Go to Top
ประเภท
โรงพยาบาล/สาธารณสุข
เลขที่สมาชิก 100466
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด
badge
หมายเลขประจำตัว
5800000225321
schedule
วันที่เป็นสมาชิก
28 มิถุนายน 2533

ประวัติสหกรณ์โดยสังเขป

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

phone_in_talk
โทรศัพท์

0 5361 2746,0 5361 2746,id line 0987905003

mail
อีเมล์

[email protected]

pin_drop
ที่อยู่

9/1 ถ.สัมพันธ์เจริญเมือง ตำบล จองคำ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

สามารถให้ความคิดเห็นได้ที่นี่