100.5250617 https://www.ddccoop.com/index.php https://www.ddccoop.com/view.php?No=00005 https://www.ddccoop.com/view.php?No=00037 https://www.ddccoop.com/view.php?No=00044 http://www.ddccoop.com/coop/FileManager/uploads/files/rules/rules256402.pdf 1200000525243 13 ตุลาคม 2525 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 88/21 ม.4 ถ.ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 0 2590 3078,0 2590-3061, 0 2590 3078,0-2965 9379
100272 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยะลา จำกัด 6.547484358303492 101.27641866929726 https://www.yrhcoop.com/ https://www.yrhcoop.com/about/background https://www.yrhcoop.com/ https://www.yrhcoop.com/ https://www.yrhcoop.com/about/rules 9500000125248 16 สิงหาคม 2525 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 152 ถ.สิโรรส ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000 073 244711-7 ต่อ 240,073 212543,073-212764
100273 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด 16.040008499990773 103.67444416930852 http://web.coopsasuk101.com/ http://web.coopsasuk101.com/page/1 http://web.coopsasuk101.com/page/3 http://web.coopsasuk101.com/page/7 http://web.coopsasuk101.com/subregulations/1 4500000125256 30 สิงหาคม 2525 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 365/2 ถ.รณชัยชาญยุทธ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000 0 4351 3600 ,0 4351 3600 , 0 4351 8310,0 4351 8310
100274 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด 13.790634 100.5384636 https://alrosavingcoop.com/home https://alrosavingcoop.com/show/1358 https://alrosavingcoop.com/list/committee https://alrosavingcoop.com/list/officer https://alrosavingcoop.com/list/rules 1010000625254 31 ตุลาคม 2525 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 166 ถ.ประดิพัทธ์-สะพานควาย แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0 2278 3715 , 0 2279 7219, 0 2278 3730
100276 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด 13.8529521 100.5295463 https://tcclodmsc.net/web/main https://tcclodmsc.net/web/pages?id=1 https://tcclodmsc.net/web/pages?id=3 https://tcclodmsc.net/web/pages?id=7 https://tcclodmsc.net/web/pages?id=18 1200000125254 29 ตุลาคม 2525 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 88/7 ม.4 ถ.ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 02 589 7195,0 2965 9251,02 589 7195
100277 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด 7.123857539626599 100.55191786347456 https://www.spsccoop.com/ https://www.spsccoop.com/history/ https://www.spsccoop.com/committeed42/ https://www.spsccoop.com/officer/ https://www.spsccoop.com/3d-flip-book/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad/ 9000000225259 30 ธันวาคม 2525 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 229 ม.6 ถ.ลพบุรีราเมศวร ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 0 7431 3229, 0 7430 0662,0 7431 3229,074 440033,074 311 759
100278 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด 12.6040658 102.0984167 https://ppksaving.com/home https://ppksaving.com/show/42 https://ppksaving.com/show/16 https://ppksaving.com/show/10 https://ppksaving.com/list/reg_coop 2200000125255 02 พฤศจิกายน 2525 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 38 รพ.พระปกเกล้าฯ ถ.เลียบเนิน ตำบล วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000 0 3931 2018 ,086-3664387,0 3933-0339 0 3932 4975 ต่อ 1,0 3931 2018,0 3931 4770
100279 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 7.906715672659818 98.39364254415331 https://coop-pmbc.com/index1.html https://coop-pmbc.com/page3.html https://coop-pmbc.com/page.8.html https://coop-pmbc.com/page.7.html https://coop-pmbc.com/page5.html 8300000125254 03 ธันวาคม 2525 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 51 ม.8 ถ.ศักดิ์เดช ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000 0 7620 0615,0 7639 1128, 0 7620 0615,076 200615
100280 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด 14.532559 100.9103556 https://www.coopsbh.com/ http://www.coopsbh.com/16598923/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C http://www.coopsbh.com/16598927/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 http://www.coopsbh.com/16598927/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 http://www.coopsbh.com/16598926/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A 1900000125255 24 พฤศจิกายน 2525 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 18 ถ.เทศบาล 4 ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 036-211684,0 3621 1684,0 36211684
100281 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 13.7888368 100.5086951 https://www.ridsaving.com http://www.ridsaving.com/index.php/2017-06-14-04-22-47 http://www.ridsaving.com/index.php/2017-06-14-04-22-47/8-2017-06-14-04-31-12/17-2017-06-15-10-00-42 http://www.ridsaving.com/index.php/2017-06-14-04-22-47/8-2017-06-14-04-31-12/18-2017-06-15-10-03-51 http://www.ridsaving.com/index.php/2017-06-20-08-19-34 1010001325243 16 ธันวาคม 2525 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 811 ถ.สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-241-0473,0 2243 5086
100282 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด 13.7293084 100.773377 https://www.savingcoop.kmitl.ac.th/ https://www.savingcoop.kmitl.ac.th/?page_id=70 https://www.savingcoop.kmitl.ac.th/?page_id=155 https://www.savingcoop.kmitl.ac.th/?page_id=155 1020001825252 05 มกราคม 2526 สถาบันอุดมศึกษา 3 ม.2 ถ.ฉลองกรุง แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 0 2326 4546,0 2326 4546, 2737 2500 - 47,27,02-3264546
100283 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 8.400363 99.9756432 https://www.nhpcoop.com/ https://www.nhpcoop.com/history.php https://www.nhpcoop.com/palace.pdf https://www.nhpcoop.com/str2.php http://www.nhpcoop.com/row.php 8000000125255 11 กุมภาพันธ์ 2526 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 6/99-100 ถ.พัฒนาการคูขวาง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000 0 7577 4672-3 , 08 6476 3139,0 7577 4672-3,0 7577 4671
100284 สหกรณ์ออมทรัพย์รพช.และ อบจ. ศรีสะเกษ จำกัด 15.120276203953987 104.33111591253108 https://sisaket-ardcoop.com/ https://sisaket-ardcoop.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C https://sisaket-ardcoop.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://sisaket-ardcoop.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://sisaket-ardcoop.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A 3300000325255 14 กุมภาพันธ์ 2526 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น อาคารส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อบจ. ศรีสะเกษ ถ.เลี่ยงเมือง ตำบล หนองไผ่ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 0-4581-4729-30,0 45814730,045 814 730
100285 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด 15.7173575 100.1084499 https://www.nsph-scoop.com/home https://www.nsph-scoop.com/show/648 https://www.nsph-scoop.com/show/650 https://www.nsph-scoop.com/show/652 https://www.nsph-scoop.com/list/order 6000000225256 11 เมษายน 2526 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 112/20 ชั้น 2 อาคารโรงแรมไม้หอมวิลล่า ม.10 ถ.พหลโยธิน ตำบล วัดไทร อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000 056 224 981, 056 231 276,0 5622 4981 , 0 5622 4981 , 056 231276,056 224 981
100286 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด 18.291732716864153 99.50204643027415 https://www.lphcoop.com/ https://www.lphcoop.com/?page_id=614 https://www.lphcoop.com/?page_id=924 https://www.lphcoop.com/?page_id=924 https://www.lphcoop.com/?page_id=813 5200000225248 11 เมษายน 2526 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 276 ถ.เจริญประเทศ ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000 (054) 226384, 08 3766 3113,(054) 226384,(054) 226384,054 323991
100287 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามนิสสัน จำกัด 13.6070061 100.7850391 https://www.facebook.com/people/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99/100069633649924/ 1100000125352 08 เมษายน 2526 เอกชน 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540 0 2339 3300 ต่อ 1488,0 2312 8443 - 55 ต่อ 488 ,0 2312 8693, 0 2312 8693
100288 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 13.7876967 100.54771 https://www.gsb-coop.com/ https://www.gsb-coop.com/page.php?pid=9 https://www.gsb-coop.com/page.php?pid=133 https://www.gsb-coop.com/page.php?pid=142 https://www.gsb-coop.com/page.php?pid=154 1010002625256 03 พฤษภาคม 2526 รัฐวิสาหกิจ ตู้ปณ.205 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02-299-8267,2780090 ต่อ 2032,02-299-8265-8,02-278-0090
100289 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด 17.1645433 104.1467512 https://web.skscoop.com/ https://web.skscoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%81/ https://web.skscoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-2/ https://web.skscoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%af/ https://web.skscoop.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a/ 4700000225239 27 พฤษภาคม 2526 ครู 600/5-6 ซอย ลานโพธิ์ ถ.สุขเกษม ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000 042 712 326,0 4271 2326,042 713 610
100290 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การสุนัขทหาร จำกัด 14.6790227 101.454325 https://coopwardog.com/ https://coopwardog.com/aboutus/ https://coopwardog.com/committee/ https://coopwardog.com/management/ https://coopwardog.com/files/ 3000000125250 03 มิถุนายน 2526 ทหาร 299 ม.4 ถ.มิตรภาพ ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130 044 390-077,0 4439 0110,044 390-077,390-110,044-390113 ต่อ 9045,
100291 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จำกัด 16.4476216 102.8334154 4000000225212 07 มิถุนายน 2526 ตำรวจ 202 ม.13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 0 4333 0378,0 4333 0378,0 4323 9789, 043 2,0 4333 0378
100292 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด 16.4313185 101.1436825 https://phbcoop.com/ https://phbcoop.com/article.php?v_id=1 https://phbcoop.com/ourteam.php https://phbcoop.com/ourteam.php https://phbcoop.com/pdf_phbcoop.php?v_id=4 6700000125267 09 มิถุนายน 2526 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 72 สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ ถ.นิกรบำรุง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000 056 725566,056 711010, (056)722367,(056),(056)712144
100293 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13.7754295 100.5524131 1020000825264 13 กรกฎาคม 2526 เอกชน 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0 2697 6579,0 2697 6579,02697-6579
100294 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 13.8844093 100.572227 https://www.tot-coop.com/home https://www.tot-coop.com/show/Category/history https://www.tot-coop.com/show/Category/ceo https://www.tot-coop.com/show/Category/teller https://www.tot-coop.com/list/rule 1020000425259 12 เมษายน 2526 89/2 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 02 5749067,025682141,0 2568 2146,0 2574 9364
100295 สหกรณ์ออมทรัพย์17 รามอินทรา 1020000625284 28 มิถุนายน 2526 ทหาร 68 อาคารสมาคมแม่บ้าน ซอย รามอินทรา 2/1 แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 02-5221461-2,0 2252 - 0439,0 2971 7435,02-522-1465
100297 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด 17.8675514 102.753893 https://nkbkcoop.com/ https://nkbkcoop.com/about-us/ https://nkbkcoop.com/team/ https://nkbkcoop.com/management/ https://nkbkcoop.com/download/ 4300000225224 07 กรกฎาคม 2526 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 919 ม.5 ถ.ศิลปาคม ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000 0 4242 - 0750 , 0 4246 - 4303,0 4242 - 0750 , 0 4246 - 4303,0 4242 - 0750
100299 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุตรดิตถ์ จำกัด 17.619229152352542 100.09518217787979 https://sahakonut.moph.go.th/ http://sahakonut.moph.go.th/sahakon2/about/ http://sahakonut.moph.go.th/sahakon2/ http://sahakonut.moph.go.th/sahakon2/ http://203.157.206.22/sahakon2/wp-content/uploads/2019/09/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A12561.pdf 5300000125251 22 กรกฎาคม 2526 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 2 ถ.ฤดีเปรม ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000 0 5541 3950,0 5541 3950,0 5540 3950
100301 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 2 จำกัด 14.8694289 100.6408183 https://wing2.rtaf.mi.th/index.php/th/2-2 https://wing2.rtaf.mi.th/index.php/th/2017-02-01-01-28-28/2017-02-01-01-56-55 1600000325252 19 กรกฎาคม 2526 ทหาร แผนกการเงินกองบิน 2 ถ.พหลโยธิน ตำบล เขาพระงาม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000 036 486380-2 ต่อ 50928,(036) 486380 - 2 ต่อ 50927,036 486380-2 ต่อ 50929
100304 สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 13.76786688 100.5081974 https://www.phutsc.com/ https://www.phutsc.com/about.php https://www.phutsc.com/board_operations.php https://www.phutsc.com/officer.php https://www.phutsc.com/regulation.php 1010001525207 23 สิงหาคม 2526 เอกชน 128/1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถ.นครราชสีมา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2280 3275 ,0 2282 8823,0 2280 3275 ,0 2282 8823,0 2280 4330
100305 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 7.896755720532423 98.38382203680504 https://www.vachiraphuket.go.th/ https://www.vachiraphuket.go.th/about/history/ https://www.vachiraphuket.go.th/about/board-of-directors/ 8300000125267 23 สิงหาคม 2526 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 353 ถ.เยาวราช ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000 076 391128,076 217293-8 ต่อ 205,076 391128,076 217293-8 ต่อ 205,076 391127
100307 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด 16.99901594 99.79148294 https://www.sktphcoop.com/web_coop/index.php https://www.sktphcoop.com/web_coop/history.php https://www.sktphcoop.com/web_coop/committee.php https://www.sktphcoop.com/web_coop/officer.php https://www.sktphcoop.com/web_coop/list_documents.php?type=4 6400000425241 23 สิงหาคม 2526 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 331 ม.4 ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64000 (055)611004,610599,(055)611004,610599,055 610599
100309 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำกัด 8.449263128 98.53269625 https://www.phangngacoop.com/home/ https://www.phangngacoop.com/home/home/views/w4e254g4i5e5e4h4c2e444x2r2d2d494r5r4g5i4m5b2c4e274u214u2r324a2z5i4n5n4k404j4i4q4a4e2z2s286 https://www.phangngacoop.com/home/home/views/w4e254g4i5e5e4h4c2e444x2r2d2d494r5r4g5i4m5b2c4e274u214u2r324a2z5i4n5n4k404j4i4q4a4e2z2s286 https://www.phangngacoop.com/home/home/views/w4e254g4i5e5e4h4c2e44423r2d2d494r5r4g5i4m5b2c4e294u214w2r324a2z5i4n5n4k404j4i4q4a4e2z2t286 8200000125264 23 สิงหาคม 2526 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 9/22 ถ.เทศบาลบำรุง ตำบล ท้ายช้าง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา 82000 076 412 413,076 411046,412413 ,086 6915875,076 413 436
100311 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด 13.81954895 100.566715 https://www.csfs-police.org/home https://www.csfs-police.org/show/11 https://www.csfs-police.org/show/46 https://www.csfs-police.org/show/47 https://www.csfs-police.org/list/rules 1010001625268 23 สิงหาคม 2526 ตำรวจ 1108 อาคาร 5 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 094-848-6459,094-894-2227,083-083-1732,0 2205 2238,0 2652 4249,02-504-4929
100313 สหกรณ์ออมทรัพย์อสมท จำกัด 13.76335538 100.5715147 1020001525266 23 สิงหาคม 2526 เอกชน 63/1 ถ.พระราม 9 แขวง ไม่ระบุ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0 2201 6349,0 2201 6349,0 2201 6293
100314 สหกรณ์ออมทรัพย์รพช.ทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ จำกัด 16.44341167 101.1512699 6700000225260 23 สิงหาคม 2526 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 44/1 ม.11 ถ.สระบุรีหล่มสัก ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000 0 5671 1471 , 0 5671 2934,0 5671 1471 , 0 5671 2934,0 5671 2934
100315 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด 14.09254317 100.6093193 https://www.facebook.com/suttinant2560/ 1300000325240 23 สิงหาคม 2526 เอกชน 1/6 กม. 32-33 ถ.พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 0 2901 4455 ต่อ 3110,0 2901 4455 ต่อ 3110,
100316 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด 14.549290110656049 100.45370433793164 https://www.sahakorntrc.com/ https://www.sahakorntrc.com/History2561.html https://www.sahakorntrc.com/sahakorntrc_2525.htm https://www.sahakorntrc.com/Webmaster.html https://www.sahakorntrc.com/Regulation2561.html 1500000125266 06 กุมภาพันธ์ 2527 เอกชน 36 ม.2 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ตำบล โพสะ อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000 035 672 127, 035 672 129,095-5176507,035 672127-9,035 672 127
100317 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จำกัด 9.155608011743528 99.14532459998598 https://www.coopwing7.com/ https://www.coopwing7.com/?page=history https://www.coopwing7.com/?page=board https://www.coopwing7.com/?page=staff https://www.coopwing7.com/?page=regulation 8400000325266 17 กุมภาพันธ์ 2527 ทหาร 119 ม.5 ถ.เอเซีย ตำบล มะลวน อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84130 07726-8717,07726-8717,0 7726 8717
100319 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอจีซี แฟลตกลาส 13.6040434 100.5536996 1100000425263 08 มีนาคม 2527 เอกชน 200 ซอย โรงงานกระจกไทยอาซาฮี ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 0 28155824,0-2425 8972-80 ต่อ 1786,0 2815 5824
100320 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 1020003025263 13 มีนาคม 2527 เอกชน 79 ถ.งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0 2941 0131,0 2252 6057 - 8,0 2561 4567-90,0 2941 0131,0 2941-0131
100321 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด 16.534868304103508 104.69924193466937 https://www.muktc.com/ http://www.muktc.com/view.php?article_id=1 http://www.muktc.com/person_list.php?group_id=1 http://www.muktc.com/person_list.php?group_id=5 http://www.muktc.com/view.php?article_id=14 4900000425260 19 มีนาคม 2527 ครู 30/1 ถ.ชยางกูร ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000 042 611 454,0 4261 1454 , 0 4261 1646 ผจก 01 975 6675,042 611 646
100322 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร 16.5455022 104.7208576 4900000325267 19 มีนาคม 2527 ตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ถ.แก้วกินรี ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000 042 612 443,(042) 612443,042 612 443
100323 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด 13.8824052 100.4838397 https://scc.moc.go.th/th/page/item/index/id/26 https://scc.moc.go.th/th/content/page/index/id/2589 https://scc.moc.go.th/th/content/page/index/id/2591 https://scc.moc.go.th/th/content/page/index/id/4109 https://scc.moc.go.th/th/content/category/index/id/637 1200000225260 22 มีนาคม 2527 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 44/100 อาคารสวัสดิการ 2 ชั้น 3 ถ.นนทบุรี1 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 0 2507-6275-8,0 2507-6276-8,0-2507-6277
100324 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด 13.777466222350865 100.52535573845569 https://sahakornexcise.com/home https://sahakornexcise.com/show/54 https://sahakornexcise.com/list/committee https://sahakornexcise.com/list/officer https://sahakornexcise.com/list/order 1010003125265 12 เมษายน 2527 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 1448 ถ.นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (02)668-2406,0 2668 2406
100325 สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด 13.7676943 100.5307874 https://sahakorn.pmk.ac.th/ https://sahakorn.pmk.ac.th/index.php/2021-04-06-07-16-13/2021-04-06-07-19-35 https://sahakorn.pmk.ac.th/index.php/stucter https://sahakorn.pmk.ac.th/index.php/stucter https://sahakorn.pmk.ac.th/index.php/2021-04-06-07-16-13/2021-04-06-07-20-35 1010003325261 03 พฤษภาคม 2527 ทหาร 315 ถ.ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ผจก 0 2354 7788,0 2354 7788
100326 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารอากาศ จำกัด 13.8973502 100.6042973 https://quarter.rtaf.mi.th/?cat=138 https://quarter.rtaf.mi.th/?page_id=853 https://quarter.rtaf.mi.th/?page_id=623 https://quarter.rtaf.mi.th/?page_id=623 https://quarter.rtaf.mi.th/?page_id=855 1020000225266 07 พฤษภาคม 2527 ทหาร 171 ถ.พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 02 155 1752,0 2531 7906 ต่อ 31752 ,523 6151, 02155 17525,02 531 7906
100328 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 13.2875633 100.9963252 2000000625267 09 พฤษภาคม 2527 ตำรวจ 18/18 ม.7 ตำบล หนองข้างคอก อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 08 1150 7919,038 275 021-2 ต่อ 298,234,0 3827 3525
100329 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 14.5802836 100.4757829 1500000225269 09 พฤษภาคม 2527 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 122 สนง.สาธารณสุขอ่างทอง ถ.โพธิ์พระยา ตำบล บ้านอิฐ อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000 0 3561 4188,0 3561 4188,0 3561 4188
100330 สหกรณ์ออมทรัพย์ปภ.อุบลราชธานี 15.2832117 104.8327694 3400000425264 05 มิถุนายน 2527 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 350 ถ.คลังวาวุธ ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000 045 315 026,0 4531 5026,045 315 026
100331 สหกรณ์ออมทรัพย์ป่าไม้ภาคเหนือ จำกัด 18.296128841594896 99.50665915944502 https://www.sahakornfio.com/contact.php https://www.sahakornfio.com/news_detail.php?nID=25 https://www.sahakornfio.com/news_detail.php?nID=4 https://www.sahakornfio.com/news_detail.php?nID=7 https://www.sahakornfio.com/news.php?cID=3 5000000525267 08 มิถุนายน 2527 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 153 ถ.เจริญประเทศ ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000 0 5327 3447,0 5327 3447,0 5327 3447
100332 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จำกัด 13.6841228 100.4912799 1100000125277 15 มิถุนายน 2527 เอกชน 283 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 0 2463 0058 ต่อ 121,205,0 2463 0058 ต่อ 121,205,0 2816 2325
100333 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำกัด 14.0345421 100.4977135 1300000125198 15 มิถุนายน 2527 ตำรวจ 92 กองกำกับการตำรวจจังหวัดปทุมธานี ม.1 ถ.เทศปทุม ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000 0 2581 7922-23,0 2581 7922-3,0 2581 7922
100334 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด 7.5636261839287355 99.6215706693444 https://tphsc.or.th/frontpage https://tphsc.or.th/content/history https://tphsc.or.th/personal?cid=15 https://tphsc.or.th/personal?cid=8 https://tphsc.or.th/news_rule 9200000125252 18 มิถุนายน 2527 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 132/32-33 ถ.พัทลุง ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000 0 7559 0099,0 7559 0094 ,0 7559 0099,0 7559 0096
100335 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด 16.1591077 103.310538 https://mkhcoop2.com/wp/ https://mkhcoop2.com/wp/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4/ https://mkhcoop2.com/wp/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://mkhcoop2.com/wp/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/ 4400000125266 18 มิถุนายน 2527 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 326 ม.12 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000 0 4377 7635 ,081-8346609,0 4377 7637 , 0 4377 7694,0 4377 7635
100336 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตรัง จำกัด 7.572161476855201 99.6191929040776 http://www.tranghos.go.th/ 9200000125249 22 มิถุนายน 2527 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 69 ถ.โคกขัน ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000 0 7521 3882,0 7521 3882,0 7521 3882
100337 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์ลพบุรี 14.8118817 100.526243 1600000125272 26 มิถุนายน 2527 เอกชน 9 ม.8 ตำบล บางขันหมาก อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000 (036) 424 666,(036) 424 666,0 3642 5111
100338 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด 13.8193579 100.5118785 https://www.ppn-scc.com/ https://www.ppn-scc.com/?p=63 https://www.ppn-scc.com/?p=43 https://www.ppn-scc.com/?p=45 https://www.ppn-scc.com/?p=65 1020001925226 29 มิถุนายน 2527 สถาบันอุดมศึกษา 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 02 5869592,0 2913 2500 , 0 2585 8541 - 5,0 2586 9592
100339 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 จำกัด 8.03026903657195 99.65041799375138 https://www.facebook.com/ascom4.coop/ 8000000325264 21 กันยายน 2527 ทหาร 181 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ม.11 ตำบล กะปาง อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80310 0 7549 5413,0 7549 5074-8 ต่อ 45348,0 7549 5413,0 7549 5074-8 ต่อ 45348,0
100340 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 13.412857872393019 100.00073947301809 https://sahakornhealth.net/ https://sahakornhealth.net/about/ https://sahakornhealth.net/about/ https://sahakornhealth.net/about/ https://sahakornhealth.net/projects/ 7500000125262 21 กันยายน 2527 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 31 ซอย บางประจัน ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000 0-3471-8540 ,0 3471 8540
100341 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำกัด 14.04519210464263 100.71045892984938 https://www.tistrcoop.com/home https://www.tistrcoop.com/show/12 https://www.tistrcoop.com/list/panel https://www.tistrcoop.com/list/employee https://www.tistrcoop.com/list/regularity_etc 1300000225276 03 สิงหาคม 2527 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 35 ม.3 (เทคโนธานี) ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 0 2577 0989 , 0 2577 9237,0 2577 0989 , 0 2577 9000 ต่อ สหกรณ์,0 2577 9237
100342 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด 13.7248663 100.5527676 http://ttmsavingscoop.com/ https://ttmsavingscoop.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c/ https://ttmsavingscoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1/ https://ttmsavingscoop.com/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3/ http://ttmsavingscoop.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93/ 1020000325272 21 สิงหาคม 2527 เอกชน 184 การยาสูบแห่งประเทศไทย ถ.พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 0 2229 1195-7,0 2253 1749 , 0 2229 1196-7,0 2252 1741
100344 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบแพร่ 18.1355265 100.1382939 5400000125270 04 ตุลาคม 2527 3/2 ถ.เหมืองหิต ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000 (054) 511086 ต่อ 106,(054) 511086 ต่อ 106,0 5452 1872
100345 สหกรณ์ออมทรัพย์มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ 13.6931326 100.7105765 1100000225270 27 สิงหาคม 2527 เอกชน 67 ซอย กิ่งทอง ม.11 ถ.กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 02 3268369,(02)1782277-9,02 3268369,(02)1782277-9,0 2178 2276
100346 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโรงแรมนารายณ์ จำกัด 13.7255116 100.5219754 https://www.facebook.com/naraisaving/ 1010001825264 03 กันยายน 2527 เอกชน 1 ถ.ประชาอุทิศ 73 แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 062-778-5225,0 2237 0100 ต่อ 8403,0 2635 7035
100347 สหกรณ์ออมทรัพย์กระดาษสหไทย 1100000425276 12 พฤศจิกายน 2527 เอกชน 31/27 ม.18 ตำบล ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 086-3509960,0 2754 2100,0 2754 2118
100348 สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด 13.38374498 101.0204117 https://www.pttngbsc.com/ https://www.pttngbsc.com/page.php?pid=92 https://www.pttngbsc.com/news.php?nid=907 https://www.pttngbsc.com/page.php?pid=97 https://www.pttngbsc.com/document.php?cid=201903121416215TLfIKS 2000000125275 20 พฤศจิกายน 2527 เอกชน 59 ม.8 ถ.อ้อมเมือง ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 038-274390-5 ต่อ 35027-8,02-5372000ต่อ3507-8,0 3827 4390 - 5 ต่อ 5027 - 8,0,038-274390-5 ต่อ 35303
100350 สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด 13.0919749 100.9033687 https://www.mmthcoop.com/ https://www.mmthcoop.com/page.php?pid=96 https://www.mmthcoop.com/page.php?pid=101 https://www.mmthcoop.com/staff.php https://www.mmthcoop.com/news.php?nid=596 2000000225278 16 มกราคม 2528 เอกชน 199 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ม.3 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 038 493 205, 086 144 0447,0 3849 3205 038 491 010 ต่อ486,038 493 205
100351 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด 8.066419310813675 98.91399337528102 https://kpsc-coop.com/main/index.php https://kpsc-coop.com/main/history-coop.html https://kpsc-coop.com/main/committee.html https://kpsc-coop.com/main/persons.html https://kpsc-coop.com/main/regulations.html 8100000125274 16 มกราคม 2528 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 223/16-17 ซอย 15 ถ.มหาราช ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ 81000 0 7563 - 2391,0 7563 1534 , 0 7563 - 2391,0 -7562 - 2857
100352 สหกรณ์ออมทรัพย์สหอาชีพเมืองสองแคว 16.8592395 100.2502824 6500000125274 27 พฤษภาคม 2528 เอกชน 600/1 ม.3 ถ.พิษณุโลก-แควน้อย ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 0 5525 3286,0 5525 3286
100353 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 8300000125270 07 มีนาคม 2528 เอกชน 3/8 ม.1 ถ.ศรีสุทัศน์ ตำบล รัษฏา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000 (076) 2111127,(076)213-282,(076) 2111127,(076)213-282,(076)211-127
100354 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชุมพร จำกัด 10.497519506872557 99.18619304771974 https://www.chumphonhospital.com/ https://www.chumphonhospital.com/index.php/2016-08-03-09-59-37/2020-03-11-14-22-36 https://www.chumphonhospital.com/index.php/2016-08-03-09-59-37/structure https://www.chumphonhospital.com/index.php/2016-08-03-09-59-37/structure 8600000125266 25 มิถุนายน 2528 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 222 ถ.พิศิษฐพยาบาล ตำบล ท่าตะเภา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000 (077) 511180,(077) 503672 - 4,(077) 505 946,(077) 511180,(077) 503672 - 4,(077) 505 946,0 7750 1716
100355 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 9 14.1320336 99.4153801 7100000125260 05 มิถุนายน 2528 ทหาร ค่ายกาญจนบุรี 283 ม.1 ตำบล ลาดหญ้า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71190 034-588200,(034) 511320 , 511328,034-588200
100356 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 7.8713165118544985 98.38313269251645 https://phuketpolice-coop.com/ https://www.phuketpolice-coop.com/main/index.php/historycoop https://www.phuketpolice-coop.com/main/index.php/comittee https://www.phuketpolice-coop.com/main/index.php/officer https://www.phuketpolice-coop.com/main/index.php/registration-form 8300000525197 18 เมษายน 2528 ตำรวจ 9/111-112 ซอย 1 ถ.ศักดิเดช ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000 (076) 220385 , 212046,0 7622 0,(076) 220385 , 212046,0 7622 0,0 7621 6922,0 7622 0385
100357 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชลประทานซีเมนต์ 12.8151061 99.9486677 7600000225239 23 เมษายน 2528 เอกชน 1 โรงงานชลประทานซีเมนต์ ถ.ชลประทานซีเมนต์ ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120 0 3247 1415 - 6 ต่อ 288 (ตรง) 0 3247 2250,032-472250
100358 สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จำกัด 13.77973197 100.5584679 https://www.facebook.com/p/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-100054321079106/?paipv=0&eav=AfZ_7NefeewcAxFqhmhiE1mNC4As2AcXPgVZY3PzRcmjOVpUR-vBBGMRiscx6sLz9io&_rdr 1020001225254 17 กรกฎาคม 2528 ทหาร 64 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0 2276 4541,0 2276 4541,02 2771117
100359 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด 8.46131856885253 99.86111399999831 https://www.omsapnstru.com/ https://www.omsapnstru.com/?p=history https://www.omsapnstru.com/?p=board https://www.omsapnstru.com/?p=personal https://www.omsapnstru.com/?p=rule-details 8000000125271 27 พฤษภาคม 2528 สถาบันอุดมศึกษา 1 ม.4 ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000 (075)392-044,(075)392-044,(075)396-087,(075)392-044
100360 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด 12.5950854 102.0896539 https://www.chphcoop.com/index.php https://www.chphcoop.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7 https://www.chphcoop.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9 https://www.chphcoop.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9 https://www.chphcoop.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10 2200000125242 27 พฤษภาคม 2528 โรงพยาบาล/สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ถนนท่าแฉลบ ถ.ท่าแฉลบ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000 039-314696,0 3932 7979,039-327979
100361 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด 17.392005991283643 104.78894578558861 https://www.coop-nkp.com/web/ https://www.coop-nkp.com/web/content/2178/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-40 https://www.coop-nkp.com/web/content/19/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://www.coop-nkp.com/web/content/2177 4800000225274 10 มิถุนายน 2528 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 339/9 ถ.ศรีเทพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000 0 4251 5739,042 513353,(042) 515793,042 515 793 ต่อ 12
100362 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด 15.2495488 104.8747819 https://www.facebook.com/coopubon/ http://183.88.214.196:81/coopubon/index.php/2019-07-11-09-30-43 http://183.88.214.196:81/coopubon/index.php/2019-07-15-05-26-48/2019-07-15-05-21-50 http://183.88.214.196:81/coopubon/index.php/2019-07-15-05-26-48/2019-07-15-05-25-49 http://183.88.214.196:81/coopubon/images/coop_rule/rules18072562.pdf 3400000125180 25 มิถุนายน 2528 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 228 ถ.อุบล-ตระการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000 045-251945,251946,0 4524 0397
100365 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด 18.286514120026784 99.50597979997544 https://cpctlphp.com/ https://cpctlphp.com/ShowDataPage.php?page_data=1 https://cpctlphp.com/StructureDept.php https://cpctlphp.com/Officer.php https://cpctlphp.com/Download.php?gID=3 5200000125216 23 สิงหาคม 2528 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 280 ถ.พหลโยธิน ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000 0 5432 3618,0 5432 3618,0 5432 -3618
100366 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยบริดจสโตน 14.0639933 100.614506 1300000125286 02 สิงหาคม 2528 เอกชน 14/3 ม.1 ถ.พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 0 2901 2032,0 2516 1608 - 12,0 2901 2032,0 2516 9119
100367 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด 11.8194034 99.7831248 https://wing5-coop.com/main/index.php 7700000125255 13 มกราคม 2529 ทหาร 135 ม.5 ตำบล เกาะหลัก อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000 0 3260 4526,0 3260 4516,0 2534 6000 กด 6-0475,0 3260 4526
100368 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การบินทหารบก จำกัด 14.9213232 100.5942418 https://www.facebook.com/aavnc.saving/?locale=th_TH 1600000425255 09 มกราคม 2529 ทหาร 303 ศูนย์การบินทหารบก ม.7 ตำบล เขาพระงาม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15160 036 486 166,(036)486-166, (036)486198-9 ต่อ 240,036 486 166
100370 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ 6700000525197 07 เมษายน 2529 ตำรวจ 170 ม.11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000 0 5672 1776,0 5672 1776,0 5672 1776
100371 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด 15.1872919 100.1235807 https://chainatphcoop.com/ https://chainatphcoop.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2/ https://chainatphcoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://chainatphcoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://chainatphcoop.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a/ 1800000125249 02 พฤษภาคม 2529 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 61/6 ซอย สุวรรณอุทิศ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท 17000 0 5641 2514,0 5641 2514,0 5641 4076
100372 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด 17.159244846466866 104.1341312164394 https://coop-online.phsncoop.com/ https://coop-online.phsncoop.com/?page_id=5429 https://coop-online.phsncoop.com/?page_id=197 https://coop-online.phsncoop.com/?page_id=203 https://coop-online.phsncoop.com/?page_id=195 4700000225242 01 สิงหาคม 2529 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 1901 ถ.สุขสวัสดิ์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000 0 4271 3443,0 42714807,0 4271 3443,0 4271 4807ต่อ15
100373 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด 13.8934987 100.3891098 https://dpucoop.com/ https://dpucoop.com/history/ https://dpucoop.com/board38/ https://dpucoop.com/staff/ https://dpucoop.com/regularity/ 1020000425291 30 พฤษภาคม 2529 เอกชน 110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0 2954 7380 ,0 2954 7380 ,0 29547300 ต่อ 262 ,545,0 2954 7380
100375 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโรงแรมเพรสิเด้นท์และทาวเวอร์ 1010000225281 17 มิถุนายน 2529 เอกชน 971,973 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0 2656 0444 ต่อ 6723,0 2656 0444 ต่อ 6723,0 2656 0904
100376 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด 18.157685 100.1585452 https://phrae-psc.com/ http://phrae-psc.com/portfolio.php http://phrae-psc.com/board.php http://phrae-psc.com/contact.php http://phrae-psc.com/about/statute.pdf 5400000525197 27 มิถุนายน 2529 ตำรวจ 249 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ม.1 ตำบล ทุ่งกวาว อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000 054-532-583,(054) 511224,054-532-583,054-532583
100377 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 13.5949837 100.5937583 1100000325198 07 กรกฎาคม 2529 ตำรวจ 27 ถ.ศรีสมุทร ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 02-730-9309,0 2702 9491,02-730-9309
100378 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การกำลังสำรอง 12.4078123 99.884135 7700000125268 30 กรกฎาคม 2529 ทหาร กองบัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ ตำบล เขาน้อย อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77160 032-555026,032 555026,032 621022,032-555026
100380 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด 16.0406727 103.6439664 https://www.smroi-et.com/th https://www.smroi-et.com/data_12506 https://www.smroi-et.com/data_18242 https://www.smroi-et.com/data_12553 https://www.smroi-et.com/data_12508 4500000125285 25 สิงหาคม 2529 ครู 141/15-16 ถ.ปัทมานนท์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000 043-513005,043-526887,0 4351 3005,0 4352 6887,0 4351 8188
100381 สหกรณ์ออมทรัพย์ราษฎร์บูรณะ 13.6744818 100.4988838 1010001625271 29 สิงหาคม 2529 เอกชน 394/71 ซอย สุขสวัสดิ์ 27 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 0 2872 0198-9,0 2872 0198-9,0 2428 2823
100383 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อม 13.6500801 100.551166 1100000125192 30 กันยายน 2529 เอกชน 69 ม.1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 0 2755-9351,0 2755-9351,02-7559351
100384 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 13.7644062 100.5253333 https://www.coopindustry.com/ https://www.coopindustry.com/page/57 https://www.coopindustry.com/page/55 https://www.coopindustry.com/page/55 https://www.coopindustry.com/page/56 1010001325298 30 ตุลาคม 2529 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 75/6 อาคารนารายณ์ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-853-3884,02-354-3060
100385 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จำกัด 9.909645275420482 98.62823586601014 8500000425190 12 พฤศจิกายน 2529 ตำรวจ 24 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จำกัด ถ.ดับคดี ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000 077-880776,077 813137,077-880776
100386 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ 16.4268661 103.5193208 4600000125291 04 ธันวาคม 2529 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 78/9-10 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000 043-840966,0 4381 5301,043-840966
100387 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด 13.8009908 100.5940264 https://www.bmta05.com/ https://www.bmta05.com/about/ https://www.bmta05.com/ https://www.bmta05.com/ https://www.bmta05.com/news-and-event/https://www.bmta05.com/news-and-event/ 1020001225296 29 ธันวาคม 2529 เอกชน 504/12-14 ซอย 12 ถ.โชคชัย 4 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 0 2514 1495,0 2933 3087,0 2514 1495,0 2933 3087,02-5141495
100388 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำกัด 13.917549343041001 100.61659313816241 https://www.sahakorn-sfc.rtaf.mi.th/ http://www.sahakorn-sfc.rtaf.mi.th/ http://www.sahakorn-sfc.rtaf.mi.th/ http://www.sahakorn-sfc.rtaf.mi.th/ http://www.sahakorn-sfc.rtaf.mi.th/ 1020001625298 22 มกราคม 2530 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 171 ถ.พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 0 2533 8219,02-1551725,02-1551276,0 2533 8219,02 533 8219
100389 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จำกัด 13.9398141 100.586463 https://www.aadcscc.com/ http://www.aadcscc.com/home/index.php/th/about?id=1 http://www.aadcscc.com/home/index.php/th/student?id=62 http://www.aadcscc.com/home/index.php/th/student?id=62 http://www.aadcscc.com/home/index.php/th/information?id=3 1020000425305 10 เมษายน 2530 ทหาร 551 นปอ. ม.3 ถ.เดชะตุงคะ แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 (02) 967-8558,(02) 967-8558,0 2967 8558
100390 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 56 จำกัด 6.930641588412289 100.41600620245191 https://wing56.rtaf.mi.th/index.php/p2/cooperative56 https://wing56.rtaf.mi.th/index.php/2017-02-01-01-28-28/history 9000000125298 12 พฤษภาคม 2530 ทหาร 99 ม.8 ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา 90115 074 278047,0 7425 1755,074 278047
100391 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด 13.8192504 100.5613374 https://www.facebook.com/csdcoop/?locale=th_TH 1020002125223 14 พฤษภาคม 2530 ตำรวจ กองบังคับการกองปราบปราม ถ.พหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (02) 939-3758,0 2939 3346,(02) 939-3758,(02)939-3346
100392 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ 16.6891114 102.7114025 4000000325260 03 มิถุนายน 2530 เอกชน 99 ม.3 ตำบล กุดน้ำใส อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น 40310 0 4343-3042 ,0 4343-3042 433104-6,373406-8 ต่อ 297,0 4343 3042
100393 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด 18.144378222870863 100.15681081011434 https://www.sahagornpph.com/2566/ http://www.sahagornpph.com/2566/history/ http://www.sahagornpph.com/2566/personnel/ http://www.sahagornpph.com/2566/staff_officer/ http://www.sahagornpph.com/2566/rules-and-regulation/ 5400000125296 19 พฤษภาคม 2530 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 26/1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000 0 5453 4442 - 3,0 5453 4442 - 3,0 5453 3212
100394 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ 14.8625074 100.6322209 1600000125302 12 มิถุนายน 2530 ทหาร 89 กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ม.9 ตำบล ท่าแค อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15160 0 3678 6389,0 3648 6170,0 3678 6389
100395 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ 13.1117414 100.912392 2000000525293 15 มิถุนายน 2530 เอกชน 42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 0 3835 9000 ต่อ 3360-6,0 3835 9000 ต่อ 3360-5,,0 3840 8510
100396 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายประเสริฐสงคราม 16.0531876 103.6392465 4500000225305 29 มิถุนายน 2530 ทหาร 185 กองบังคับการทหารบกฯ ตำบล เมืองเหนือ อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000 (043)524-076,(043) 514-814,(043)524-076,(043)524899
100397 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานประปาเขตนครสวรรค์ 6000000225302 26 สิงหาคม 2530 158 ม.1 ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000 0 5625 5814-5 ต่อ 208,0 5625 5814-5 ต่อ 208,056-256063
100399 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 13.7105926 100.4101717 7700000125301 08 กันยายน 2530 ตำรวจ 303 ถนนเพชรเกษม ม.9 ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032 510 461,0 3257 8266,032 510 461
100400 สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด 13.7503981 100.565462 https://exat.icoopsiam.com/login 1020000525252 09 กันยายน 2530 111 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ถ.ริมคลองบางกะปิ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 093-5628746,02 940 1209,02 558 9800 ต่อ 29000-4,(02)5795380-9 ต่อ101,(02)940-1209,02 940 1522
100401 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำกัด 16.7964452 100.2828963 https://www.facebook.com/SahakronBHR3/ 6500000225307 12 ตุลาคม 2530 ทหาร 123 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ม.2 ตำบล อรัญญิก อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 055 301 218,0 5530 1218,055 301 218
100402 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 10 จำกัด 18.773269827968143 100.76793304502134 5500000125303 12 ตุลาคม 2530 ทหาร 176 ค่ายสุริยพงศ์ ถ.เทศบาลดำริห์ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000 0 5477 5539,0 5477 5539,0 5477 5539,0 5471 0068 ต่อ 354
100403 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด 13.112457358023251 99.93308970646532 https://www.healthcoop.or.th/home https://www.healthcoop.or.th/show/153 https://www.healthcoop.or.th/list/committee_info https://www.healthcoop.or.th/list/employee https://www.healthcoop.or.th/procedure 7600000125294 30 ตุลาคม 2530 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 2/65-667อาคารสามชาวเพชร ม.1 หมู่บ้าน ศูนย์การค้าสามชาวเพชร ถ.เพชรเกษม ตำบล ไร่ส้ม อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000 0 32400212,0 3240 0877
100404 สหกรณ์ออมทรัพย์แอลเมทไทย 13.5275651 100.6366687 1100000625269 10 ตุลาคม 2530 เอกชน 235 ม.7 ถ.สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 0 2323 2635-40,0 2323 2635 - 40 ต่อ 1304,02-3239403
100405 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย 13.6633754 100.7892645 1010001025299 22 ตุลาคม 2530 เอกชน 78 ซอย วัดศรีวารีน้อย ม.3 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 0 2769 3500 ต่อ 651,652,0 2871 4520,0 2769 3501
100406 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 13 17.3973761 102.7565807 4100000125300 10 พฤศจิกายน 2530 ทหาร 311 ม.1 ถ.ทหาร ตำบล หนองขอนกว้าง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000 0 4293 0211 ต่อ 27159,0 4293 0211 ต่อ 27159,0 4293 0211
100407 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การแก้ว 13.6749812 100.5947344 1020001325303 06 พฤศจิกายน 2530 9 ห้อง 116 อาคาร เอ็ม อี โอ เฮาส์ ซอย ข้างศูนย์เยาวชนบางนา ถ.สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 0 2173 4996,0 2173 4996,0 2173 4996
100410 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเสนาณรงค์ จำกัด 7.024206855058899 100.50068209238704 https://www.facebook.com/sena.coop/?locale=th_TH 9000000125302 24 ธันวาคม 2530 ทหาร 191 ค่ายเสนาณรงค์ ม.2 ถ.กาญจนวาณิช ตำบล คอหงษ์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 0 7458 6708,0 7458 6708,08 7476 7177,0 7458 6708
100410 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเสนาณรงค์ จำกัด 7.022519358661973 100.5004679975525 0994000584202 15 กุมภาพันธ์ 2567 ทหาร 191 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074586708, 0961344596
100411 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด https://aotcoop.com/ https://aotcoop.com/show.php?Category=history https://aotcoop.com/show.php?Category=committee https://aotcoop.com/show.php?Category=committee https://aotcoop.com/list.php?Category=procedure 1020001825308 14 ธันวาคม 2530 333 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 0 2535 1490,0 2535 1490,0 2535 1885
100412 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด 17.440918 101.7252151 https://www.samanloei.com/main/index.php/component/content/ https://www.samanloei.com/main/index.php/holidaycoop https://www.samanloei.com/main/index.php/committee https://www.samanloei.com/main/index.php/officer https://www.samanloei.com/main/index.php/rule 4200000425302 01 เมษายน 2531 ครู 43 ม.8 ตำบล นาอาน อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000 0 4283 2139,0 4283 2139,0 4283 2139
100413 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด 13.8443358343122 100.5204699576846 https://coop.ocsc.go.th/ https://coop.ocsc.go.th/history https://coop.ocsc.go.th/regulation 1010000325239 06 มกราคม 2531 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 47/111 สำนักงาน ก.พ.นนทบุรี ม.4 ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 0 2547 1000 ต่อ6237,0 2547 1125 ,0 2547 1000 ต่อ6237,0 2547 1872
100416 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด 15.2011452 104.8729139 https://fstp-coop.com/home https://fstp-coop.com/page/show/6/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2 https://fstp-coop.com/page/show/7/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://fstp-coop.com/page/show/8/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://fstp-coop.com/main/show/4/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AF 3400000225301 10 มิถุนายน 2531 ทหาร 12 ม.2 ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190 0 4532 3942,0 4532 3801, 0 4532 3942,045-323942
100417 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำกัด 14.8480921 102.2433443 https://saving21.com/ https://saving21.com/ https://saving21.com/ https://saving21.com/cooperativeRegulations/cooperativeRegulations.php 3200000125302 14 มิถุนายน 2531 ตำรวจ 74 ม.20 ถ.บ้านกรอนเหนือ ตำบล เฉลียง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000 0927094274,0 4404 2034,-
100418 สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารศรีสองรัก 17.6012883 101.7151871 4200000125303 16 มิถุนายน 2531 ทหาร 65/1 ค่ายศรีสองรัก ม.1 ตำบล ศรีสองรัก อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000 042 864 017,0 4207 1052,042 864 017
100419 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด 16.8066209 100.267485 https://cooparmy3.com/main.php https://cooparmy3.com/show.php?Category=history https://cooparmy3.com/show.php?Category=committee https://cooparmy3.com/show.php?Category=management https://cooparmy3.com/list.php?Category=procedure 6500000125304 08 กรกฎาคม 2531 ทหาร 381 ถ.สนามบิน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 055 210 105,0 5522 0955,0 5525 9170,055 302 170
100420 สหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด 14.8491658 100.6625208 1600000425301 13 กรกฎาคม 2531 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 35 โรงพยาบาลอนันทมหิดล ม.6 ถ.พิชัยดาบหัก ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000 036 785 803,(036) 412970,036 785 803
100421 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด 16.46464890825593 99.52748136126597 https://coop-kpo.org/ https://coop-kpo.org/index.php/history https://coop-kpo.org/index.php/kammakan https://coop-kpo.org/index.php/cooperative-officer https://coop-kpo.org/index.php/rules-cooperative 6200000125246 18 กรกฎาคม 2531 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 75 ถ.สิริจิต ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000 0 5571 3845,088-598-9261,0 5571 3845,0 5571 3845
100422 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11.8120027 99.7964191 7700000225304 01 สิงหาคม 2531 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น รพช.ประจวบคีรีขันธ์ ตำบล ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000 0 3260-2017,0 3260 2016
100423 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง 18.3463292 99.5453804 5200000125317 04 สิงหาคม 2531 ทหาร 1 ม.1 ถ.พหลโยธิน ตำบล พิชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000 0 5423 1204,0 5423 1204,0 5423 1204
100424 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 14.039513622268204 100.61536999034814 https://busc.bu.ac.th/2011/ https://busc.bu.ac.th/2011/index.php/about-us/story https://busc.bu.ac.th/2011/index.php/committee https://busc.bu.ac.th/2011/index.php/contact https://busc.bu.ac.th/2011/index.php/regulations 1020000225312 07 กันยายน 2531 เอกชน อาคาร A7-1U4 9/1 ม.5 ถ.พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 02-4073888 ต่อ 2497,02350 3500 ต่อ 1967-8,02-350-3403
100425 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ 14.0608535 100.5697655 1300000225247 27 กันยายน 2531 เอกชน 14/8 ม.1 ถ.พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 0 2516 4843,0 2516 4843,0 2516 4843
100426 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำกัด 10.448375 99.1226012 https://scc_bpp41.igetweb.com/ https://scc_bpp41.igetweb.com/index.php?mo=59&action=page&id=1142880 https://scc_bpp41.igetweb.com/index.php?mo=59&action=page&id=999375 8600000125312 29 กันยายน 2531 ตำรวจ 139 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ ม.8 ถ.สายเอเซีย ตำบล ขุนกระทิง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86190 0 7764 1572,0 7764 1572,0 7764 1572
100428 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมัญจาคีรี 16.1050393 102.3531751 4000000525309 10 มิถุนายน 2531 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 316 ม.14 ตำบล กุดเค้า อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น 40160 043-381415-8 ต่อ 117,081-7687898,0 4338 1415 - 8 ต่อ 117 , 0 9575 0337,0 4328 9221
100431 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ 14.8383034 100.6422937 1600000125315 24 ตุลาคม 2531 ทหาร 120 ม.5 ถ.พหลโยธิน ตำบล ถนนใหญ่ อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000 036 621808,0 3641 2720 ต่อ 170 , 0 3662 1,036-771007
100435 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำกัด 14.6528945 101.3064516 https://web.sdpothai.com/ 1900000125314 09 ธันวาคม 2531 160 ถ.มิตรภาพ ตำบล มิตรภาพ อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี 18180 036-909694,0 3634 1724,036-909694
100436 สหกรณ์ออมทรัพย์เชฟรอนประเทศไทย 13.826649 100.5616665 1020000925313 09 ธันวาคม 2531 เอกชน 19 ชั้น G อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า ถ.รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0 2545 5555 ต่อ 5654,5664,5810,0 2545 5509
100437 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 16.88181218727833 99.12406634686613 https://web.tak-coop.com/ https://web.tak-coop.com/?page_id=5429 https://web.tak-coop.com/?page_id=197 https://web.tak-coop.com/?page_id=203 https://web.tak-coop.com/?page_id=195 6300000125311 21 ธันวาคม 2531 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 9/67 ถ.มหาดไทยบำรุง ตำบล หนองหลวง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000 055 512 370, 055 514 143,0 5551 4143,055 512 370
100438 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด 13.9009048 100.6042753 https://educate.rtaf.mi.th/index.php/th/about-us-menu-th/hnwy-khun-trng-ys-thx/hnwy-ni-kakab-dulae/shkrn-xxm-thraphy-ys-thx https://educate.rtaf.mi.th/index.php/th/about-us-menu-th/history-us-menu-th https://educate.rtaf.mi.th/index.php/th/about-us-menu-th/phu-bangkhab-baycha https://educate.rtaf.mi.th/index.php/th/about-us-menu-th/phu-bangkhab-baycha https://educate.rtaf.mi.th/index.php/th/about-us-menu-th/rabeiyb-kha-sang-phaen-ngan-khumux/xeksar-dan-ict/phaen-khumux-matrthan-ngan-dan-ict 1020000525265 03 มีนาคม 2532 ทหาร 171 แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 0 2531 2115,0 2531 2115,0 2531 2115
100439 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด 13.7600086 100.5025313 1010000125321 08 มิถุนายน 2532 76 ถ.ราชดำเนินนอก แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 0 2282 3243 ต่อ 108,0 2629 9544 , 0 2282 3243 ต่อ 108,0 2629 9544
100440 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำกัด 6.5101619 101.3197002 https://www.bpp44-coop.com/main/ https://www.bpp44-coop.com/main/index.php/history https://www.bpp44-coop.com/main/index.php/committee https://www.bpp44-coop.com/main/index.php/officer https://www.bpp44-coop.com/main/index.php/regulation 9500000225300 08 มิถุนายน 2532 ตำรวจ 134 ม.1 หมู่บ้าน นราแงแรแน ถ.ร่มเกล้า ตำบล บุดี อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000 0 7328 8114,0 7328 8114,0 7328 8114
100441 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด 14.800126 100.6209668 1600000225262 08 มิถุนายน 2532 ทหาร 308/96 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตึกเอราวัณ ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000 0 3642 1765,093-0811344,0 3642 1765,0 3642 7619,0 3642 1765 ต่อ 12
100442 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร จำกัด 16.470497599962936 99.52882525396038 https://coopkph.com/ https://coopkph.com/history https://coopkph.com/history https://coopkph.com/history https://coopkph.com/vision 6200000125220 12 มิถุนายน 2532 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 382 ถ.ราชดำเนิน - ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000 (055) 713232,(055) 713232,055 713863
100443 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด 13.7733604 100.5066958 https://www.paosavingcoop.com/main/web_index https://www.paosavingcoop.com/info_organ/about1 https://www.paosavingcoop.com/info_organ/about2/topic226 https://www.paosavingcoop.com/info_organ/about7/topic212 https://www.paosavingcoop.com/info_organ/about8 1010000525323 05 กรกฎาคม 2532 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถ.ราชสีมา แขวง ไม่ระบุ เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2669 7363 - 5,0 2669 7363 - 5,0 2669 7361-2
100444 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 16.7783368 100.2220518 6500000125317 07 กรกฎาคม 2532 ตำรวจ 88 สำนักงานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ม.2 ตำบล ท่าทอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 0 5598 4668,0 5598 4668,0 5598 4668
100445 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด 14.8733241 103.4938645 https://www.kurusurin-coop.com/ http://kurusurin-coop.com/main/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.html http://kurusurin-coop.com/main/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html http://kurusurin-coop.com/main/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html http://kurusurin-coop.com/main/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A.html 3200000225318 08 สิงหาคม 2532 ครู 41672 ซอย ศรีสุข ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000 0 4451 4540 , 0 4451 4144 , 044 520103,044 530901,0 4451 4540 , 0 4451 4144 , 044 520103,044 530901,0 4452 0103
100446 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด 13.7647515 100.5101468 https://www.spmcoop.org/ https://www.spmcoop.org/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://www.spmcoop.org/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://www.spmcoop.org/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://www.spmcoop.org/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a/ 1010000625326 08 สิงหาคม 2532 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 1 ถ.พิษณุโลก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2282 9551,0 2282 4000 ต่อ 4955,0 2282 9551,0 2282 4000 ต่อ 4955,0 2288 4000 ต่อ 4955
100448 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์พิษณุโลก 6500000225310 16 ตุลาคม 2532 เอกชน 890/16 ถ.บรมไตรโลกนารถ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 0 5525 9581,0-5537-1162,0 5525 8582
100449 สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด 13.734372220091359 100.53440014006352 https://www.trcs-coop.com/ https://www.trcs-coop.com/show.php?Category=history https://www.trcs-coop.com/show.php?Category=committee https://www.trcs-coop.com/show.php?Category=officer https://www.trcs-coop.com/list.php?Category=procedure 1010000725329 16 ตุลาคม 2532 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 1873 ถ.พระราม 4 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0 2256 4081-5,0 2250 1318
100452 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด 13.8200907 100.5721877 https://www.agocoop.com/ https://www.agocoop.com/page.php?pid=49 https://www.agocoop.com/page.php?pid=69 https://www.agocoop.com/page.php?pid=52 https://www.agocoop.com/page.php?pid=53 1020001425205 04 ธันวาคม 2532 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0 2512 8237 ,0 2512 8296 ,0 2512 8237 ,0 2512 8296 , 0 2,0 2512 8237,0 2512 8296
100453 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด 13.7619617 100.5050089 https://asscco.com/ http://asscco.com/main/index.php/historycoop.html http://asscco.com/main/index.php/committee.html http://asscco.com/main/index.php/officer.html http://asscco.com/main/index.php/rules.html 1010000125305 04 มกราคม 2533 ทหาร สนง.เลขานุการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 02 281 3045,02 280 2349
100454 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนการบิน จำกัด 14.1065157 99.9371381 7300000225315 24 มกราคม 2533 ทหาร 1 ม.7 ตำบล กระตีบ อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73180 0 3435 1245 ต่อ 2135, 0 3499 6,0 3435 1245 ต่อ 2135, 0 3499 6,0 3499 6438
100455 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จำกัด 17.375980042951102 102.79676151839266 https://wing23.rtaf.mi.th/sahakon/index.html https://wing23.rtaf.mi.th/sahakon/history.html https://wing23.rtaf.mi.th/sahakon/board.html https://wing23.rtaf.mi.th/sahakon/board.html 4100000325263 08 มีนาคม 2533 ทหาร 549 ถ.ทหาร ตำบล ขอนขว้าง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000 0 4293 0053,0 4293 0053,0 4293 0053
100456 สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา 13.8397796 100.5756465 1020000225325 08 มีนาคม 2533 ทหาร 2254 กรมยุทธโยธาทหารบก ถ.พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0 2940 1365 -72 ต่อ 90864,0 2940 1365 -72 ต่อ 90864,02-9400254
100457 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงาน ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 13.8850074 100.573032 https://www.totoscoop.com/ http://www.totoscoop.com/saving/board.html http://www.totoscoop.com/saving/official.html 1020000325328 08 มีนาคม 2533 89/2 หมู่ 3 อาคาร 5 ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0 2575 7891-3 ,0 2575 7890 - 4,0 2575 7891-3 ,0 2575 7890 - 4,0 2575-7890
100459 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด 13.3515826 100.9799746 https://cbhcoop.net/ https://cbhcoop.net/About/Personal https://cbhcoop.net/About/Personal https://cbhcoop.net/About/Regulation 2000000325297 28 มิถุนายน 2533 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 0 3828 3925,0 3828 3925,0 3828 3925
100461 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญารทหารพัฒนา จำกัด 13.93678736610973 100.56987693060633 https://www.coopafdc.com/ https://www.coopafdc.com/wp-content/uploads/2023/02/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8848%E0%B8%9B%E0%B8%B52566.pdf https://www.coopafdc.com/wp-content/uploads/2023/02/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8848%E0%B8%9B%E0%B8%B52566.pdf https://www.coopafdc.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a/ 1020001525194 04 พฤษภาคม 2533 ทหาร 2 ม.3 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวง ทุ่งสีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 02-15200926 ต่อ 308,0 21520926 ,0 2193 6038-9,0 2152 0926 ต่อ 307
100462 สหกรณ์ออมทรัพย์นันทมิตร 1010000825319 19 พฤศจิกายน 2533 เอกชน 175-177 ถ.สุรวงศ์ แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 0 2233 6920 ต่อ 169,0 2634 7343,0 2237 1856 ต่อ 351
100463 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ 13.6982343 100.3126699 1010000425333 19 พฤษภาคม 2534 เอกชน 28/6 ซอย เพชรเกษม 81 ม.1 แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 (02) 4201328 ต่อ 373 , 0 2814 6116,0 2814 6116
100464 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง 13.7818284 100.5326046 1010000825322 19 พฤษภาคม 2533 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น กระทรวงการคลัง ซอย อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02 126 5800 ต่อ 2159,0 2273 9021 ต่อ 2618 ,0 2814 6116,02 273 9759
100465 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมเจ้าท่า จำกัด 13.7319981 100.5114699 http://www.hdsaving.or.th/ http://www.hdsaving.or.th/history.html http://www.hdsaving.or.th/history_3.html http://www.hdsaving.or.th/history_3.html 1010001325328 14 มิถุนายน 2533 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 1278 ถ.โยธา แขวง ตลาดน้อย เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 0 2639 5677,0 2233 1311 - 8 ต่อ 356 , 0 2639 5677,0 2639 5677
100466 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด 19.286956088111463 97.96305014649064 5800000225321 28 มิถุนายน 2533 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 9/1 ถ.สัมพันธ์เจริญเมือง ตำบล จองคำ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000 0 5361 2746,0 5361 2746,id line 0987905003
100467 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 13.5342576 99.8067861 https://rbcoop.com/ 7000000125270 28 มิถุนายน 2533 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000 032-328497,032-328497
100468 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จำกัด 13.6677312 100.60028 https://www.sahakorntmd.com/ https://www.sahakorntmd.com/purpost.php https://www.sahakorntmd.com/board-staff.php https://www.sahakorntmd.com/board-staff.php https://www.sahakorntmd.com/userlogin_page.php?l=documents.php&doc=rule 1020000225338 11 กรกฎาคม 2533 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 4353 ถ.สุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10200 0 2744 5686,0 2744 5686,0 2774 5686
100469 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร 15.8160121 104.1415327 3500000325310 11 กรกฎาคม 2533 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 211 ม.3 ถ.ถนนเลี่ยงเมือง ตำบล น้ำคำใหญ่ อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000 0 4572 - 2233 065-1208233,0 4572 - 2233
100470 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 5.773914323438137 101.08117492194171 https://www.facebook.com/p/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2-100069188644843/?paipv=0&eav=AfZtt3iXQL45mKRMfhe6_J7E5LQ-RYz38GXiK2V16Y4gLSP9X7R5FTI3G7YVOKszNZA&_rdr 9500000125293 11 กรกฎาคม 2533 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 106 ถ.รัตนกิจ ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา 95110 073 235 798,0-7323-5798,073 235 798
100471 สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด 13.8177756 100.5547094 https://www.pttsc.com/www_pttsc_v1.6/index_main.php https://www.pttsc.com/www_pttsc_v1.6/prawat.php https://www.pttsc.com/www_pttsc_v1.6/kammakarn.php https://www.pttsc.com/www_pttsc_v1.6/jawnatee.php https://www.pttsc.com/www_pttsc_v1.6/korbangcab.php 1020000525249 25 กรกฎาคม 2533 เอกชน 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0 2537 2114-5 ,02-5371494-9 ,0 2537 2114-5,0 2537 2112
100472 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 13.849517695057164 100.48945277783679 https://correctsaving.com/home https://correctsaving.com/show/2044 https://correctsaving.com/show/2128 https://correctsaving.com/show/2129 https://correctsaving.com/list/rules_order 1200000125296 07 สิงหาคม 2533 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 222 อาคารกรมราชทัณฑ์ ถ.นนทบุรี 1 ตำบล สวนใหญ่ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 0 2967 2222 ต่อ 314 - 316,0 2967 3567,0 2967 3567 , 0 2967 2222 ต่อ 314 - 317,0 2525 0450, 0 2526 1733
100473 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด 13.7629862 100.5094307 https://www.opmsaving.com/ https://www.opmsaving.com/history https://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1597&parent=1597&directory=12256&pagename=content1 https://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1597&parent=1597&directory=12256&pagename=content1 https://www.opm.go.th/opmportal/?pageid=1597 1010000325330 05 กันยายน 2533 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 1 ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก แขวง จิตลดา เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2282 1818 ,0 2283 4319,0 2281 6159,0 2283 4336
100474 สหกรณ์ออมทรัพย์ป.ป.ช. 13.881769 100.5040231 1200000125339 04 ตุลาคม 2533 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 361 ถ.นนทบุรี ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 0 2528 4800 ต่อ 1501,0 2281 0247,0 2282 3161,
100475 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด 17.489201249256073 101.71917291287542 https://www.coopscloei.com/ https://www.coopscloei.com/index.php?module=index&id=14 https://www.coopscloei.com/index.php?module=index&id=59 https://www.coopscloei.com/index.php?module=index&id=58 https://www.coopscloei.com/datas/file/2566/order/order01.pdf 4200000325338 07 พฤศจิกายน 2533 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 256 ม.6 ถ.มลิวรรณ ตำบล นาอาน อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000 0 4283 2784,0 4283 2200,0 4283 2784,0 4283 2200,0 4283 2200
100475 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด 17.452900747059967 101.7288735440139 https://www.coopscloei.com/index.php?module=home https://www.coopscloei.com/index.php?module=index&id=14 https://www.coopscloei.com/index.php?module=index&id=59 https://www.coopscloei.com/index.php?module=index&id=58 https://www.coopscloei.com/datas/file/2566/order/order01.pdf 4200000325338 06 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาล/สาธารณสุข ที่ตั้ง 256 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 06-5121-2245
100476 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี 14.4691787 100.1139174 7200000125335 07 พฤศจิกายน 2533 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 750 ถ.พระพันวษา ตำบล ท่าพี่เลี้ยง อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000 035-511301,0 3552 4088-99,0 3552 4088
100478 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 14.5355931 100.5799154 1600000425330 06 กุมภาพันธ์ 2534 ทหาร สนง.กองบังคับการกองพัน ค่ายพหลโยธิน ตำบล เขาพระงาม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15160 0 3648 7794,036 486433 ต่อ 9006,0 3648 7794
100479 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี 12.6163041 102.1071851 2200000225199 06 กุมภาพันธ์ 2534 ตำรวจ 5 ถ.ท่าหลวง ตำบล วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000 0 3932 4873,0 3932 4873,0 3932 4873
100480 สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด 6.767085239197846 100.5103606254466 https://bpptr9.com/index.php https://bpptr9.com/page.php?menu_id=37&menu_name=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4 https://bpptr9.com/page.php?menu_id=40&menu_name=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2 https://bpptr9.com/page.php?menu_id=42&menu_name=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2 9000000125331 10 เมษายน 2534 ตำรวจ 93 ม.5 ถ.เพชรเกษม ตำบล เขามีเกียรติ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา 90170 074 292 224,0 7454 2754 , 0 74 54 1225,074 292 224
100481 สหกรณ์ออมทรัพย์นิปปอน คาร์ไบด์ อินดัสตรีส์(ประเทศไทย) 13.6355759 100.5770737 1100000225339 10 เมษายน 2534 เอกชน 151/9 ซอย ผูกมิตรสวนส้ม ม.2 ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 0 2384 3419 - 21, 0 2183 3512-5,02-1833510-3,0 2384 3419 - 21, 0 2183 3512-5,0 2183 3512,027542360,02-1833514
100483 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การทหารราบ จำกัด 12.413387884571893 99.88577436284683 https://th-th.facebook.com/people/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/100068677220189/ https://web.inf-oomsub.com/?page_id=5429 https://web.inf-oomsub.com/?page_id=197 https://web.inf-oomsub.com/?page_id=203 https://web.inf-oomsub.com/?page_id=195 7700000125343 08 พฤษภาคม 2534 ทหาร สำนักงาน ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ตำบล เขาน้อย อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77120 032 555 221,0 3255 5221 , 0 3254 2455 - 64,032 555 221
100484 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด 13.7805722 100.5355957 https://www.prdsc.com/index https://www.prdsc.com/show/26 https://www.prdsc.com/listPersonnel/committee https://www.prdsc.com/listPersonnel/officer https://www.prdsc.com/list/coop_regulation 1010001225338 08 พฤษภาคม 2534 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 9 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอย อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0 2618 2300 - 9 ต่อ 1806, 0 2618 2323 ต่อ 1016-101,0 2618 7055 ต่อ 19
100485 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด 15.379309 100.0135868 https://uthaicoop.com/ http://uthaicoop.com/show.php?Category=history http://uthaicoop.com/show.php?Category=committee http://uthaicoop.com/show.php?Category=officer http://uthaicoop.com/list.php?Category=reg_coop 6100000125331 13 มิถุนายน 2534 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 358 ม.3 ถ.รพช. ตำบล น้ำซึม อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000 056 970 161,0 5651 3072 , 0 5697 0161,056 970 052
100486 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค 14.5331002 100.4558127 1500000125325 13 มิถุนายน 2534 เอกชน 44 ม.1 ตำบล โพสะ อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000 0 3567 2173,0 3567 2173,0 3567 2173
100487 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์ลำพูน จำกัด 18.5746865 99.0025857 5100000325336 07 สิงหาคม 2537 เอกชน 92 ถ.วังซ้าย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000 0 5351 1167,0 5351 1167,0 5353 0625
100488 สหกรณ์ออมทรัพย์ทนายความแห่งประเทศไทย 13.8800911 100.5884477 1010000725332 28 สิงหาคม 2534 เอกชน 76/109 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 0 2522 7499,083-0408663,0 2629 1919,0 2629 1919
100490 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด 13.770517 100.3491094 https://cadcoop.cad.go.th/main.php?filename=index https://cadcoop.cad.go.th/main.php?filename=saving_history https://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/cadcoop/main.php?filename=34 https://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/cadcoop/ewt_news.php?nid=111&filename=saving_management https://cadcoop.cad.go.th/main.php?filename=saving_infor2 1010000825348 07 พฤศจิกายน 2534 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 12 ถ.กรุงเกษม แขวง วัดสามพระยา เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2628 5309,0 2280 2969, 0 2628 5309,0 2628 5308
100491 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด 10.501265752849333 99.19595648352184 https://www.cmpocoop.org/th https://www.cmpocoop.org/th/pages/34005 https://www.cmpocoop.org/th/pages/34015 https://www.cmpocoop.org/th/pages/34017 8600000225302 07 พฤศจิกายน 2534 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 91/12-14 ม.10 ตำบล นาทุ่ง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000 0 7751 0642,086-4756093,08 1396 9432,0 7751 0643
100492 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด 13.78865921964555 100.53743967116824 https://glocoop.com/ https://glocoop.com/page.php?pid=97# https://www.glocoop.com/news.php?nid=746 https://www.glocoop.com/news.php?nid=743 https://www.glocoop.com/uploads/news/document/201911071308058OjHS73.pdf 1010000425287 05 กุมภาพันธ์ 2535 รัฐวิสาหกิจ 359 ถ.นนทบุรี-สนามบินน้ำ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 0 2528 9952-3,0 2278 1746, 0 2618 7114,0 2528 9955
100493 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด 15.1111536 104.3090075 https://www.saving-sskh.com/ https://www.saving-sskh.com/aboutus/ https://www.saving-sskh.com/personnel/8-0-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3 https://www.saving-sskh.com/personnel/8-0-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3 https://www.saving-sskh.com/news/Category/0-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-0 3300000125259 09 เมษายน 2535 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 859 ถ.กสิกรรม ตำบล เมืองใต้ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 045 611 394,0 4561- 1503, ต่อ129 , 0 4561 -1394,045 611 394
100494 สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด 19.181222 98.9655667 5000001025348 09 เมษายน 2535 ตำรวจ 231 ค่ายนเรศวรมหาราช ม.1 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150 053-046614,0 5304 6607,0 5304 6620
100495 สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย ๑ จำกัด 8.349573796010617 99.60230544364894 http://www.1raot-coop.com/main/ http://www.1raot-coop.com/main/index.php/data-coop/history http://www.1raot-coop.com/main/index.php/data-coop/personnel-structure http://www.1raot-coop.com/main/index.php/data-coop/personnel-structure http://www.1raot-coop.com/main/Data/Rule/Rule2562.pdf 8000000425313 22 เมษายน 2535 รัฐวิสาหกิจ 79 ม.16 ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80220 0 7549 1772,092-7049799,0 7549 1772,075 491339,0 7549 1772
100497 สหกรณ์ออมทรัพย์คอสโมอุตสาหกรรม 13.6305716 100.6895297 1020000325256 27 พฤษภาคม 2535 เอกชน 111 ซอย มหาชัย ม.7 ถ.บางนา-ตราด ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10260 0 2311 2131 ต่อ 7122 , 0 2742,0 2311 2131 ต่อ 7122 , 0 2742,0 2742 6511
100498 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด 13.8524046 100.5260782 https://anamaicoop.com/ https://anamaicoop.com/?link=COOPHistory https://anamaicoop.com/?link=exec02 https://anamaicoop.com/?link=exec08 https://anamaicoop.com/?link=Regularity 1200000125283 27 พฤษภาคม 2535 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 88/22 ถ.ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 02 591 8190, 02 590 4226, 02 590 4233,0 2590 4226 , 0 2590 4233,02 591 8190
100499 สหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย 13.7567846 100.6191998 1020001125310 16 มิถุนายน 2535 286 ถ.รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02-1867597,0 2369 2522,02-1867597
100500 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล 15.8159667 102.596089 4000000425348 21 สิงหาคม 2535 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 337 ถ.เสริมสวาสดิ์ ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น 40120 0 4341 4203 ต่อ 120 , 0 4341 4682,0 4341 4182
100501 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง 8500000125351 01 ตุลาคม 2535 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 291/33 ซอย โตโยต้า ม.3 ตำบล บางนอน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000 (077) 824723,(077) 824723,0
100502 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด 9.9638422 98.639926 https://www.rh-coop.com/main/index.php http://www.rh-coop.com/main/history-coop.html http://www.rh-coop.com/main/committee2567.html http://www.rh-coop.com/main/personal.html http://www.rh-coop.com/main/regulations.html 8500000225341 01 ตุลาคม 2535 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 11 ถ.กำลังทรัพย์ ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000 077 825 187,0 7782 5186,077 811575,077 825 187
100503 สหกรณ์ออมทรัพย์ร.8 พัน 2 4000000525341 11 พฤศจิกายน 2535 ทหาร 222 ม.6 ตำบล โนนสะอาด อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น 40290 0 4339 1001-2 ต่อ 2572,253,0 4339 1001 - 2 ต่อ 2572,253,043-391001
100504 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 1020000725359 22 พฤศจิกายน 2535 ทหาร 999 ม.9 ถ.พหลโยธิน ตำบล มิตรภาพ อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี 18180 082-331-9555,0 2155 1383
100505 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด 18.897503269335274 99.01002035178647 https://www.maejocoop.org/ https://www.maejocoop.org/index.php/keiyw-kab-shkrn/prawati-shkrn https://www.maejocoop.org/index.php/keiyw-kab-shkrn/khna-krrmkar-danein-kar https://www.maejocoop.org/index.php/keiyw-kab-shkrn/fay-cadkar https://www.maejocoop.org/index.php/rabeiyb-tang 5000000425349 11 ธันวาคม 2535 สถาบันอุดมศึกษา 63 ม.4 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50290 0 5387 8077 ,0 5387 8077 , 0 587 8038 - 50 ต่อ 1777,0 5387 8077
100506 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด 16.4288066 102.8526387 https://www.kphcoop.com/ https://www.kphcoop.com/page/history https://www.kphcoop.com/coop/chart https://www.kphcoop.com/coop/chart https://www.kphcoop.com/coop/rule 4000000325316 18 ธันวาคม 2535 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 22/8 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 043 237643,043-247520-1,043 237643,043-337381
100507 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด 13.813334 100.5460634 https://www.facebook.com/saveingscooperative.tcl/ 1020000425350 19 มกราคม 2536 999 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0 2936 2341,0 2936 2852 - 66 ต่อ 806,0 2936 2341
100508 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 13.6557941 100.611398 2000000225308 05 มีนาคม 2536 ทหาร 480 ม.1 ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี 20240 038-056105,0 3820 9304 ต่อ 113,0 3805 610,038-056105
100509 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด 16.1870529 103.3040283 https://www.coopmskh.com/ https://www.coopmskh.com/about https://www.coopmskh.com/about/director https://www.coopmskh.com/about/staff https://www.coopmskh.com/about/policy 4400000125354 08 มีนาคม 2536 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 168 ถ.ผดุงวิถี ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000 0 4371 1481,0 4371 1481,0 4371 1481
100510 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 15 จำกัด 18.79780352252723 100.72778217526943 5500001025343 22 เมษายน 2536 ทหาร 135 ม.11 ตำบล ไชยสถาน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000 0 5471 6004,0 5471 6004,0 5471 6004
100511 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด 15.0947174 104.3188277 https://www.facebook.com/sskhcoop/?locale=th_TH http://171.103.232.2/sskcoop/aspboard_QuestionFormContent.asp?GID=11 http://171.103.232.2/sskcoop/aspboard_QuestionFormContent.asp?GID=25 http://171.103.232.2/sskcoop/aspboard_QuestionFormContent.asp?GID=19 http://171.103.232.2/sskcoop/images/PDF/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%202565.pdf 3300000425304 24 เมษายน 2536 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 21 ม.6 ถ.ศรีสเกษ-กันทรลักษ์ ตำบล โพนข่า อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 0 4561 3992,081-8768459,086-4689611,0 4561 3992,0 4561 3992 ต่อ 14
100513 สหกรณ์ออมทรัพย์ประปาเขต 2 14.5372081 100.9186372 1900000125343 02 พฤษภาคม 2536 52 ถ.มิตรภาพ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 036-351929,(036) 211453 , 211984 - 5,036-351929
100514 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 13.8459373 100.576192 1020000125319 09 พฤษภาคม 2536 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 2398/80 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถ.พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0 2579 6527,0 2579 6527,0 2940 1941
100515 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด 14.527288428379016 100.91065819999416 https://www.coopsbh.com/ http://www.coopsbh.com/16598923/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C http://www.coopsbh.com/16598927/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 http://www.coopsbh.com/16598927/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 http://www.coopsbh.com/16598929/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94 1900000225287 22 พฤษภาคม 2536 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 56 ถ.เทศบาล 3 ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 0 3622 3806, 092 254 3881 ,0 3622 3806,0 3622 3874
100516 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอกุมภวาปี 4100000225303 03 มิถุนายน 2536 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 199 ม.4 ถ.ศุภอรรถวินิจ ตำบล กุมภวาปี อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี 41110 089-8412056,086-2357712,(042) 331111,
100517 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานอินโด - ไทย 1400000225309 21 มิถุนายน 2536 เอกชน 25 ม.1 ถ.อุดมสรยุทธ ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13180 0 3526 1835,0 3526 1835,0 3526 1835
100518 สหกรณ์ออมทรัพย์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 13.7531012 100.5460277 1010000225366 09 กรกฎาคม 2536 618 ถ.นิคมมักกะสัน แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02 253 0561 ต่อ 7505,0 2253 0561 ต่อ 2307,02 651 7324
100519 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 13.8466 100.5248572 1200000125355 17 กรกฎาคม 2536 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 88/24 ชั้น 7 อาคาร 7 ตึกเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ซอย กระทรวงสาธารณสุข ม.4 หมู่บ้าน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 0 2590 7133,0 2591 8197,0 2590 7133,0 2590 7022
100520 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด 13.6854609 100.6448567 https://pcoop.premier.co.th/ https://pcoop.premier.co.th/m0501_funeralandburialy_history.php https://pcoop.premier.co.th/m0201_board.php https://pcoop.premier.co.th/m0102_worker.php https://pcoop.premier.co.th/m0401_privilege.php 1020001125349 26 กรกฎาคม 2536 เอกชน 1 ซอย พรีเมียร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 0 2301 1192-4,0 2301 1192-4,0 2748 2072
100522 สหกรณ์ออมทรัพย์สคิบ 1010001425305 14 กันยายน 2536 เอกชน 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น G (ฝั่งทางรถออก) ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-1634576,0 2220 2305 , 0 22308 2309,0 22213562
100523 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า 13.7665716 100.5832983 1010000925354 22 กันยายน 2536 เอกชน 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 15-16 ถ.พระราม 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 6412951-65,6412951-65,02-2152626-39
100524 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด 7500000225366 07 ตุลาคม 2536 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 708 ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000 034 716608,034 716608
100525 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด 13.9665205 100.5828306 http://savings.rsu.ac.th/ https://savings.rsu.ac.th/MainInfo.aspx?ID=1&NAME=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4 https://savings.rsu.ac.th/BoardPage.aspx https://savings.rsu.ac.th/MDPage.aspx https://savings.rsu.ac.th/RsuRule.aspx 1300000125358 10 พฤศจิกายน 2536 เอกชน 52/347 ตำบล หลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000 02 7916000 ต่อ 3843 ,3844,0 2533 9050 - 7 ต่อ3588 , 0 2997 2222 ต่อ 3587,02 7916000 ต่อ 3843
100526 สหกรณ์ออมทรัพย์สังคมพัฒนา 1010000525352 06 ธันวาคม 2536 เอกชน 328 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ถนนเพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0-2214-6000-9,0-2214-6000-9,0-2214-6010
100528 สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำกัด 17.14591527871072 104.1232673821092 https://www.coopbpp23.com/coopbpp23/frontend/web/ https://www.coopbpp23.com/coopbpp23/frontend/web/index.php/history https://www.coopbpp23.com/coopbpp23/frontend/web/index.php/page1/page2 https://www.coopbpp23.com/coopbpp23/frontend/web/index.php/page1/page6 https://www.coopbpp23.com/coopbpp23/frontend/web/index.php/order 4700000325317 10 มกราคม 2537 ตำรวจ 249 ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000 0 4297 2030,0 4297 2030,0 4297 2030
100529 สหกรณ์ออมทรัพย์ร.15 พัน. 2 จำกัด 8.474099030078762 99.95675727126043 https://www.facebook.com/p/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A315-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%992-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-100064453665017/?paipv=0&eav=AfZtaHX4omMgfkkYFTrGO0UW5Is-UnpiV26Ok0srSe0BeEbVQOukE-RPMpqS9yYxvfY&_rdr 8000000225362 24 มกราคม 2537 ทหาร 271 ค่ายวชิราวุธ ม.5 ตำบล ปากพูน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000 075383009,(075) 312654,075383009
100531 สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย 7400000325353 24 มกราคม 2537 เอกชน 74/5 ม.4 ถ.เพชรเกษม ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110 02 441 7899 ต่อ 4418,02 431 0940
100535 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด 16.461896017248883 103.52342643841945 https://www.klscoop.or.th/ https://www.klscoop.or.th/page.php?pid=1 https://www.klscoop.or.th/page.php?pid=36 https://www.klscoop.or.th/page.php?pid=42 https://www.klscoop.or.th/page.php?pid=2 4600000125363 10 พฤษภาคม 2537 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 442 ม.6 ตำบล โพนทอง อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000 0 4387 3666-7,0 4387 3668
100536 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 13.8482507 100.5767325 https://www.025798899.com/ https://www.025798899.com/organization_history.php?pid=4 https://www.025798899.com/staff.php https://www.025798899.com/staff_off.php https://www.025798899.com/rules.php 1020000925212 09 พฤษภาคม 2537 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 61 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02 579 7070,0 2579 7070,02 579 7356
100537 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 14.9283912 101.9702316 https://koratgencoop.org/ https://koratgencoop.org/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2/ https://koratgencoop.org/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://koratgencoop.org/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://koratgencoop.org/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a/ 3000000325357 20 พฤษภาคม 2537 ครู 14 ม.6 ถ.โคกกรวด-หนองปลิง ตำบล โคกกรวด อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30280 044-211233,044-211182,0 4421 1233 , 0 4421 1182,044 211 182
100538 สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกอาสารักษาดินแดนและข้าราชการอำเภอคำชะอี 16.5771886 104.4168265 4900000125362 20 มกราคม 2538 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น สนง.ที่ว่าการอำเภอคำชะอี ถ.เทศบาล 16 ตำบล น้ำเที่ยง อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร 49110 042 691091,0 4269 1075,042 691091,0
100539 สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 24 17.3757133 102.8027716 4100000325306 20 พฤษภาคม 2537 ทหาร ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.ทหาร ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000 0 4222 2611 - 2 ต่อ 120,0 4224 9677,0 4212 2112,0 4222 2611 - 2 ต่อ 120,0 4224 9677,0 4212 2112,0 4212 2112
100540 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม 1300000125260 29 มิถุนายน 2537 เอกชน 30 ม.14 ถ.พหลโยธิน กม.47 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 0 2909 1349,0 2909 1349,0 2909 1349
100541 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด 12.682927308381288 101.22217670000028 https://rayongcoop.com/home.php https://rayongcoop.com/page.php?pid=1 https://rayongcoop.com/page.php?pid=3 https://rayongcoop.com/page.php?pid=4 https://rayongcoop.com/page.php?pid=9 2100000225301 20 พฤษภาคม 2537 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 142 หมู่ 2 ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000 086-3681132,(038) 967409,038-967409
100542 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด 13.8749883 100.5832162 https://coop.pwa.co.th/ https://coop.pwa.co.th/aboutus/history https://coop.pwa.co.th/aboutus/officer https://coop.pwa.co.th/aboutus/officer https://coop.pwa.co.th/contents/regulation 1020000825235 16 มิถุนายน 2537 72 ถ.แจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0 2551 8930 - 3 ,0 2551 8930 - 3 , 0 2551 1020 ต่อ 8930 - 3,0 2521 6296
100543 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม 16.97984 104.1416129 4800000125327 31 พฤษภาคม 2537 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 270 ถ.อภิบาลบัญชา ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000 0 4251 5628,0 4251 5628,0 4251 5628
100544 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มบริษัทคิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ 13.5779023 100.28841 7400000225363 27 มิถุนายน 2537 เอกชน 1 ม.4 ถ.บ้านปลายคลองครุ ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 0 34419888ต่อ 204,0 3441 4141 ต่อ 204,0 3441 9895
100545 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี 14.8118504 100.6472607 1600000325366 02 กรกฎาคม 2537 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 260/55 ม.1 ถ.พหลโยธิน ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000 0 3678 5446 , 08 9801 4704,0 3641 1869 0 3641 3520,0 3641 3520,0 3678 5446
100546 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จำกัด 10.511381020904311 99.10479300047706 https://www.facebook.com/p/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-100054301370598/?paipv=0&eav=AfasX4hfVGwK3TbQDymIWcrNSm7ADLAqbdTHFHJ9nAu2JL9FpW0YSUnRUnRawje_vJc&_rdr 8600000125309 06 กรกฎาคม 2537 ทหาร 193 ม.1 ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86190 (077) 534-081 ,077 643 933,(077) 534-081,(077) 534-081
100547 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 13.8801809 100.561536 https://www.cddco-op.com/ https://www.cddco-op.com/about/about-established https://www.cddco-op.com/about/executive https://www.cddco-op.com/about/personnels https://www.cddco-op.com/regulations/regulations 1020000425116 17 มิถุนายน 2537 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 02 143 8144 - 51,0 2143 8144 - 51,02 143 8970
100548 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเพชรบุรี จำกัด 13.105316 99.923071 https://www.facebook.com/cooppolicepetch/?locale=th_TH 7600000225196 23 มิถุนายน 2537 ตำรวจ 66 ถ.ราชวิถี ตำบล คลองกระแชง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000 032 890 485,0 3241 2456 , 0 3242 6399 ต่อ 126,
100549 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด 15.704532907164225 100.13540686164278 https://sosnscoop.com/ https://sosnscoop.com/about/history https://sosnscoop.com/about/organizational_chart https://sosnscoop.com/about/officer https://sosnscoop.com/file/rule 6000000225357 29 มิถุนายน 2537 ครู จ.55/97 - 98 ถ.ดาวดึงส์ ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000 086 203 7117, 086 203 6886,0 5631 3047,056 222 046
100550 สหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยน เขตบางปะกง 13.5664949 100.9333878 2400000725350 11 กรกฎาคม 2537 เอกชน 99 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180 0 3853 9260,0 3877 7910,0 3884 2109
100551 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์การสะพานปลา 13.7142169 100.5089655 1010001125364 14 สิงหาคม 2537 149 องค์การสะพานปลา ซอย เจริญกรุง 58 ถ.เจริญกรุง แขวง สาทร เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 0 2211 7300ต่อสหกรณ์ 089-6802217,2124490,0 2212 5899
100552 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำกัด 13.91985239993335 102.39152537339903 IwAR1scquHL8PIez6Zl6Z4zJdtMBhoP48QjIoaRfcRTbv5QjmwBsblxrGbc https://ps-scc.blogspot.com/2014/12/20_23.html https://ps-scc.blogspot.com/2014/12/blog-post_23.html 2700000325360 09 กันยายน 2537 ตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว (ศูนย์ราชการ) ตำบล ท่าเกษม อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 0 -3742-5007,0 -3742-5007,0 3742 5007
100553 สหกรณ์ออมทรัพย์รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด 16.0535437 103.6913668 https://ard101savings.com/home https://ard101savings.com/show/1 https://ard101savings.com/personal/ceo https://ard101savings.com/personal/teller https://ard101savings.com/list/rule 4500000225376 03 ตุลาคม 2537 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 287/36-37 ม.7 หมู่บ้าน เอราวัณสแควร์ ถ.เทวาภิบาล ตำบล นิเวศน์ อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด 043-624586,043-624587,0 4351 6721,0 4351 6722,0 4351 6721 ต่อ 104
100554 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนบุรีประกอบรถยนต์ 13.7512036 100.4405586 1100000625360 10 ตุลาคม 2537 เอกชน 55/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ตำบล นาเมือง อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 0 2757 9544-50 ต่อ 160,0 2757 9544-50 ต่อ 302,02-7576856
100555 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด 14.4966461 100.1040549 https://www.suphanburipsc.com/ 7200000425190 24 ตุลาคม 2537 ตำรวจ อาคารกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบล สนามชัย อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000 035-535682,0 3552 1509 , 511055,0 35553 5682,0 3553 5229 ต่ 107,0 3553 5682,0 3553 5227
100556 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายพระปกเกล้า จำกัด 7.141421 100.6204952 https://www.prapokklao-coop.com/ 9000000425301 28 ตุลาคม 2537 ทหาร 179 ค่ายพระปกเกล้า ม.5 ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000 (074) 336852,(074) 311580 ต่อ 134,074 336852
100557 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 4500000125328 07 พฤศจิกายน 2537 ทหาร ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ตำบล โพธื์สัย อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด 45280 0 4356 3133,(043) 511855 , 511866 ต่อ 2027,0 4356 3133
100558 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 5 8.0337353 99.6525141 https://www.infdiv5-ibsc.com/ https://www.infdiv5-ibsc.com/about-us/history/ https://www.infdiv5-ibsc.com/about-us/personnel/board/ https://www.infdiv5-ibsc.com/about-us/personnel/staff/ https://www.infdiv5-ibsc.com/regulation/ 8000000125268 09 พฤศจิกายน 2537 ทหาร ค่ายเทพสตรีสุนทร ม.9 ตำบล กะปาง อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80310 (075) 495-314,(075) 495-314,(075) 495-314
100559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด 12.728341565956947 100.88751390579965 https://www.sahakornsanpawut.com/ https://www.sahakornsanpawut.com/ https://www.sahakornsanpawut.com/ https://www.sahakornsanpawut.com/ https://www.sahakornsanpawut.com/ 2000000225366 23 พฤศจิกายน 2537 ทหาร 143/1 ม.8 ถ.สุขุมวิท ตำบล สัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20180 (038) 436-900,(038) 436-900, (02) 466-1180 ต,038-436900
100560 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด 13.8560209 100.4933284 https://www.phyathaicoop.com/main/index.php https://www.phyathaicoop.com/main/index.php/history https://www.phyathaicoop.com/main/index.php/committee https://www.phyathaicoop.com/main/index.php/officer https://www.phyathaicoop.com/main/index.php/rules 1010001025374 30 พฤศจิกายน 2537 เอกชน 670/1 อาคาร 1 ชั้น 11 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02-2717000 ต่อ 11171,11175,0 2617 2444 - 5 ต่อ 4620 - 1 , 2057,02-2177039
100561 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด 16.5400265 104.7102496 https://www.facebook.com/mukhoscoop/?locale=th_TH 4900000125333 07 ธันวาคม 2537 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 24 ถ.พิทักษ์พนมเขต ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000 0 4261 1285 ต่อ 161,0 4261 1285 ต่อ 161,042-611379 ต่อ 200
100563 สหกรณ์ออมทรัพย์สมานมิตร จำกัด 11.7964688 99.7976116 7700000425371 19 ธันวาคม 2537 เอกชน ศูนย์ฝึกอบรมตำบลอ่าวน้อย ตำบล อ่าวน้อย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032 611080,032 611080,032 550895
100564 สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์กำแพงเพชร 6200000125363 28 ธันวาคม 2537 เอกชน 257 หมู่ 1 ตำบล นครชุม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000 055 840 645,055 722645,055 840 645
100566 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มกฤษดานคร 1020000225370 12 มกราคม 2538 เอกชน 102 ถ.ริมคลองบางกะปิ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0 2648 5555 ต่อ 5533,(02) 2435454,0 2648 5566
100567 สหกรณ์ออมทรัพย์เอจีซี วินิไทยและในเครือ 13.5943354 100.5673588 1100000225371 21 มกราคม 2538 เอกชน 202 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 0 2463 6345-8 ต่อ 509,02-4633731
100569 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกระบี่รีสอร์ท จำกัด 8.037177664435 98.83318352098145 8100001525378 15 กุมภาพันธ์ 2538 เอกชน 158 ม.2 ตำบล อ่าวนาง อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ 81000 0 7563 7030 , 0 7561 2160 - 1,0 7563 7030 , 0 7561 2160 - 1,0 7563 7051
100570 สหกรณ์ออมทรัพย์เบญจมิตร 1020000625369 01 มีนาคม 2538 เอกชน 499 อาคารเบญจมิตร ชั้น 7 ม.3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02 016 5528,0 2953 1111 ต่อ 23407,02 016 5534
100571 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด 16.4130414 101.1419128 https://phetchabun-gescc.or.th/ https://phetchabun-gescc.or.th/prawat.html https://phetchabun-gescc.or.th/personnel.html https://phetchabun-gescc.or.th/teacher.html https://www.phetchabun-gescc.or.th/index.php?module=news&cat=8,9 6700000125371 26 กุมภาพันธ์ 2538 ครู 33/66 ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000 056-722181,062-2980909,0 5674 1068 , 05672 0368,056-722180
100572 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด 13.7639564 100.5268724 https://www.co-opdentalmahidol.com/ https://www.co-opdentalmahidol.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2/ https://www.co-opdentalmahidol.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/ https://www.co-opdentalmahidol.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a/ 1010000625371 19 มีนาคม 2538 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 6 ถ.โยธี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-200-7658,02-354-5278
100574 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด 7.0168796 100.464449 https://hh-coop.com/ https://hh-coop.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://hh-coop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://hh-coop.com/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/ https://hh-coop.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a/ 9000000225334 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 182 ถ.รัถการ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 074 220 309,074 232 422
100575 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฟดเดอรัลอีเลคตริค 13.7190909 100.5479841 1100000125336 10 เมษายน 2538 เอกชน 64/1 ม.4 ถ.กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 02-3124190,3124190 - 5 ต่อ 340,02-3124450
100576 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 17.2148511 102.4549027 3900000725372 28 เมษายน 2538 ตำรวจ 81 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ม.1 ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู 39000 (042) 231 3061 , 360228 042-313061,(042) 231 3061 , 360228 042-312278,(042) 312279
100577 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด 17.1685 102.4239754 https://nongbuacoop.com/home https://nongbuacoop.com/show/9 https://nongbuacoop.com/show/471 https://nongbuacoop.com/show/478 https://nongbuacoop.com/list/procedure 3900000425373 03 พฤษภาคม 2538 ครู 175 ม.7 ถ.วิจารณ์รังสรรค์ ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู 39000 042-316644,0 4231 6643-5,0 4231 6643
100578 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด 14.2109958 101.1990567 https://nakhonnayokcoop.com/ https://nakhonnayokcoop.com/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://nakhonnayokcoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-28/ https://nakhonnayokcoop.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8/ 2600000225377 08 พฤษภาคม 2538 โรงพยาบาล/สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ถ.สุวรรณศร ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000 037-316139,0 3738 6387 - 90,0-3731-6139,0-3731-6139
100579 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด 12.6769439 100.88073 www.thaimarinecoop.com http://www.thaimarinecoop.com/show.php?Category=history http://www.thaimarinecoop.com/show.php?No=34 http://www.thaimarinecoop.com/show.php?No=32 http://www.thaimarinecoop.com/show.php?Category=procedure 2000000225379 08 พฤษภาคม 2538 ทหาร ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบล สัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20180 0 3830 8309,0 3830 8309,038 308309 ต่อ 22
100580 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 13.8529385 100.5566001 https://peacoop.or.th/ https://peacoop.or.th/about/ https://peacoop.or.th/commit27/ https://peacoop.or.th/manage/ https://peacoop.or.th/rules/other/ 1020001825379 15 มิถุนายน 2538 รัฐวิสาหกิจ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-0096888 - 6888 02-9530503, 02-9530909 - 5947
100581 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย 13.8877418 100.5633681 https://rtarffsccoop.com/main/ https://rtarffsccoop.com/main/about/history/ https://rtarffsccoop.com/main/about/manager/ https://rtarffsccoop.com/main/about/manager/ https://rtarffsccoop.com/main/infoservice/service-regulation/ 1020002725250 19 มิถุนายน 2538 ทหาร ตู้ ปณ. 62 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10215 0 2575 4496,0 2585 3592 ,0 2585 7317,0 2575 4496
100582 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี 17.414876 102.7778426 4100000325319 08 กรกฎาคม 2538 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 33 ถ.เพาะนิยม ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000 0 4211 5121,083-681-4047 ,0 4234 8151 ,0 4234 8888-98,0 4211 5121
100583 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด 16.4238833 103.5037693 https://semakalasin.net/ https://semakalasin.net/history.html https://semakalasin.net/board.html https://semakalasin.net/officer.html 4600000325372 20 สิงหาคม 2538 ครู 22 ถ.บายพาส - สงเปลือย ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000 0 4381 2252 , 0 4381 2253,0 4381 2254
100584 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแพทย์ทหารอากาศ จำกัด 1020001725262 22 สิงหาคม 2538 ทหาร สนง.กรมแพทย์ทหารอากาศ 171 ถ.พหลโยธิน แขวง คลองถนน เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 02-5233413,02-1551386,02-1551059,02-534-5480, 02-534-2578,02-5233413,02-1551386
100585 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกริก 13.8732834 100.5970771 1020000225354 05 กันยายน 2538 เอกชน 3 มหาวิทยาลัยเกริก (ชั้นใต้ดิน) ซอย รามอินทรา 1 แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 02 552 3500 - 9 ต่อ 441,02 552 3500-9 ต่อ 343
100586 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก 13.7966311 100.5518203 1020001825366 25 กันยายน 2538 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 1032 อาคาร 3 ชั้น 1 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0 2272 - 6142,02-272-5753,02-272-5353,0 2272 5353
100587 สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส จำกัด 6.435093941790104 101.82281332491002 9600002525375 27 กันยายน 2538 เอกชน ถนนพิชิตบำรุง ตำบล บางนาค อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 96000 073-511378 ต่อ 17,0,0
100589 สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 43 จำกัด 8.030648252705051 99.65185877485148 8000005825378 08 ตุลาคม 2538 ทหาร สโมสรค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบล กะปาง อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80310 075-494 5191,(075) 495146,0 7549 5191
100590 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด 16.4354091 103.5028228 https://www.ksh-coop.com/ 4600000125350 17 ตุลาคม 2538 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 283 ถ.กาฬสินธุ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000 043 821292, 086 2279011,043 812891
100591 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำกัด 13.7663332 100.461711 1010000125389 27 ตุลาคม 2538 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 17 ถ.พระราม 1 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0 2223 0021 - 9 ต่อ 368 , 455,0 2223 0021 - 9 ต่อ 368 , 455,
100592 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือสมิติเวช จำกัด 13.7664931 100.4615393 1020000925384 17 มีนาคม 3081 เอกชน 133 ถ.สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 020222477, 020222479
100593 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม 17.4075987 104.7706805 4800000225320 05 พฤศจิกายน 2538 ครู 34 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ถ.ศาลากลาง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000 042 513134,089-5697229,0 4251 3134,042-516147,042-513134
100594 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด 13.8090363 102.0790873 https://www.sktcoop.org/ https://www.sktcoop.org/index.php/about-us/2023-01-27-07-18-00 https://www.sktcoop.org/index.php/about-us/2023-01-30-04-30-48 https://www.sktcoop.org/index.php/coop-regulations 2700000125377 05 พฤศจิกายน 2538 ครู 415/3 ถ.สุวรรณศร ตำบล สระแก้ว อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 037-241523,037-242715,0 3724 2715 , 0 3724 1523,0 3724 2724
100596 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์บริการ 13.7744085 100.5278828 1010001825381 08 พฤศจิกายน 2538 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 75/7 ถ.พระรามหก แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0 2201 7350,02-2017350
100597 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด 16.5485305 104.7217295 https://www.mukcoop.org/ https://www.mukcoop.org/history.php https://www.mukcoop.org/board-director-30.php https://www.mukcoop.org/board-staff.php https://www.mukcoop.org/list_document.php?files_id=%201 4900000225352 17 ธันวาคม 2538 โรงพยาบาล/สาธารณสุข ถ.วิวิธสุรการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000 042-633587,0 4261 1430 , 0 4261 1450 , 0,0 4263 3587
100600 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มสยามสตีล 13.6536639 100.5424906 1100000125365 05 มกราคม 2539 เอกชน 51 ม.2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 02-3842876 ต่อ 2366,099-1839876,0 2384 5151 - 8,02-3842876 ต่อ 2133
100602 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด 13.5838639 100.5211532 https://www.facebook.com/smpkcoop/?locale=th_TH 1100000525383 16 มกราคม 2539 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 71 โรงพยาบาลสมุทรปราการ ถ.จักกะพาก ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 0 2173 8359,0 2173 8359,0 2173 8359
100603 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 15.81315457145451 102.02590011290378 https://cpmscsc.com/ http://cpmscsc.com/63/history.php http://cpmscsc.com/63/committee-2.php http://cpmscsc.com/63/committee-7.php http://cpmscsc.com/63/regulation.php 3600000125388 06 มีนาคม 2539 ครู 72/27-28ก ถ.ชัยประสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000 0 44816552 ,085-4199291,0 4483 0882 , 0 4483 0470,0 44816553
100604 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ จำกัด 13.9928072 100.6658209 https://th-th.facebook.com/people/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/100063821940827/ 1300000125374 06 มีนาคม 2539 เอกชน 38/4 ม.1 ถ.รังสิต-องครักษ์ ตำบล บึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 0 2533 1208-16 ต่อ 355,0 2533 1990,02-9916837
100605 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ 13.9828446 100.6415152 1300000125273 05 พฤษภาคม 2539 เอกชน 5 ซอย รังสิต - นครนายก 46 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 0 2633 0450 ต่อ 685 , 686,0 2533 0450 ต่อ 685 , 686,0 2974 0762
100606 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด 15.890254552491442 104.61655708684367 https://www.supsasookamnat.com/ https://www.supsasookamnat.com/about.php https://www.supsasookamnat.com/action-committee.php https://www.supsasookamnat.com/cooperative-staff.php https://www.supsasookamnat.com/law-saving.php 3700000625373 16 กันยายน 2537 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 819 ม.16 ตำบล บุ่ง อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ 37000 081-5791868 , 061-9681669
100607 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100607_c.pdf 1300000125257 20 พฤษภาคม 2539 ทหาร 37 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000 02-9638660,5012258,02-9638660
100608 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำกัด 13.7629862 100.5094307 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100608_c.pdf 1010001725290 03 พฤศจิกายน 2529 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2280 9000 ต่อ 2141 หรือ 09 9335 7325
100609 สหกรณ์ออมทรัพย์แปรงไทย และ บี.โอ 13.625036 100.61291 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100609_c.pdf 1100000725363 23 พฤษภาคม 2539 เอกชน 338 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 0 2753 3155,0 2753 1900 - 6 ต่อ 22,0 2394 0468
100610 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จำกัด 13.6255061 100.2928411 https://coopdce.rtaf.mi.th/ https://coopdce.rtaf.mi.th/?page_id=21 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100610_c.pdf 1020001625256 29 พฤษภาคม 2539 ทหาร 171 ถ.พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 0 2523 6955,0 2523 6955,0 2523 6955
100611 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด 7.614387216090951 100.06964696442967 9300000325381 19 มิถุนายน 2539 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 421 ถ.ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000 074 601027,0 7461 3008 ต่อ 1215,074 601027
100613 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 13.7521167 100.6348313 http://www.ausavings.au.edu/ http://www.ausavings.au.edu/index.php/vision-mission.html http://www.ausavings.au.edu/index.php/annnouncement/announcement-4-2566.html http://www.ausavings.au.edu/index.php/staff.html 1020000325360 26 มิถุนายน 2539 เอกชน 592 ซอย รามคำแหง 24 ถ.รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0 2300 4543 - 62 ต่อ 1220 1106,0 2300 4543 - 62 ต่อ 1220 1106,0 2300 4563
100614 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด 17.1878739 102.4158724 http://www.hnbpcoop.com/web/ http://www.hnbpcoop.com/web/#module=prawat http://www.hnbpcoop.com/web/#module=personnel&cat=3 http://www.hnbpcoop.com/web/#module=personnel&cat=2 http://www.hnbpcoop.com/web/#module=regulation 3900000925378 24 กรกฎาคม 2539 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 153 ม.1 ถ.พระวอพระตา ตำบล หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู 39000 0 4231 1048,0 4231 2049 - 50 ต่อ 101 , 0 4231 1048,0 4231 1048
100615 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เอกโฮลดิ้งส์ จำกัด 7400000125386 02 สิงหาคม 2539 เอกชน 53 ม.10 ถ.พระราม 2 ตำบล บางโทรัด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 034 839213-7 ต่อ 108,034 839213-7 ต่อ 108,
100617 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเอราวัณและดุสิตสิ่งทอ จำกัด 1100000325332 10 ตุลาคม 2539 เอกชน 49 ม.3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 0 -2183-3901,0 -2183-3899 ต่อ 555,0 -2183-3901,0 -2183-3899 ต่อ 555,0 2183-3901
100618 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด 13.7668837 100.3577552 https://www.niasaving.or.th/ https://niasaving.or.th/page.php?pid=95 https://www.niasaving.or.th/page.php?pid=105 https://niasaving.or.th/page.php?pid=99 https://niasaving.or.th/document.php? 1010001025358 31 ตุลาคม 2539 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 321 ถ.ราชดำเนินนอก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2628 6775,0 2628-6775
100620 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด 15.8860938 104.6132791 https://coopkruamnat.com/home https://coopkruamnat.com/show/1358 https://coopkruamnat.com/list/committee https://coopkruamnat.com/list/officer https://coopkruamnat.com/list/order 3700000125378 17 ธันวาคม 2539 ครู 334 ม.16 ถ.อำนาจอนุสรณ์ ตำบล บุ่ง อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ 37000 045 451 476, 045 511 470,0 4545 1476 , 0 4551 1470,
100623 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด 13.6157719 100.7589317 https://hcusaving.com/ https://hcusaving.com/about/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2/ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100623_c.pdf 1100000925385 24 กุมภาพันธ์ 2540 เอกชน 18/18 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 02 312 6595,0 2312 6300 - 73 ต่อ 450,02 312 6595
100625 สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานเจ้าพระยา 14.4726956 99.6848546 1800000125210 19 มีนาคม 2540 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 379 ม.5 ตำบล บางหลวง อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท 17150 056-410857,086-449-4001,086-392-2554,0 5642 6602,056-405-271
100626 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 1010001025303 27 มีนาคม 2540 ทหาร 232 ถ.ศรีอยุธยา แขวง วชิระ เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-2824186 - 9 ต่อ 91053,2824186 - 9 ต่อ 91053,0
100627 สหกรณ์ออมทรัพย์สุริยพงษ์ 18.7964631 100.7878917 5500000125390 03 เมษายน 2540 ทหาร 176 ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดทหารบกน่าน ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000 0 5471 0068 ต่อ 71217,71233,0 5471 0068 ต่อ 250,0 5471 0066
100628 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมขนส่งทหารอากาศ 13.8744006 100.4944768 1020002125252 13 พฤษภาคม 2540 ทหาร 171 ถ.พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 0 2532 0531,0 2532 0531,0 2532 0531
100629 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ 15.8595404 104.6257357 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100629_c.pdf 3700000525370 14 พฤษภาคม 2540 ตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ 37000 087 774 0033, 045 511 661,0 4551 1661,045 511 661
100631 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 14.3464481 100.0475214 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100631_c.pdf 1900000425384 20 มิถุนายน 2540 ตำรวจ 5 ม.2 ถ.พหลโยธิน ตำบล หนองยาว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 0 3622 5059,0 3622 5056,0 3622 5225
100632 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด 13.822087523317066 100.54735128020582 https://www.srusct.or.th/ https://www.srusct.or.th/page.php?pid=4 https://www.srusct.or.th/page.php?pid=72 https://www.srusct.or.th/page.php?pid=73 https://www.srusct.or.th/page.php?pid=56 1020000625356 11 กรกฎาคม 2540 รัฐวิสาหกิจ อาคาร 4 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ นิคมรถไฟ กม.11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004 , 02 537 9140 . 02 936 0400
100633 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนราธิวาส จำกัด 6.424283572438426 101.82534323212263 9600000125397 15 กรกฎาคม 2540 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 11 ถ.ระแงะมรรคา ตำบล บางนาค อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 96000 0 7351 6014 -16,0 7351 1176 , 0 7351 6014 - 16,0 7351 6015
100634 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ทีเคที 13.680191 100.7210656 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100634_c.pdf 1100001125382 25 กรกฎาคม 2540 เอกชน 59 ม.6 ถ.กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 02 1752181-5,02-1752188
100635 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด 13.612409490714413 100.58928043171689 http://www.mrpcothai.com/index.php http://www.mrpcothai.com/index.php?mo=59&id=799240 http://www.mrpcothai.com/index.php?mo=59&id=799243 http://www.mrpcothai.com/index.php?mo=59&id=799244 http://www.mrpcothai.com/index.php?mo=59&id=820680 1100000825382 05 สิงหาคม 2540 ตำรวจ 178 ม.4 ตำบล บางด้วน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 0 2755 2200,02-7565266,08 9201 2542,0 2756 3481
100636 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 13.8297921 100.5430275 https://scbcoop.com/home https://scbcoop.com/show/101 https://scbcoop.com/show/157 https://scbcoop.com/show/156 https://scbcoop.com/show/149 1020001225225 26 สิงหาคม 2540 เอกชน 9 ถ.รัชดาภิเษก แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-544-2040,41,42,43,02-7951018,0 2544 2040-3 ,0 2544 2046-8,0 2937 7697
100637 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด 17.163961495907852 104.15759396933467 https://skncoop.com/ https://skncoop.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c/ https://skncoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://skncoop.com/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://skncoop.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a/ 4700000225398 02 กันยายน 2540 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 1041 ถ.เจริญเมือง ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000 042 714 122,0 4273 1006 , 0 4271 1615 ต่อ 1007,042 714 122
100638 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด 14.351116745206937 100.52733503128438 http://ayutthaya-coop.com/ http://ayutthaya-coop.com/show.php?Category=history http://ayutthaya-coop.com/show.php?Category=committee http://ayutthaya-coop.com/show.php?Category=committee http://ayutthaya-coop.com/list.php?Category=procedure 1400000125306 14 พฤศจิกายน 2540 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 77/6 ม.2 ถ.3263 (บ้านสาลี-อยุธยา) ตำบล บ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 035-244683,035-352818,0 3524 4683,035-244683
100639 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุโขทัย จำกัด 6400000225388 17 พฤศจิกายน 2540 เอกชน 122/3 ถ.จรดวิธีถ่อง ตำบล เมืองสวรรคโลก อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย 64110 055-644033,(055) 642088,
100640 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเอกชนปทุมธานี https://www.bzfile.com/fsct/profile/100640_c.pdf 1300000225348 20 พฤศจิกายน 2540 เอกชน 37/2 ม.3 ถ.พหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130 0 2531 2239,0 2531 2239
100641 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 16.5450699 104.6663343 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100641_c.pdf 4900000125391 04 ธันวาคม 2540 ครู ศูนย์ประสานงาน สพม.22มุกดาหาร ซอย มุกดาหาร ถ.พิทักษ์พนมเขต ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000 0 4261 1076,0 4261 1076,0 4261 1076
100644 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 17.847194 102.7484801 https://semank.org/ https://semank.org/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c/ https://semank.org/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://semank.org/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3/ https://semank.org/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ 4300000325386 23 มกราคม 2541 ครู 399 ม.6 หมู่บ้าน โนนธาตุ ถ.อุดร-หนองคาย ตำบล หนองกอมเกาะ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000 0 4242 2845,084-7907775,084-7907776,0 4242 2845,0 4242 1370
100646 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด 14.922156464364116 102.06279447953747 https://wing1.rtaf.mi.th/index.php/40-coop https://wing1.rtaf.mi.th/index.php/40-coop https://wing1.rtaf.mi.th/index.php/40-coop https://wing1.rtaf.mi.th/index.php/40-coop https://wing1.rtaf.mi.th/index.php/40-coop 3000000225253 17 มีนาคม 2541 ทหาร กองบิน 1 ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 0 4435 8044,0 4435 8044,0 4435 8044
100647 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 14 16.7457728 102.9378193 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100647_c.pdf 4000000725389 18 มีนาคม 2541 ทหาร 122 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ม.5 ตำบล บัวเงิน อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น 40140 043 459255,043 459255,0 4324 2005 ต่อ 208 , 0 4324 9490,0 43459 255,043-459230
100648 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 16.8176819 100.2590862 6500000625312 25 มีนาคม 2541 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 0 5524 3102,0 5524 3102,055 251564
100649 สหกรณ์ออมทรัพย์อาร์ เอส แคนเนอรี่ 13.5563982 100.6677657 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100649_c.pdf 1100000125408 30 เมษายน 2541 เอกชน 255/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู แพรกษา ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 02-323-9845-6 02- 3239582-3 ,3239845-6 3239582-3 3239671,02-3239670
100650 สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 13.7797861 100.5137795 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100650_c.pdf 1010002125381 14 พฤษภาคม 2541 เอกชน 13 ถ.พิชัย แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 094-6588558,0 2669 3264
100651 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด 14.9848631 102.1008582 https://maharatcoop.com/ https://maharatcoop.com/#about https://maharatcoop.com/#about https://maharatcoop.com/#about https://maharatcoop.com/#about 3000001025388 10 มิถุนายน 2541 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 49 ถ.ช้างเผือก ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 0 4424 3443 ,0 4424 3443 ,0 4425 4990 - 9 ต,0 4424 3443
100652 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด 13.8162935 99.8684008 https://www.facebook.com/banpong.saving https://www.bzfile.com/fsct/profile/100652_c.pdf 7000000125397 15 มิถุนายน 2541 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 17 ถ.เชาว์ฉลาด ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 081 378 5979,0 32 222841-43 ต่อ 116,032 201 068
100653 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน อีพีซี https://www.bzfile.com/fsct/profile/100653_c.pdf 1100001025389 07 กรกฎาคม 2541 เอกชน 137 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ม.17 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540 02-315-1478-9,0 2315 1478 - 80 ต่อ 701,02-315-2270
100654 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด 15.8054887 102.0262002 https://www.cypphcoop.com/home https://www.cypphcoop.com/show/1284 https://www.cypphcoop.com/show/1285 https://www.cypphcoop.com/show/1308 https://www.cypphcoop.com/show/1270 3600000225336 13 กรกฎาคม 2541 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 379/115 ก ถ.โนนม่วง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000 044-822 005,081-120 9005,081-321 8897,0 4483 8005,044 818 006
100655 สหกรณ์ออมทรัพย์วีก้าบอลส์ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100655_c.pdf 1100000725389 07 สิงหาคม 2541 เอกชน 653 ซอย E6 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 02-324-0770,3953643,3870113
100657 สหกรณ์ออมทรัพย์โอเชียนกลาส 13.6448663 100.5107377 1100000425319 26 สิงหาคม 2541 เอกชน 365 ม.4 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 02-324-0422 - 4,3240422 - 4,
100658 สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์นครศรีธรรมราช จำกัด 8.324674067548901 100.00241912776369 8000005625372 01 กันยายน 2541 เอกชน 103 ม.11 ตำบล ท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000 0 7532 4662,(075) 324470,0 7532 4662
100659 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 13.904943 100.6104249 1020001725275 30 ตุลาคม 2541 ทหาร 171 ถ.พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 0 2523 7602,0 2155 2072,090-4092020,0 2523 7602,0 2523 7602
100660 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 13.865137 100.3289663 1200000125401 25 ธันวาคม 2541 โรงพยาบาล/สาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 5270246 ต่อ 2109 , 2110,5270246 ต่อ 2109 , 2110,
100662 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 13.879285137651882 100.55133260001031 https://www.mwasaving.com/home https://www.mwasaving.com/show/24 https://www.mwasaving.com/list/officer https://www.mwasaving.com/list/coop_office https://www.mwasaving.com/list/order_coop 1020000225165 22 เมษายน 2542 400 ถ.ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0 2503 9996,0 2503 9491 - 2 ,0 2504 0123 ต่อ 131-5,0 2982 8799
100663 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จำกัด 8.505922834274074 99.94950380862868 8000000125356 29 มิถุนายน 2542 ทหาร ค่ายวชิราวุธ ตำบล ปากพูน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000 0 7538 3162 ,08 0537 4453,0 7538 3162 ,08 0537 4453,
100665 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอสถสภา 13.7604724 100.6277147 1020000125393 16 กรกฎาคม 2542 เอกชน 348 ถ.รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0 2351 1103 , 0 2351 1080,0 2351 1103 , 0 2351 1080,02-3511103
100666 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น 16.4304472 102.8477055 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100666_c.pdf 4000000325361 19 สิงหาคม 2542 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 195 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 0 4323 6015,0 4324 3416
100667 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมไพลิน 16.8186615 100.2593341 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100667_c.pdf 6500000225394 06 กันยายน 2542 เอกชน 38 ถ.บรมไตรโลกนาถ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 (055) 252411-5,(055) 252411-5,
100668 สหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาองค์กรชุมชน 13.7826057 100.6432414 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100668_c.pdf 1020000825394 28 กันยายน 2542 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 912 ซอย นวมินทร์ 45 ถ.นวมินทร์ แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02- 378-8300 - 9 ต่อ 8783 ,081-9965786,02- 378-8300 - 9 ต่อ 8783 ,081-9965786,0-2378-8321
100669 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ 14.8339799 100.6766547 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100669_c.pdf 1600000125399 08 ตุลาคม 2542 ทหาร 14 ถ.พระยาพิชัยดาบหัก ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000 0 3678 5970-9 ต่อ 36281,36356,(036) 486958 486233 486625,0 3678 5969
100671 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 46 16.7717792 100.2767636 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100671_c.pdf 6500000225277 26 ตุลาคม 2542 ทหาร กองบิน 46 ตำบล อรัญญิก อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 0 5521 2121,0 5521 2121,
100672 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฟูจิตสึเจเนอรัล 13.0517252 101.0458897 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100672_c.pdf 2000000325415 15 พฤศจิกายน 2542 เอกชน 92/9 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 1 ม.2 ถ.สุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 038-400665,038-490193-4 ,038-400665,038-400665
100674 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท 14.5356814 100.8830425 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100674_c.pdf 1900000225333 23 ธันวาคม 2542 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 86 ม.8 ตำบล ธารเกษม อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี 18120 (056) 266111 ต่อ 1501,(056) 266111 ต่อ 1501,0
100675 สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการกาฬสินธุ์ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100675_c.pdf 4600000325402 27 ธันวาคม 2542 เอกชน 198/1 ม.7 ถ.ถีนานนท์ ตำบล สมเด็จ อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46150 (043) 860157,(043)860157
100676 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำกัด 6.026125980744395 101.97073236647756 https://web.skhcoop.com/ https://web.skhcoop.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://web.skhcoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://web.skhcoop.com/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://web.skhcoop.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a/ 9600000225303 12 มกราคม 2543 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 1 ถ.ทรายทอง 5 ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส 96120 0 7361 5161 - 5 ต่อ 2806,0 7361 5161 - 5 ต่อ 2806,073 611560
100677 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100677_c.pdf 1020001125280 17 มกราคม 2543 ทหาร 171 กองทัพอากาศ ถ.พหลโยธิน แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 0 2531 8819,0 2 534 6000 กด 3-2819,3-2618 ,0 2531 8819 ,0 2534 4295,0 2531 - 8819
100678 สหกรณ์ออมทรัพย์กระจกเพชรมงคล จำกัด 7000000125401 17 มกราคม 2543 เอกชน 3/1 ม.11 ตำบล หนองอ้อ อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 032 368152,032 368152,032 368153
100679 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด 14.0299548 100.532226 https://www.cooppathum.com/ https://cooppathum.com/ https://cooppathum.com/ https://cooppathum.com/ https://cooppathum.com/document.php?cid=14 1300000525305 18 มกราคม 2543 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 83 ถ.ปทุมธานี-รังสิต ตำบล บางปรอก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000 0-2000-6704,08-8554-2420,0 2979 0923 , 0 2979 1163,0-2000-6704
100680 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก 16.8638462 99.1316748 https://www.takesco.com/ https://www.takesco.com/data_16264 https://www.takesco.com/data_16267 https://www.takesco.com/data_16294 https://takesco.com/news_2487_1 6300000225415 24 มกราคม 2543 ครู 8/8 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ถ.เทศบาล 7 ตำบล ระแหง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก 63000 055 541 078,0 5554 0358,055 541 078 ต่อ 13
100681 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ 12.6498494 99.9489373 7600000725319 26 มกราคม 2543 ตำรวจ 1280 ค่ายนเรศวร ถ.เพชรเกษม ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120 032 270 6430,(032) 442434,032 270 6430
100683 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 19.3000473 97.9688148 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100683_c.pdf 5800000125328 11 กุมภาพันธ์ 2543 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 101 ถ.สิงหนาทบำรุง ตำบล จองคำ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000 0 5361-2275,053 620657
100684 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโรงแรมราชาออคิต https://www.bzfile.com/fsct/profile/100684_c.pdf 4000000125411 16 กุมภาพันธ์ 2543 เอกชน 9/9 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด ขอนแก่น ถ.ประชาสำราญ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 (043) 322155 ต่อ 3213,(043) 322155 ต่อ 3213,(043) 322150
100687 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จำกัด 7.1220335 100.5847519 9000000125344 28 กุมภาพันธ์ 2543 เอกชน 634 ม.2 ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90100 0 7444 8008,0 7444 8008,0 7444 8248
100688 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร จำกัด 15.801642853216675 104.14131220000819 https://www.yasocoop.com/2021/ https://www.yasocoop.com/2021/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://www.yasocoop.com/2021/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://www.yasocoop.com/2021/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://www.yasocoop.com/2021/%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1/ 3500000425414 10 มีนาคม 2543 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 26 โรงพยาบาลยโสธร ม.7 ตำบล ตาดทอง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000 045 711547,045 722547
100689 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 19.9155843 99.8232633 http://www.crigetcoop.com/index1.php http://www.crigetcoop.com/gis/index.php?sid=57000001&action=history http://www.crigetcoop.com/gis/index.php?sid=57000001&action=workergroup_person&titlepage=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 http://www.crigetcoop.com/gis/index.php?sid=57000001&action=moneygroup_person&titlepage=%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 http://www.crigetcoop.com/gis/index.php?action=tbl_dataregulations&menu_l=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A 5700000325363 14 มีนาคม 2543 ครู 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบล เวียง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000 0 5360 1176 ,053-601516,0 5360 1176 ,0 5360-1516,0 5360 1549
100690 สหกรณ์ออมทรัพย์พัฒน์กล จำกัด 1020000425392 14 มีนาคม 2543 เอกชน 20/14-15 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 02 328 1035,02 328 1032-49,
100691 สหกรณ์ออมทรัพย์ร.15 พัน.1 จำกัด 8.48146972911597 99.95548042902288 8100000125261 20 มีนาคม 2543 ทหาร ร.15 พัน 1 ตำบล คลองท่อมใต้ อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ 81120 0 7570 2776-7,0 7570 2776-7,
100692 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด 13.848645543216183 100.53028823840086 https://dmh.go.th/cooper/main.asp https://dmh.go.th/coop/history.asp https://dmh.go.th/coop/execusive/exec3.asp https://dmh.go.th/coop/execusive/exec3.asp https://dmh.go.th/coop/ebook/reds.asp?idg=2 1200000125414 24 มีนาคม 2543 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 88/20 กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 0 2590 8190,0 2590 8190,0 2951 1457
100693 สหกรณ์ออมทรัพย์บี.เอ็น.เค. กรุ๊ป 13.6862729 100.5446209 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100693_c.pdf 1010001225413 31 มีนาคม 2543 เอกชน 1023 อาคาร เอ็ม เอส ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถ.พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02-123-3886,0 2675 8492 - 6,0 2675 8497
100694 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 18.2844077871461 99.51716785767225 https://lpgcoop.com/ https://lpgcoop.com/?page_id=6279 https://lpgcoop.com/?page_id=6284 https://lpgcoop.com/?page_id=6285 https://lpgcoop.com/?page_id=9521 5200000125346 04 เมษายน 2543 ครู 941 ถ.วชิราวุธดำเนิน ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000 054 228 407,0 5422 8407,054 228 593
100695 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุรินทร์ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100695_c.pdf 3200000325425 04 เมษายน 2543 เอกชน 558 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด ม.3 ถ.สุรินทร์-สังขะ ตำบล ลำดวน อำเภอ ลำดวน จังหวัด สุรินทร์ 32220 0 4454 1232,0 4454 1233,(01) 0720714 , 0-4457-1146,0 4454 1025
100696 สหกรณ์ออมทรัพย์กำนัน ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ชัย จำกัด https://www.bzfile.com/fsct/profile/100696_c.pdf 450000025372 11 เมษายน 2543 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย ถ.จรจำรูญ ตำบล ไม่ระบุ อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด 45230 (043) 567077 , 567196,(043) 567077 , 567196,
100697 สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ 6.9939079 100.4823697 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100697_c.pdf 9000000125429 27 เมษายน 2543 เอกชน 37, 39 ถ.โชติวิทยะกุล 4 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 0 7424 5325,0 74262 779,0 7424 5325,0 7424 5325,0 74262 779,074 220 669,074-429348
100698 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน จำกัด 18.785323188242412 100.78050572017206 https://www.facebook.com/sahakorn.nan/?locale=th_TH 5500000425344 27 เมษายน 2543 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 26/1 ซอย 1 ถ.สุมนเทวราช ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000 054-775 397,(054) 710748,054-775 397
100699 สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์ 13.7687587 100.55775 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100699_c.pdf 1100000425410 27 เมษายน 2543 เอกชน 20/1 ม.2 ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 023124368 - 70,3124368 - 70,
100700 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จำกัด 13.5429055 99.8221676 https://osk.engrdept.com/index.html https://osk.engrdept.com/ https://osk.engrdept.com/ https://osk.engrdept.com/ https://osk.engrdept.com/assets/Cooperativeregulations2566/indexCooperativeregulations2566.html 7000000225303 27 เมษายน 2543 ทหาร 5/65 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ม.1 ตำบล พงสวาย อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000 0 3232 8050,0 3232 8050,
100701 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเชียงคำยนตรการและบริษัทในเครือ จำกัด 19.5248781 100.2993751 5600000225396 09 พฤษภาคม 2543 เอกชน 233 ม.5 ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา 56110 (054) 415424 , 451112,415427,(054) 415424 , 451112,415427,
100702 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทักษิณ จำกัด 9.14816627238265 99.33294262179007 8400000225377 12 พฤษภาคม 2543 เอกชน 309/2 ถ.ตลาดใหม่ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000 077-278777 ต่อ 5714-5716,(077) 285701 - 5 ต่อ 5538,077-282950
100703 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 17.4144035 102.7866264 https://www.udcoop.com/web/ https://www.udcoop.com/web/?page_id=8 https://www.udcoop.com/web/?page_id=12 https://www.udcoop.com/web/?page_id=50 https://www.udcoop.com/download/?catid=8 4100000325348 19 พฤษภาคม 2543 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 4/1 ถ.อธิบดี ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000 0 4224 9407,0 4232 5610 , 0 4221 1561 , 0 4224 9407,0 4224 9407 ต่อ 108
100704 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด 13.8467579 100.5159714 https://www.dmscoop.com/ https://www.dmscoop.com/about-us/ https://www.dmscoop.com/about-2/ https://www.dmscoop.com/about-4/ https://www.dmscoop.com/report/ 1200000225231 24 พฤษภาคม 2543 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 88/23 ม.4 ถ.ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 02-580-7648,085-908-2513,0 2590 6166 - 7 , 0 259 6141,0 2965 9845
100705 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบแม่โจ้ จำกัด 18.90637136773833 99.00269612622505 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100705_c.pdf 5000000225314 29 พฤษภาคม 2543 เอกชน 14 ม.3 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50290 080 133 0255,(053) 498608,
100706 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 12 จำกัด 17.97487810708401 100.03965194115477 https://www.facebook.com/p/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8812%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-100068094680407/ 5400000425383 08 มิถุนายน 2543 ทหาร 298 ม.5 ตำบล เด่นชัย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่ 54110 0 5461 3060 ต่อ 206 , 05461 3,0 5461 3060 ต่อ 206 , 05461 3,
100707 สหกรณ์ออมทรัพย์ร.13 พัน. 3 17.4731352 102.7445901 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100707_c.pdf 4100000225420 08 มิถุนายน 2543 ทหาร 424 ม.7 ตำบล หมูม่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000 042 930659,(042) 222989 ต่อ 7837, 0 4222,042-221211
100708 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 13.7631196 100.5229658 https://coop.dip.go.th/th https://coop.dip.go.th/th/category/about/2021-11-15-15-31-43 https://coop.dip.go.th/th/category/about/2021-11-15-15-23-45 https://coop.dip.go.th/th/category/about/2021-11-15-15-23-45 https://coop.dip.go.th/th/category/about/2021-11-15-15-29-59 1010001925270 14 มิถุนายน 2543 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวง ไม่ระบุ เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0 2202 4577 , 0 2202 4588,02-354-3398
100709 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด 13.7671309 100.5302785 https://wvo-scl.com/home https://wvo-scl.com/show/261 https://wvo-scl.com/show/246 https://wvo-scl.com/show/329 https://wvo-scl.com/list/rag 1010002425380 14 มิถุนายน 2543 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 420/3 ถ.ราชวิถี แขวง ราชเทวี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02 644 6015 ต่อ 11370 ,11379,0 26446015,02 644 6015
100710 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด 13.800547 100.5507375 https://coopdoa.com/#/ https://coopdoa.com/#/committee/47 1020001325417 03 กรกฎาคม 2543 ทหาร 1032/355 แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-272-5741-4 ต่อ 5050 ,092-428-8198,0 2272 5296 , 02272 6138,
100711 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธบริหาร จำกัด 6.786594 101.1422677 9400000225310 04 กรกฎาคม 2543 ทหาร 2 ม.7 ตำบล บ่อทอง อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี 94170 0 7345 2525,0 7343 1443 , 0 7343 1434 ต่อ 4313,0 7345 2525
100712 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด 14.036591 100.7274153 https://www.rmutscc.com/ https://www.rmutscc.com/?page_id=2378 https://www.rmutscc.com/?page_id=2380 https://www.rmutscc.com/?page_id=2358 https://www.rmutscc.com/?page_id=2413 1300000325367 08 กรกฎาคม 2543 สถาบันอุดมศึกษา 39 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ม.1 ตำบล คลองหก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110 02 549-4085-7,577-5037, 549-4085-87,02-5775037
100714 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือปิ่นทอง 13.681286697696663 100.54736071876351 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100714_c.pdf 1010000625401 14 กรกฎาคม 2543 เอกชน 1009 ถ.พระราม3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 0 2683 0392-3,6830392-3,0 2683 3340
100717 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด 7.6222638 100.065272 https://www.skpt-coop.com/main/index.php https://www.skpt-coop.com/main/history.html https://www.skpt-coop.com/main/committee1.html https://www.skpt-coop.com/main/officer.html https://www.skpt-coop.com/main/regulation.html 9300000125369 21 สิงหาคม 2543 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 149/6-7 ถ.ไชยบุรี ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000 0 7461- 6167,0 7461- 6167,08 1897 3345,0 7461- 6167 ต่อ 103
100718 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ https://pknstc.com/ https://pknstc.com/?page_id=121 https://pknstc.com/?page_id=110 https://pknstc.com/?page_id=127 https://pknstc.com/?page_id=64 7700000225388 24 สิงหาคม 2543 ครู 45/42 ถ.เลียบทางรถไฟ ตำบล ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000 (032) 602436,080-4355889,(032) 602436,(032) 602436
100719 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด 15.8074424 102.0061364 https://www.cyp-coop.com/ https://www.cyp-coop.com/show/2084 https://www.cyp-coop.com/show/2099 https://www.cyp-coop.com/show/2100 https://www.cyp-coop.com/list/rules 3600000325414 24 สิงหาคม 2543 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 12 ถ.บรรณาการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000 044 817 305,(044) 811005 - 2 ต่อ 497,044 817 305
100720 สหกรณ์ออมทรัพย์มาโก้ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100720_c.pdf 1020001025418 29 สิงหาคม 2543 เอกชน 200 ม.4 ถ.ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02 3279999 ต่อ 9813,0 2326 0401 - 16 ต่อ 9813,0 2326 0419 - 20
100723 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด 13.7498941 100.5431772 https://www.thanachartcoop.or.th/ https://www.thanachartcoop.or.th/history https://www.thanachartcoop.or.th/board-of-director https://www.thanachartcoop.or.th/employee 1100000225401 26 กันยายน 2543 เอกชน 1101 ชั้น G อาคารสำนักเพชรบุรี ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0 2208 6382,0 2208 6405,0 2651 7976 ,0 2253 0209
100724 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี https://www.bzfile.com/fsct/profile/100724_c.pdf 1200000125397 28 กันยายน 2543 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 9/26-27 ม.5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางรักน้อย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 02-5801357,9503071 - 6 ต่อ 139,0 2580 1357
100725 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15.117231999997117 104.90284727116128 https://www.ubu.ac.th/web/ubucoop https://www.ubu.ac.th/web/ubucoop/content/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/ https://www.ubu.ac.th/web/ubucoop/content/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ https://www.ubu.ac.th/web/ubucoop/content/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/ https://www.ubu.ac.th/web/ubucoop/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/ 3400000325362 05 ตุลาคม 2543 สถาบันอุดมศึกษา 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบล เมืองศรีไค อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190 045 353 056,(045) 288400 - 3 ต่อ 1006,045 353 057
100727 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช 13.6954874 100.4617227 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100727_c.pdf 1100000225427 17 ตุลาคม 2543 เอกชน 99 ม.2 ถ.พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 0 2425 8930 - 3,0 2425 8930 - 3,
100730 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด 15.0440548 100.5397542 https://coop-banmihospital.com/ https://coop-banmihospital.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c/ https://coop-banmihospital.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://coop-banmihospital.com/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ 1600000325438 21 พฤศจิกายน 2543 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 139 อาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 ถ.ประชาอุทิศ ตำบล บ้านหมี่ อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี 15110 089 5385722,0 3647-2051-6 ต่อ 373,036-472803,0 3647 1070, 0 3647 1129,036-472803
100731 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 5600000125436 16 มกราคม 2544 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 989/2 ม.3 ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000 054-480525,08 5613 7231 (ผจก.),0 5448 591- 8,054-480525
100732 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด 8.4492425 98.5301373 https://www.png-policecoop.com/main/index.php https://www.png-policecoop.com/main/history.html https://www.png-policecoop.com/main/comittee.html https://www.png-policecoop.com/main/officer.html https://www.png-policecoop.com/main/regulation.html 8200000425191 24 มกราคม 2544 ตำรวจ 9/21 ถ.เทศบาลบำรุง ตำบล ท้ายช้าง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา 82000 076 411645,076 430206,0 76411646
100733 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด 1020001325332 26 มกราคม 2544 8/186 ซอย สวนสยาม 9 แยก 12 แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 0 2540 6251 - 2,0 2540 6251 - 2,0 2919-9025
100735 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รอยัลปอร์ซเลน 14.5507008 101.0050271 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100735_c.pdf 1900000125431 28 กุมภาพันธ์ 2544 เอกชน 36 ม.1 ถ.สุดบรรทัด ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110 0 3624 6038,098-5498962,0 3625 1680 - 3 ต่อ 5290,0 3624 6038
100736 สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ 12.6586793 100.8806448 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100736_c.pdf 2000000425261 ทหาร 2041 ม.1 ตำบล สัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20180 038-437-917,08 9897 5544,0-3304-6257
100737 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแคนนอน(ประเทศไทย) 14.2443919 100.6040984 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100737_c.pdf 1400000125449 เอกชน 89 ม.1 ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160 035 350080 ต่อ 1100, 1111,0 3535 0080 - 3,
100738 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก 13.5418161 100.959695 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100738_c.pdf 2400000125437 เอกชน 13/1 ม.2 ถ.บางนา-ตราด ตำบล บางวัว อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130 038 538163 ,538037,038 538997-8,038 538163 ,538037,038 538997-8,
100739 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำกัด 14.1119635 99.6655849 http://www.coopbpp13.com/ 7100000125143 ตำรวจ 260 ม.2 ตำบล หนองโรง อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี 71140 0 3457 9350,0 3457 9350,0 3457 9350
100740 สหกรณ์ออมทรัพย์สิ่งทอซาติน https://www.bzfile.com/fsct/profile/100740_c.pdf 7000000125430 เอกชน 60 ซอย สุขาภิบาลวัดเตาอิฐ ม.10 ตำบล วังเย็น อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160 0 3234 0401 ต่อ 510 ,08 4450 1,0 3234 0401 ต่อ 510 ,08 4450 1,
100741 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จำกัด 14.055871839719767 101.37947182919983 https://pri.moph.go.th/savings/ https://pri.moph.go.th/savings/about/history https://pri.moph.go.th/savings/about/group https://pri.moph.go.th/savings/about/group https://pri.moph.go.th/savings/download/cooperative 2500000125368 05 เมษายน 2544 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 104 ม.8 ตำบล รอบเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000 0 3721 - 3205 , 213-166,0 3721 - 3205 , 213-166,0 3721 - 3205
100742 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเม่งเซ้ง จำกัด 13.7065737 100.387173 1010001825437 เอกชน 3 ซอย เพชรเกษม 63/1 แขวง หลักสอง เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 0 2809 4111,0 2809 4111,0 2809 4111 ต่อ 1124
100743 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระยอง จำกัด 12.682923383237165 101.22217602944764 https://rayongcoop.com/home.php https://rayongcoop.com/page.php?pid=1 https://rayongcoop.com/page.php?pid=3 https://rayongcoop.com/page.php?pid=4 https://rayongcoop.com/page.php?pid=9 2100000425437 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 138 ถ.สุขุมวิท ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000 0 3861 7451 - 8,0 3861 7451 - 8,0 3861 2003
100744 สหกรณ์ออมทรัพย์ซีคอนสแควร์ 13.69434 100.6434345 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100744_c.pdf 1020000325445 เอกชน 55 อาคารซีคอนสแควร์ชั้น 5 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 0 2721-8888 ต่อ 690,0 2721-8888 ต่อ 690,0 27219444
100745 สหกรณ์ออมทรัพย์รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) 13.6996509 100.2974265 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100745_c.pdf 7400000325366 เอกชน 126 ม.6 ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110 0 2420 1305 - 6 ต่อ 181 , 0 2420 2703 -4,0 2420 1305 - 6 ต่อ 181 , 0 2420 2703 -4,
100746 สหกรณ์ออมทรัพย์หนึ่งเจ็ดตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด https://www.bzfile.com/fsct/profile/100746_c.pdf 7600000425310 ตำรวจ 1281 ค่ายพระรามหก ถ.เพชรเกษม ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120 0 3250 8202,0 3250 8202
100747 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จำกัด 0.0 100.60687841203529 https://www.qmcoop.com/ https://www.qmcoop.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://www.qmcoop.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://www.qmcoop.com/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://drive.google.com/file/d/1HWTmxLnpotYr0_VJDp3odIAMKDLXk0dd/view 1200000425240 21 พฤษภาคม 2544 ทหาร 3 ถ.ติวานนท์ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 0 2950 8100,0 2950 8100,0 29508100
100748 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จำกัด 13.7763222 100.5287077 https://office.dpt.go.th/pwdcoop/th/home https://office.dpt.go.th/pwdcoop/th/know-cooperative https://office.dpt.go.th/pwdcoop/th/board https://office.dpt.go.th/pwdcoop/th/officer https://office.dpt.go.th/pwdcoop/th/rules 1010002325299 31 พฤษภาคม 2544 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 218/1 ถ.พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0 2299-4343,0 2299-4343,0 2619-6943
100749 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มบริษัท พรีไซซ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100749_c.pdf 1300000825434 31 พฤษภาคม 2544 เอกชน 1/333 ม.9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 0 2584 2367 ต่อ 223,224,0 2961 4501 - 27 ต่อ 228,0 2584 2630
100750 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จำกัด 14.1230214 100.5936782 https://www.facebook.com/people/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/100028102943791/ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100750_c.pdf 1300000125417 เอกชน 101/59-3 ม.20 ถ.พหลโยธินนวนคร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 02-5290070-3 ต่อ 133,0 2529 0070-3 , 0 2529 2415 -,02-5290074
100751 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด 14.1237722 100.2655571 https://sahakorn.dusit.ac.th/ https://sahakorn.dusit.ac.th/?page_id=21 https://sahakorn.dusit.ac.th/?page_id=149 https://sahakorn.dusit.ac.th/?page_id=1750 https://sahakorn.dusit.ac.th/?page_id=1626 1010001625431 สถาบันอุดมศึกษา 295 ถ.นครราชสีมา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2244 5470,0 2244 5471
100753 สหกรณ์ชุมชนอำเภอบ้านฝาง จำกัด 16.452839101223205 102.64133628572813 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100753_c.pdf 4000000425322 16 กรกฎาคม 2544 เอกชน 209 บ้านฝาง ม.1 ถ.ธรรมจักร ตำบล บ้านฝาง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น 40271 0 4326- 9133,0 4326- 9132
100754 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตชิบา ทีพีที https://www.facebook.com/saving.tpt/ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100754_c.pdf 1300000625438 26 กรกฎาคม 2544 เอกชน 144/1 ม.5 ตำบล บางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000 0 2501 1400 ,,0 2501 1400 ,,0 2501 1132
100755 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไอ อาร์ พี ซี 12.6623674 101.3106758 https://www.facebook.com/irpcsaving/?locale=th_TH https://www.bzfile.com/fsct/profile/100755_c.pdf 2100000125438 เอกชน 299 ม.5 ถ.สุขุมวิท ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000 038-921333 ต่อ 1190,0 3861 1333 ต่อ 2394,038-802567
100756 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด 19.19298379524964 99.87947326254985 https://phayaosaving.com/home https://phayaosaving.com/show/24 https://www.phayaosaving.com/list/officer https://www.phayaosaving.com/list/officer https://www.phayaosaving.com/list/procedure 5600000125407 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 602 ม.11 ถ.พหลโยธิน ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000 054 480 020,0 5443 1129 , 0 5448 0020 , 0,054 480 062
100757 สหกรณ์ออมทรัพย์โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) https://www.bzfile.com/fsct/profile/100757_c.pdf 2500000325410 05 กันยายน 2544 เอกชน 572 สวนอุตสาหกรรม 304 ม.7 ตำบล ท่าตูม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140 0 3728 4900 ต่อ 2990,0 2501 1030 ต่อ 3790,
100759 สหกรณ์ออมทรัพย์ดรายคัลเลอร์แปซิฟิค https://www.bzfile.com/fsct/profile/100759_c.pdf 2000000225441 01 ตุลาคม 2544 เอกชน 700/848 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โซน 8) ม.1 ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 10210 038 939-599,038 939-599,038 939-500
100761 สหกรณ์ออมทรัพย์เมืองทองสัมพันธ์ 13.6125447 100.7532163 1100000325433 15 ตุลาคม 2544 เอกชน 66 ม.11 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 0 2337 2347 - 50,0 2337 2347 - 50,
100762 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 14.0069853 99.540634 http://www4.phahol.go.th/phaholcoop/index.php https://www.bzfile.com/fsct/profile/100762_c.pdf 7100000125228 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 572 ม.3 ถ.แสงชูโต ตำบล ปากแพรก อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000 0 3462 3190,0 3462 3190
100763 สหกรณ์ออมทรัพย์กรีนสปอต 1300000325439 08 พฤศจิกายน 2544 เอกชน 2 ซอย รังสิต - นครนายก 46 ถ.รังสิต-นครนายก ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 02 533 0442-9 ต่อ 1740,0 2533 0280 ต่อ 1707,02 533 0442-9 ต่อ 1705
100764 สหกรณ์ออมทรัพย์ร.3 พัน.3 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100764_c.pdf 4800000125301 ทหาร ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบล กุรุคุ อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000 0 4205 1419,0 4205 1419,0 4205 1419
100765 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 13.8854285 100.558831 https://www.ipdcoop.com/ https://www.ipdcoop.com/history https://www.ipdcoop.com/committee https://www.ipdcoop.com/officer https://www.ipdcoop.com/regulation 1020002125438 เอกชน 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชั้น2) ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0 2141 7901-7,0 2141 7907,0 2143 8500
100767 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโรงแรมเอเชีย 13.7514458 100.5284908 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100767_c.pdf 1010001525438 เอกชน 296 ถ.พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0 2217 0808 ต่อ 5512,0 2215 0808 ต่อแผนกบุคคล,0 2215 2645
100768 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือเบทาโกร https://www.bzfile.com/fsct/profile/100768_c.pdf 1020002025448 13 ธันวาคม 2544 เอกชน 323 ม.6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0 2833-8055 - 56 ต่อ 8649,0 2955 0555 - 9 ต่อ 2206,0 2833-8034
100770 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด 13.9886575 100.6645485 https://web.pathumlos.com/ https://web.pathumlos.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c/ https://web.pathumlos.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://web.pathumlos.com/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://web.pathumlos.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ 1300001125447 24 มกราคม 2545 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 888/15-16 ซอย รังสิต-นครนายก 68 ถ.ชลมาร์คพิจารณ์ ตำบล บึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 0 2991 6641 ต่อ 103 ,065-8162341,0 2991 6641,0 2991 6651 ต่อ 107
100771 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือตระการณัฎฐพร 3400000625446 24 มกราคม 2545 เอกชน 118/1 ม.1 ถ.อุบล-ตระการ ตำบล ขุหลุ อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี 34130 0 4548 1151,0 4548 1151 , 0 4548 1502,
100772 สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์ตรัง จำกัด 7.560422027180109 99.61327873000539 9200000225369 07 มีนาคม 2545 เอกชน 10 ถ.พัทลุง ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000 0 7521 5879,0 7521 5879,0 7521 5879
100773 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาเปี่ยมทรัพย์ แอนด์ สตีล (2017) https://www.bzfile.com/fsct/profile/100773_c.pdf 4000003125443 07 มีนาคม 2545 เอกชน 311 ม.18 ถ.มิตรภาพ ตำบล ท่าพระ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40260 094-2647193,0 4322 5256,0 4347 2502,043-306996
100774 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไลอ้อน (ประเทศไทย) และในเครือ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100774_c.pdf 2000000325431 12 เมษายน 2545 เอกชน 602 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 0 3876 3080 - 90 ต่อ 686,867,0 3876 3080 - 90 ต่อ 686,
100775 สหกรณ์ออมทรัพย์สิทธิพรแอสโซซิเอส 13.7897041 100.4751555 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100775_c.pdf 1010002325446 09 พฤษภาคม 2545 เอกชน 451 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 0 2433 8331 ต่อ 110, 118, 306,0 2433 8331 ต่อ 110, 118, 306,
100776 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 15.0001432 103.1027569 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100776_c.pdf 3100000325363 31 พฤษภาคม 2545 ครู 8/37-38 อาคารสหชัชวาล ซอย 3 ถ.ปลัดเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 0 44614 362,0 4416 1422 ,096 8293187,0 4461 4362,0 4461 4362
100777 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ 14.6291694 101.0233472 https://www.facebook.com/photo/?fbid=394835152853699&set=a.394835122853702 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100777_c.pdf 1900000225447 03 มิถุนายน 2545 เอกชน 54 ม.5 ถ.สุดบรรทัด ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110 0 36247387,036240100 ต่อ 404,0 3625 1316 - 23 ต่อ 402,0 3624 6162
100780 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด 6.619740425656926 100.07956372482869 https://healthcoopsatun.com/home/ https://healthcoopsatun.com/coop-about-menu/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://healthcoopsatun.com/coop-employee-menu/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://healthcoopsatun.com/coop-employee-menu/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://healthcoopsatun.com/coop-about-menu/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93/ 9100000125363 22 สิงหาคม 2545 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 139 ถนนยาตราสวัสดี ตำบล พิมาน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล 91000 0953967696
100781 สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ 18.2974378 99.5047655 https://www.sahakornfio.com/home.php https://www.sahakornfio.com/news_detail.php?nID=25 https://www.sahakornfio.com/news_detail.php?nID=4 https://www.sahakornfio.com/news_detail.php?nID=7 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100781_c.pdf 5200000925311 29 สิงหาคม 2545 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 26 ถ.ท่ามะโอ ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000 054 321 493, 084 611 7177,0 5422 7051 , 0 5432 1493,054 321 493
100782 สหกรณ์ออมทรัพย์ร.15 จำกัด 8.5126783 99.9509701 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100782_c.pdf 8000000125301 10 กันยายน 2545 ทหาร 271 ม.5 ถ.ราชดำเนิน ตำบล ปากพูน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000 0 7538 3336,0 7538 3336,0 7538 3336
100784 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด 18.7673567 98.9945082 https://www.cmsahakorn.com/home.php https://www.cmsahakorn.com/about.php?id=1 https://www.cmsahakorn.com/str2.php?id=2 https://www.cmsahakorn.com/about.php?id=8 https://www.cmsahakorn.com/about.php?id=10 5000001225432 18 กันยายน 2545 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 330/9-10 หมู่บ้าน เชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100 053 277 197-8,0 5327 7197 - 8,053 277 199
100785 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 13.8668189 100.4974886 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100785_c.pdf 1020001925431 ทหาร 171 ม.10 ถ.พหลโยธิน แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 02 1552444,02 1552455,0 2534 6000 ต่อ 32455 ,0 2155-2455,0 2534 6000 ต่อ 32444,0 2155-2444
100786 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 13.5904296 99.4950082 https://www.facebook.com/photo/?fbid=533780405215752&set=a.533780371882422 7400000325438 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 198 ม.1 ถ.บ้านแพ้ว - พระประโทน ตำบล บ้านแพ้ว อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร 74120 034 419 568,0 3448 0901,034 419 568
100787 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) https://www.bzfile.com/fsct/profile/100787_c.pdf 1900000125457 01 ตุลาคม 2545 เอกชน 213 ม.4 ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18260 0 3632 9430,0 3632 9430,0 3632 9291
100788 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จำกัด 14.960443971291342 102.08500533385147 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100788_c.pdf 3000000225309 12 พฤศจิกายน 2545 ทหาร ถ.เดชอุดม ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 044-354688,0 4435 4688,044-354688
100789 สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย https://www.bzfile.com/fsct/profile/100789_c.pdf 2000000125435 เอกชน 700/86 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 0 3893 6600,0 3821 3170,0 3821 3181,0 3893 6688
100791 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยตาบูชิอีเล็คทริค https://www.bzfile.com/fsct/profile/100791_c.pdf 2400000225456 27 มกราคม 2546 เอกชน 88 ม.5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180 0 3853 8982 - 6,0 3853 8982 - 6,038-571233
100792 สหกรณ์ออมทรัพย์เทพพัฒนาสัมพันธ์ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100792_c.pdf 1300000325455 05 กุมภาพันธ์ 2546 เอกชน 220/1 ตำบล บางปรอก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000 0 2581 1211 - 3,0 2581 1211 - 3,0 2581 6141
100793 สหกรณ์ออมทรัพย์เวชธานี https://www.bzfile.com/fsct/profile/100793_c.pdf 1020001425452 11 กุมภาพันธ์ 2546 เอกชน 1 ซอย ลาดพร้าว 111 ถ.ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0 2734 0000 ต่อ 2525,0 2734 0000 ต่อ 2525,0 2734 0390
100794 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 19 14.1010382 99.4133767 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100794_c.pdf 7100000325455 19 กุมภาพันธ์ 2546 ทหาร 282 ตำบล ลาดหญ้า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71190 0 3458 9314,0 3458 9314,0 3458 9314
100795 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์นครราชสีมา 14.9954438 102.1251631 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100795_c.pdf 3000000625444 20 กุมภาพันธ์ 2546 เอกชน 1173 ถ.สุรนารายณ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 0 4495 6000,0 4495 6000,044-956000
100796 สหกรณ์ออมทรัพย์กันยงอีเลคทริก 13.6034682 100.7767849 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100796_c.pdf 1100000125453 21 กุมภาพันธ์ 2546 เอกชน 67 ม.11 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 0 2337 2900-15,0 2337 2900-15,0 23372439-40
100797 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำกัด 13.7491145 100.5552483 https://www.tatcoop.com/ https://www.tatcoop.com/knowledges/1 https://www.tatcoop.com/documents/others/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99 https://www.tatcoop.com/documents/others/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C https://www.tatcoop.com/documents/rules 1010000825377 24 กุมภาพันธ์ 2546 รัฐวิสาหกิจ 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0 2250 5500 ต่อ 3565-3567,0 2694 1222 ต่อ 1390, 0 2250 5500 ต่อ 2062,02-2505623
100798 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 17.0827431 99.7375709 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100798_c.pdf 6400000125444 25 กุมภาพันธ์ 2546 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 1 ม.8 ตำบล คลองตาล อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย 64120 0 5568 2030-43 ต่อ 152,0 5568 2030-43 ต่อ 152,0 5568 1519
100799 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 18.8986611 98.8577874 https://www.facebook.com/people/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/100065480439755/ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100799_c.pdf 5000000225457 06 มีนาคม 2546 รัฐวิสาหกิจ 100 ม.9 ถ.แม่ริม - สะเมิง ตำบล แม่แรม อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180 053-841020,0 5329 8171 - 5 ต่อ 2673 , 2131,053-299754
100800 สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฏร์ธานี จำกัด 9.1438675 99.3310985 8400000625366 18 มีนาคม 2546 เอกชน 87/134 ม.5 ถ.วิภาวดี ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000 077 295 777, 086 4793819,081 0785150,083 7766877,077-295-777
100801 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำกัด 14.053322 101.3742199 https://copcpa.com/ https://copcpa.com/index.php https://copcpa.com/board.php?id=37 https://copcpa.com/index.php#team https://copcpa.com/formload.php?fgroupid=4 2500000125283 18 มีนาคม 2546 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 32/7 ม.12 ตำบล ท่างาม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000 0 3721 1088 ต่อ 2536,0 3721 1088 ต่อ 2508, 2513,
100802 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยนำศิริอินเตอร์เท็กซ์ 13.6415324 100.5606207 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100802_c.pdf 2400000325459 28 มีนาคม 2546 เอกชน 75 ม.5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180 038 570045-53,038 570045-53,038 570056 , 038 570058
100803 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด 7.863411869238008 98.35887619977727 8300000225459 11 เมษายน 2546 เอกชน 33/3 ม.2 ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000 076-375889,076-220-666,076-375891
100804 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือ ไอ.อาร์.ซี.ที. 14.0053665 100.6484784 https://www.bzfile.com/fsct/profile/100804_c.pdf 1300000225465 17 เมษายน 2546 เอกชน 258 ซอย รังสิต - นครนายก 49 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 0 2996 0890 ต่อ 192,0 2996 0890 ต่อ 192,0 2996 2485
100806 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม 13.7626092 100.5985206 https://coopsamco.com/home https://coopsamco.com/home#about-section https://coopsamco.com/home#team-section https://coopsamco.com/home#team-section 1020000125452 25 เมษายน 2546 เอกชน 313 ซอย รามคำแหง 21 (นวศรี) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 0 2791 3000 ต่อ 2025,2028,0 2791 3000 ต่อ2025,2028,0 2791 3028
100808 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานคลังพลาซ่า 3000000425389 07 พฤษภาคม 2546 เอกชน 24 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 0 4426 0111 ต่อ 777 ,0 4426 0336,0 4426 0111 ต่อ 777 ,0 4426 0336,0 4425 2534
100809 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการทหารสื่อสาร จำกัด 13.7916372 100.37422 http://www.signalcoop.com/main/ https://signalcoop.com/main/index.php/history https://signalcoop.com/main/index.php/committee https://signalcoop.com/main/index.php/officer https://signalcoop.com/main/index.php/rule 1010000725417 05 กันยายน 2546 ทหาร 149 ถ.นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2297 5408-9,0 2297 5408,0 2297 5408
100810 โทเรเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 7300000425454 เอกชน 33/3 ม.3 ตำบล นครชัยศรี อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 73120 0 3433 1788 - 90,0 3433 1788 - 90,0 3433 1915
100811 พนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ 1010000125376 เอกชน 487/1 อาคารศรีอยุธยา ถ.ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02 2477000,0 2245 1614,0 2247 7016
100812 โสสุโก้ 1900000125402 เอกชน 33/2 ตำบล หนองปลิง อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี 18140 0 3637 5080 - 4,0 3637 5080 - 4,0 3637 5085
100813 สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล 1900000225450 เอกชน 62 ม.7 ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110 0 3624 4595,0 3632 0118 ,085-5025046,0 3624 4595
100814 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด 13.742784051063284 100.53854939063459 https://www.policehospital-coop.com/index.php?first=1 https://www.policehospital-coop.com/page/10 https://www.policehospital-coop.com/page.php?pid=13 https://www.policehospital-coop.com/uploads/document/41/202206141701307Rvz59r.pdf 1010001125452 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 492/1 อาคารศรียานนท์ แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 02 2511070,02-6525330
100815 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 1010000525466 เอกชน 28/1 อาคารประวิทย์ ชั้น 2-3 ถ.สุรศักดิ์ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 0 2238 3063#1220,0 2238 3063 - 82,0 2236 8890
100817 พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 5200000225440 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 298 ม.1 ตำบล ต้นธงชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000 0 5482 6600,0 5482 5608,
100818 พนักงานซันแฟลค 1400000125407 เอกชน 1/30 ม.5 ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210 0 3533 0104 - 6 ต่อ 112,0 3533 0104 - 6 ต่อ 112,035-330467
100820 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ 3600000125463 เอกชน 275 ม.6 ถ.ชัยภูมิ - สี่คิ้ว ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000 044 - 812603 ต่อ 15,044 - 812603 ต่อ 15,044 - 837037
100821 กองพันทหารม้าที่ 6 4000000125437 ทหาร 100 ค่ายศรีพัชรินทร ม.13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 0 4324 6547,0 4324 6547
100822 โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 1300000225436 เอกชน 102 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 0 2909-7100 ,0 2529 0777 - 81,0 2909-7100 ,0 2529 0777 - 81,0 2929 2096
100823 กลุ่มพนักงานเครือไทย - ไอชิน 1300000525451 เอกชน 101/90 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ถ.พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 025291893-5 ต่อ 7503,7509,0 2529 1890 ต่อ 7503,7509,0 2529 1896
100825 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น 4000000925457 ทหาร ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 0 4324 1251,0 4324 1251,0 4323 6102
100826 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม 2000000325457 เอกชน "700/109 ,111 , 113 " ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160 038-469000 ต่อ 270,295,0 3821 3451 - 5 ต่อ 270,038-743305
100827 กรมบัญชีกลาง 1010001425291 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง ถ.พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0 2298 6485 , 0 2273 9550,0 2298 6485 , 0 2273 9550,0 2273 9550
100829 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด 18.31183919213867 99.38859829986983 5200000525191 ตำรวจ 145 ม.13 ตำบล ปงยางคก อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง 52190 0 5433 9035,0 5433 9035,0 5426 9295,0 5433 9035
100830 พนักงานโนโวเทล กรุงเทพฯ 1010000625430 เอกชน 392/44 สยามสแควร์ ซอย 6 ถ.พระราม1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0 2209 8888 ต่อ 2117,0 2209 8888,0 2209 8880
100831 ตั้งฮั่วเส็ง 1010002625445 เอกชน 289 ถ.สิรินทร แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 0-2434-0448 ต่อ 8384,0-2434-0448 ต่อ 8384,0-2434-6057
100832 พนักงานสถาบัน เอ ไอ ที 1300000725431 เอกชน 58 ม.9 ถ.พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 0 2524 5075,0 2524 5075,0 2524 5075
100833 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1020001225456 ตำรวจ 88 ม.3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 02-9736463,0 2521 8012 ต่อ 836 ,0 2973,02-9736463
100834 ร.13 พัน.1 4100000125401 ทหาร 795 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41330 0 4229 5159,0 4229 5159,0 4229 5159
100836 ชุมชนบ้านพันเชิง 5400000825460 เอกชน 54 ม.2 ตำบล ช่อแฮ อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000 08 4369 1547 , 054 599068 ,0 8730-40829,08 4369 1547 , 054 599068 ,0 8730-40829,
100837 กรมทหารราบที่ 3 4700000425466 ทหาร 100/513 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณสีวะรา ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000 0 4271 1681 ต่อ 20743,085-0018568,042-711681 ต่อ 2081 , 0 9620 0905,042-724121
100838 พนักงานไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม 7400000125445 เอกชน 30/2 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 0 34816 441-6 ต่อ 523,034-816444 ต่อ 4216,0 34816 441-6 ต่อ 523,0 3442 5459
100839 เอนไกไทย 1100000725451 เอกชน 444 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 6 ม.17 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570 0 2705 8060 - 6 ต่อ 290,0 2705 8060 - 6 ต่อ 161,0 2705 8050
100840 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จำกัด 7.1802547174869735 100.62293306523061 http://www.nicacoop.org/main.html http://www.nicacoop.org/aboutus.html http://www.nicacoop.org/personnel.html#header3-2j http://www.nicacoop.org/personnel.html#header3-2j http://www.nicacoop.org/rules.html#msg-box1-19 9000000525304 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 1/19 ซอย 1 ม.3 ถ.เก้าแสน ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000 074 731 2511,0 7431 1895 ต่อ 153,0 7444 2054
100842 เอส วาย เค 1100000125411 เอกชน 299 ซอย ร่วมพัฒนา 1 ม.7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 0 2756 9144 - 52 ต่อ 106,0 2756 9144 - 52,0 2384 2729
100843 พุทธสหกรณ์เอนกประสงค์ว่องวานิช 1100000825366 เอกชน 272 ซอย พัฒนาสุข ม.1 ถ.เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 02-755-7300-14 ต่อ 153,0 5452 4444 , 0 5451 1777,
100844 รวมใจเป็นหนึ่ง 1020001125466 เอกชน 303 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0 2797-5924,0 2797-5924,0 2797 5924
100845 กรมการสัตว์ทหารบก 7300000125383 ทหาร ค่ายทองฑีฆายุ ตำบล ธรรมศาลา อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 0 3424 2825 0 3425 4517 # 50556,50522,0 3424 2825 0 3425 4517 # 50556,50522,0 3425 8762
100846 พนักงานกะรัตสุขภัณฑ์ 1900000725455 เอกชน 32 ม.1 ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110 0 3632 0228,0 3625 1701, 0 3632 0228,036-251708, 0 3632 0196
100849 สาธารณสุขสมุทรสาคร 7400000125403 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 24/87 ม.3 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 0 3441 3922 - 4 ต่อ 320,0 3441 3922 - 4 ต่อ 320,0 3484 0513
100850 พนักงานเดินรถโดยสาร ขสมก. 1020001725464 812/77 อาคาร 1 ชั้น 3 ซอย นวมินทร์ 139 แขวง คลองจั่น เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10110 0 2671-2872,0 2671-2872,0 2671 2872
100851 หน่วยข่าวกรองทางทหาร 1010000925309 ทหาร 816/1 อาคารหน่วยข่าวกรอง (AMIC) ชั้น 2 ถ.พระราม 5 แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2243 3201 - 2 ต่อ 88361,0 2243 3201 - 2 ต่อ 88361,0 2243 1125
100852 เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป 1020000625460 เอกชน 5 ซอย บางนา-ตราด 56 ถ.บางนา-ตราด แขวง บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 0 2338 3333 ต่อ 1135,1137,0 2338 3333 ต่อ 1135,1137,0 2338 3961
100853 ทาคอม 2400000825454 เอกชน 33/3 ม.21 ถ.สุวินทวงศ์ ตำบล ศาลาแดง อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000 0 3859 3062 - 3 ต่อ 2113,0 2321 7815 - 7 , 0 3859 3062 - 3,038-593-039 , 038-593-067
100854 ข้าราชการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 1010002525383 ทหาร 206 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0 2297 5039 , 0 2615 0468 -69,0 2297 5039 , 0 2615 0468 -69,0 2615 2657 , 0 2615 0468
100855 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จำกัด 13.534048042222125 99.80839712936964 https://rtscoop.net/ https://rtscoop.net/data_15079 https://rtscoop.net/data_15042 https://rtscoop.net/data_15043 https://rtscoop.net/data_17612 7000000525386 ครู 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ถ.ไกรเพชร ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000 032 338 627,0 3233 8627,032 338 627
100856 ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท https://www.bzfile.com/fsct/profile/100856_c.pdf 1100000425449 เอกชน 4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 0 2325 8000 ต่อ 347,263,0 2337 0022 ต่อ 169,0 2337 0276 , 0 2325 3099
100857 ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100857_c.pdf 5300000325198 ตำรวจ 190 ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000 055 409 902,0 5541 7787,055 409 902
100858 พนักงานเทรน (ประเทศไทย) https://www.bzfile.com/fsct/profile/100858_c.pdf 1100000625445 เอกชน 999 /1 ถ.บางนา-ตราด กม. 19 ม.9 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 0 2769 2205 ต่อ 2204-6,0 2769 2205 ต่อ 2204-6,0 2769 2254
100861 พนักงานปูนซีเมนต์เอเซีย https://www.bzfile.com/fsct/profile/100861_c.pdf 1900000525459 เอกชน 41643 ม.1 ตำบล พุกร่าง อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี 18120 036 240700 ต่อ 176-177,0 3623 9400-3 ต่อ 176,
100862 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม https://www.bzfile.com/fsct/profile/100862_c.pdf 1010001325445 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 118/1 ซอย พิบูลวัฒนา หมู่บ้าน อาคารทิปโก้ 2 ถ.พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0 2265 6681,0 2271 4199,0 2265 6641
100863 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำกัด 14.542500271219511 100.88574608282146 https://coopsao.com/ https://coopsao.com/history/ https://coopsao.com/board/ https://coopsao.com/cooperative-staff/ https://coopsao.com/regularity/ 1900000225463 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 599/5 ม.1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 0 3623 1205,0 3639 5737 ,08 5422 7928,0 3623 1205
100864 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด 18.760340738249656 98.99886567116096 https://www.ppcoop5.or.th/ https://www.ppcoop5.or.th/page/54 https://www.ppcoop5.or.th/page/55 https://www.ppcoop5.or.th/page/56 https://www.ppcoop5.or.th/page/60 5000001425470 ตำรวจ 311 ถ.มหิดล ตำบล หนองหอย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000 053-140-038,0-5328-1865-8 0 5327 7423,053-140038
100865 พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100865_c.pdf 1100000925473 เอกชน 128 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ ตำบล แหลมฟ้าผ่า อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 0 2815 2060,0 2815 2060-7,
100866 พนักงานซีเคียวริคอร์ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100866_c.pdf 1020001325459 เอกชน 96 ม.3 ถ.วิภาวดีรังสิต-รังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0 2973 5116 ,0 2552 2446,0 2973 6010 ต่อ 366,0 2973 5116 ,0 2552 2446,0 2973 5116 ,0 2552 2446
100867 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด 8.646775919541076 99.89879879106134 https://saving.wu.ac.th/ https://saving.wu.ac.th/?page_id=4 https://saving.wu.ac.th/?page_id=334 https://saving.wu.ac.th/?page_id=70 https://saving.wu.ac.th/?page_id=62 8000001025396 สถาบันอุดมศึกษา 222 ม.10 ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 80160 075-673 172-3,075-673172-3,075 673 172
100868 พนักงานบริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย https://www.bzfile.com/fsct/profile/100868_c.pdf 1300001525449 เอกชน 60/81 นิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 2 ซอย 17 ม.19 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 0 2831 6200-20 ต่อ 4915,0 2831 6200,0 2831 6221-22
100869 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด 13.677699150847712 101.06662562698979 https://www.ccomophcoop.com/ https://www.ccomophcoop.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2 https://www.ccomophcoop.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://www.ccomophcoop.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 https://www.ccomophcoop.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A 2400000125349 โรงพยาบาล/สาธารณสุข 46/53-54 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000 038-516-731, 0969743218,038-516-731,038-516731
100870 โอเรกอน https://www.bzfile.com/fsct/profile/100870_c.pdf 1300000725457 เอกชน 226 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110 0 2996 2111-7 ต่อ 109,0 2996 2133
100871 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด 15.235853542281523 104.85083540733682 https://web.coop-ubon.com/ https://web.coop-ubon.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://web.coop-ubon.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://web.coop-ubon.com/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://web.coop-ubon.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a/ 3400000225170 ตำรวจ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ถ.สรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000 045-255944,045-255944,045-255944
100872 ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100872_c.pdf 6000000425193 ตำรวจ ค2/31 ถ.มาตุลี ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000 0 5622 0783,056-222769,0 5622 0783
100873 ไทยโอซูก้า https://www.bzfile.com/fsct/profile/100873_c.pdf 7400000225291 เอกชน 50-50/1 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110 0 3487 8187,0 3487 8187,0 3487 8185
100875 สหกรณ์ออมทรัพย์ร-25-พัน-3 จำกัด 9.103026762274235 99.33408879033007 https://www.facebook.com/p/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A325-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%993-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-100037288646164/?paipv=0&eav=AfaT8p8YtJTJX-0Qtow3ntIiRUjJewM2v-et2XH3PF3qvquXwScAqixGWPo06OvvPns&_rdr 8400000125303 ทหาร 230 ม.5 หมู่บ้าน ค่ายวิภาวดีรังสิต ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000 077 289463,077 289463,077-289463
100876 พนักงานอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง https://www.bzfile.com/fsct/profile/100876_c.pdf 7300000325435 เอกชน 57 ม.3 ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73220 02-4979111,0-2811-8550 - 3 ต่อ 3302,0 2420-4781
100877 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่-2 จำกัด 14.966433041544379 102.09883814889325 https://coop2.army2.mi.th/ https://coop2.army2.mi.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://coop2.army2.mi.th/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://coop2.army2.mi.th/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://coop2.army2.mi.th/category/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87/ 3000000525467 ทหาร ค่ายสุรนารี ม.1 ถ.เดชอุดม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 044-248996,044-248996,044-248996
100878 สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ 1100000525442 เอกชน 549 ถ.สุขุมวิท กม.36 ม.7 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 02-3239215 ต่อ 109 ,0 -2323 - 7677 ต่อ 109 , 0 23,0 2323 - 9616
100879 เอพซิลอน https://www.bzfile.com/fsct/profile/100879_c.pdf 1200000125384 เอกชน 335 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110 0 2920 5094 ,0 2920 9930 ต่อ 302,0 2920 5094 ,0 2920 9930 ต่อ 302,0 2571 2776
100880 ดร.กร ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์เพื่อพนักงานกลุ่มไทยโตชิบา https://www.bzfile.com/fsct/profile/100880_c.pdf 1200000225459 เอกชน 129/1-5 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 0 2591 9555 ต่อ 1444,0 2591 9555 ต่อ 1444,0 2589 0169
100883 สหภาพแรงงาน ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ https://www.bzfile.com/fsct/profile/100883_c.pdf 9000004425376 เอกชน 64/3 ม.3 ตำบล โพกรวม อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000 0-3653-1111 ต่อ 120,0-3653-1111 ต่อ 120,0-3653-1100
100884 ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี https://www.bzfile.com/fsct/profile/100884_c.pdf 1900000125196 ตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 036-220661,036-312086,036-220661
100885 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด 16.771561660351924 100.28189420549637 https://web.shkthaiarrow.com/ https://web.shkthaiarrow.com/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c/ https://web.shkthaiarrow.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://web.shkthaiarrow.com/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ https://web.shkthaiarrow.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a/ 6500000825350 เอกชน 230 ม.7 ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 055-245220-34 ต่อ 111, 08 3950 3111,055-245220-34 ต่อ 111,0 5524 5245
100886 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด 13.890213165380246 100.57059051178459 https://coopmoj.org/index.php https://coopmoj.org/show.php?Category=history https://coopmoj.org/show.php?Category=committee https://coopmoj.org/show.php?Category=officer https://coopmoj.org/list.php?Category=statute 1200000125485 ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 404 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ซอย - หมู่บ้าน - ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0 2141 5426 ,0 2502 6678,-
100889 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด 13.516407574504385 99.78901411414512 https://1devdiv.rta.mi.th/cooperative/cooperative.html 28 มีนาคม 2567 ทหาร 80 หมู่ 8 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 032206339
100889 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด 13.511679668749201 99.7641123725892 https://1devdiv.rta.mi.th/cooperative/cooperative.html https://1devdiv.rta.mi.th/cooperative/Form/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B9%91%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94.pdf https://1devdiv.rta.mi.th/cooperative/Doc/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf https://1devdiv.rta.mi.th/cooperative/Doc/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf https://1devdiv.rta.mi.th/cooperative/PDF/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%20%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%201/1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%20%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202566.pdf 7000000425455 ทหาร ค่ายศรีสุริยวงศ์ 80 ม.8 ตำบล ดอนตะโก อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000 087-3677233,032-327801-3 ต่อ 52423,032-324930
100890 ในเครือโปลิโฟม https://www.bzfile.com/fsct/profile/100890_c.pdf 1100000625487 เอกชน 356 ซอย อนามัยงามเจริญ 18 ถ.พระราม 2 แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 0-2451-9349-54 ต่อ 1